Vaata peasisu

Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed, 2009

EASi ja KredExi ühendasutus
1. jaanuar 2009
2 min

Uuring „Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed“ on
valminud Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi tellimusel.

Uuringu peaeesmärgiks oli seatud Eesti loomemajanduse sotsiaal-majandusliku potentsiaali hindamine ning loomemajanduse arendamiseks riigi tasandil ettepanekute tegemine.

Uuringu ülesandepüstitus oli fokuseeritud sotsiaal-majanduslikust potentsiaalist lähtuvalt eelisarendatavate loomemajandussektorite selekteerimisele ja sellest tulenevalt meetmete pakkumisele nende arengu suunamiseks.

Uuringu raames mõistetakse laiema kontekstina loomemajanduse arengu seostamist teadmistepõhise majanduse paradigmadega ja teiste laiemate ühiskonnas aset leidvate trendidega. Loomemajanduse arendamist nähakse eelnimetatud arengusuundumustega samaaegselt ja seostatult.

Rahvusvahelisest praktikast toimunud ja toimuvatest arengutest, mis laiema raamistiku valimist toetavad, on eeskätt tähtsustatud järgmisi suundumusi:

  • loovuse kontseptsiooni laienemine, loovuse tähtsustamine erinevate eluvaldkondade (k.a haridus, infotehnoloogia) võtmekomponendina;
  • loovuse ja kultuuri rolli tähtsustumine selliste eesmärkide saavutamisel nagu elukvaliteedi ja elukeskkonna parandamine, linna, riigi atraktiivsuse suurendamine jne;
  • integratiivsete ja interdistsiplinaarsete käsitluste ja meetmete eelistamine. Keskpunkti on seatud loovuse ja loomise väärtusahelad jt protsessid;
  • vajadus ühendada erinevate valdkondade loovused, sealjuures teadusvaldkondade sidustamist loomemajandusega;
  • erinevate kultuurivaldkondade ja -vormide mitmekesistumine ning omavaheline integreerumine ja sulandumine.

Lähtudes uuringu eesmärgist ja ülesandepüstituses, on uurimise fookusesse seatud järgmised viis keskset teemat:

  • loomemajanduse allvaldkondade potentsiaali olemus;
  • loomemajanduse allvaldkondade vaheliste seoste olemus;
  • loomemajanduse allvaldkondade ja teiste majandussektorite vaheliste seoste olemus;
  • loomemajanduse allvaldkondlike prioriteetide määratlemise võimalikkus;
  • loomemajanduse arendamise taotlused ja nende seostatus teiste valdkondade arendamise, sh teadmistepõhise arengu eesmärkidega.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles