Vaata peasisu

Eesti masinatööstuse sektoruuring, 2010

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Masinatööstuse sektoruuringu 2010 eesmärgiks oli kaardistada Eesti masinatööstuse sektori peamised protsessinäitajad, tuumikkompetentsid ja võimekus ning pakkuda lahendusi sektori konkurentsivõime arendamiseks. Uuringu tellijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning eluviijaks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE professor Urmas Varblase juhtimisel. Uuringut rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Masinatööstus on Eesti üks juhtivaid töötleva tööstuse harusid, mis annab ligikaudu kolmandiku riigi kaupade ekspordikäibest ning kus on hõivatud 7,4% riigi töötajaskonnast. Uuringus käsitletakse masinatööstusena järgmisi tootmistegevusi: metalli-, metalltoodete, arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete, elektriseadmete, mujal liigitamata masinate ja seadmete, mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste ning muude transpordivahendite tootmine (EMTAK1 C24-C30). Üldkogum oli kitsendatud eespool nimetatud tegevusalade ettevõtetega, mille müügitulu oli 2009. aastal vähemalt 5 miljonit krooni ja/või mis teenisid eksporditulu. Eesti Statistikaameti andmetel oli selliseid ettevõtteid kokku 450.

Uuring valmis Eesti masinatööstuse jaoks vastuoluliste muutuste ajal. Sektor on väljumas hiljutisest kriisist, mis on muutnud ettevõtted ettevaatlikuks tulevikku vaatamisel ning sundinud neid põhjalikult mõtlema võimalustele tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks. Samas on seoses kriisijärgse taastumisperioodiga Skandinaavias ning ka Euroopas laiemalt avanenud Eesti masinatööstuse ettevõtete jaoks uued võimalused, mille täielikuks ärakasutamiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda sektori arengu perspektiivid, seda muuhulgas ka riiklikul tasandil.

Uuringus antakse laiapõhjaline, aga samas sügavuti minev pilt sektori tänastest kitsaskohtadest ja tugevustest. Uuring hõlmab järgmisi teemasid:

 • tarnebaas – tarnebaasi juhtimine, kriteeriumid tarnijate valikul, probleemid tarnijate leidmisel;
 • tootmine – tootmisprotsessi korraldus, tootmise juhtimise mudelite kasutamine, positsioon
  väärtusahelas;
 • uuendustegevus – toote-, protsessi ja turundusinnovatsioonid, innovatsioonialane koostöö,
  innovatsiooni takistavad tegurid;
 • müük ja turundus – ettevõtete kliendibaas, klientide leidmise infoallikad, eksport,
  kontsernisisene müük;
 • tööjõud – tööjõu kvaliteet, tööjõuga seonduvad probleemid;
 • haridus – haridussüsteem ja sellega seotud kitsaskohad, ettevõttesisene ja -väline
  täiendkoolitus;
 • koostöö – erinevate koostööpartnerite olulisus, koostööd takistavad tegurid, koostöö
  teadusasutustega (takistavad tegurid);
 • majanduskriisi mõjud;
 • tulevikuvisioon – ettevõtte arenguperspektiiv, arengut takistavad tegurid.

Lisaks eelnevalt mainitud ettevõtte tasandi analüüsile tuuakse raportis ära ka Eesti masinatööstuse makromajanduslike näitajate ülevaade, sh masinatööstussektori tuumnäitajad rahvusvahelises võrdluses, sektori globaalsed arengutrendid, Eesti masinatööstuse sektori kitsaskohad ja ettepanekud, kuidas neid oleks võimalik kõrvaldada.

Tutvu uuringuga lähemalt
Esitluse slaidid leiad siit

Jaga postitust

Tagasi üles