Vaata peasisu
Tagasi

eesti kosmosebüroo

Kosmosebüroo eesmärk on Eesti kosmosevaldkonna ettevõtluse arendamine ning rahvusvahelise koostöö edendamine, tagades meie ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel.

EAS-i Eesti Kosmosebüroo on Euroopa Kosmoseagentuuri ärivõimaluste vahendaja Eestis ja Eesti esindaja Euroopa Kosmoseagentuuris.

kuidas saame aidata?

EAS aitab Su ettevõttel leida koostööprojekte ning osaleda hangetel

Koostöövõimalused

Aitame leida võimalusi koostööks Euroopa Kosmoseagentuuriga.

Projektide nõustamine

Nõustame hankeprojektide koostamisel

Toetuskirjade koostamine

Menetleme toetuskirjade taotlusi ja väljastame edu korral toetuskirju ESA hangetel osalemiseks

võimalused ettevõtetele

  • Tänu liikmelisusele Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA) saavad Eesti ettevõtted osaleda ESA põhiprogrammides ning Eesti valitud vabatahtlikes programmides. Lähemalt hangetes osalemise kohta ESA lehel
  • Euroopa Kosmoseagentuur julgustab hangetel osalema ka väike- ja keskmisi ettevõtteid (kuni 250 töötajat).
  • ESA tegeleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete inkubeerimisega. Selleks on loodud kosmose idufirmade inkubatsioonikeskused üle Euroopa, sh ka Eestis. Eesti inkubatsioonikeskuse lehele
  • Eesti ettevõtteil tasub jälgida ka Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Agentuuri EUSPA ja Euroopa meteoroloogiasatelliitide organisatsiooni EUMETSATi pakkumiskutseid.
    EUSPA hanked ning EUMETSATi hanked

kogemuslood

Tutvu heade näidetega seni tehtud projektide kohta

Henry Aljand
Henry Aljand
Proeksperdi äriarendaja

Proekspert loob Euroopa Kosmoseagentuuri projekti käigus masinõppe meetoditega äritarkvara, mis kasutab satelliitidelt pärinevat pildimaterjali jalgpalliväljakute ja nende kattematerjali tuvastamiseks.

Loe lisa
Martin Jüssi
Martin Jüssi
CGI kosmosevaldkonna juht

CGI Eesti asub arendama tarkvara, mille eesmärk on kosmosemissioonide maajaamade disainiprotsess uuele tasemele viia.

Loe lisa
Silver Lodi
Silver Lodi
Spaceit tegevjuht

Meie eesmärk on kiiresti kasvava kosmosevaldkonna ohutumaks muutmine küberrünnakute vastu.

Loe lisa

euroopa kosmoseagentuuri programmid

Euroopa Kosmoseagentuuri tehnoloogiaprogramm arendab edasi tipptasemel tehnoloogiaid, mis pole veel valmis kosmosesse saatmiseks, kuid koostöös erinevate riikide ja tööstustega saab neid arendada kasutamiseks tulevastel kosmosemissioonidel.

Lähemalt ESA kodulehel

Euroopa Kosmoseagentuuri ärirakenduste programm toetab Euroopa ettevõtteid, kes soovivad satelliitrakenduste ja kosmosetehnoloogia abil oma äri arendada. Eesmärk on leida kosmosetehnoloogiatele rakendust ka Maa peal.
Lähemalt ESA kodulehel

InCubed on fookusesse võtnud ennekõike tööstusinnovatsiooni, olles avaliku ja erasektori partnerlusprojektide eestvedajaks. InCubed keskendub innovaatiliste ja äriliselt tasuvate toodete ja teenuste väljatöötamisele, kasutades ära Maa vaatlustelt saadud andmekogumeid. Programmi abil on võimalik kaasrahastada erinevaid projekte, alates satelliitide ehitamisest kuni maapealsete rakenduste loomise või uute ärimudelite väljatöötamiseni.
Lähemalt ESA kodulehel

Euroopa Kosmoseagentuuri Maa kaugseire programmide eesmärk on arendada järgmiste kümnendite jooksul Euroopa maapinnaseire süsteeme ja võimeid. Arendused hõlmavad nii süsteemi- kui ka arhitektuuriuuringuid, vajalikke eelarendusi, missioonide väljatöötamist ja läbiviimisega seotud toiminguid, samuti innovaatilisi Maa-uuringuid.
Lähemalt ESA kodulehel

PRODEX (PROgramme de Développement d’Expériences scientifiques) pakub asutustele ja tööstustele võimalust osaleda Euroopa Kosmoseagentuuri eksperimentides. Programmi eesmärk on aidata riikidel saada investeeringutelt tulu ning edendada teaduse ja tööstuse tipptaset ja konkurentsivõimet.
Lähemalt ESA kodulehel

Eesti tööstusinitsiatiiv on Euroopa Kosmoseagentuuri meede, mille eesmärk on aidata Eestil kui ESA uuel liikmesriigil integreeruda ESA programmidesse ning kasvatada võimekust osaleda edukalt ESA hangetes konkurentsis teiste ESA liikmesriikidega. IIS raames ei konkureeri Eesti ettevõtted ja teadusasutused pakkujatega teistest kosmoseagentuuri liikmesriikidest.
Lähemalt EASi kodulehel

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatoris saavad osaleda innovaatilised idufirmad, kelle äriidee põhineb kosmosetehnoloogiate kasutamisel nii maa peal kui kosmoses.
Lähemalt ESA BIC Estonia kodulehel 

ESA teadusprogramm toetab teadusmissioonide ettevalmistust, arendamist, orbiidile viimist, opereerimist ja teadusmissiooni tulemuste kasutamist. Üldjuhul rahastatakse teadusprogrammist satelliitide platvormide arendamist, satelliitide kosmosesse viimist ja satelliitide opereerimist, kuid mitte teaduseksperimentide arendamist.
Lähemalt ESA kodulehel

Platvormil on võimalik esitada Euroopa Kosmoseagentuurile hindamiseks oma kosmosetehnoloogia või -rakendusega seotud uudne idee. Idee saab esitada avatud OSIP kampaaniatesse või kanalitesse. Parimate ideede esitajatega võib ESA sõlmida lepingu, millega pakub rahastust ja tuge idee realiseerimiseks.
Lähemalt ESA kodulehel

Kosmosekonverents 2022: rohkem spetsialiste ja lahendusi

Tänavu toimub teist korda rahvusvaheline küber- ja kosmoseturvalisuse konverents (Software Defined Space Conference 2022). Miks on konverents ning küber- ja kosmoseturvalisusest rääkimine oluline, avab konverentsi kontseptsiooni ning idee väljatöötamise autor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias. Eesti on tuntud kui digiriigina ja oleme eduka maine saavutanud ka küberturbe valdkonnas. “Meie ettevõtetel ja asutustel on väga pikk kogemus küberturbe valdkonnas, mida on võimalik eksportida kosmosevaldkonda. Kuid kui me arendame tehnoloogiaid kosmose tarbeks omakeskis ning keegi neist midagi ei tea, pole sellest kasu,” ütles Liias, kes näeb Eestile suurt võimalust küberturbe valdkonna oskuste eksportimist kasvavasse kosmosevaldkonda. Maailmas pole just palju taolisi

Euroopa Kosmoseagentuur otsib aparatuuri küberturvalisuse testimiseks kosmoses

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) avab Eestile taas võimaluse osaleda kosmose küberkaitse alases arendustöös ESA tehnoloogiaprogrammi GSTP (General Support Technology Programme) raames. Kosmosevaldkonna küberkaitse initsiatiivile sillutas teed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020-2027, koostöö pikemaajaline eesmärk on luua Eesti ettevõtetele võimalus valideerida oma tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid orbiidil ning arendada Eesti asutuste võimekust kosmosetaristu ja -teenuste kaitsmisel. Kübermissioonide programmi esimeses faasis keskenduti vaid tarkvaralistele lahendustele, teises faasis on võimalik aparatuuri ja tarkvara kombineerimine ning kaugemas tulevikus võiks valmida satelliit tehnoloogilise terviku katsetamiseks. Esimese kosmose küberturvalisuse ideekorje tulemusena sõlmisid Euroopa Kosmoseagentuuriga lepingu SpaceIT, CybExer ja CGI Eesti, kes arendasid ühiselt satelliidi

Küberjulgeolek kosmoses mõjutab meid kõiki planeedil Maa
Küberjulgeolek kosmoses mõjutab meid kõiki planeedil Maa

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldas koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga novembris esimese küber- ja kosmoseturvalisusega seotud teemadele pühendatud rahvusvahelise konverentsi. Palju nimekaid esinejaid kokku toonud üritusel arutati kosmosetehnoloogia ja küberturvalisuse kokkupuutepunktide üle ning ühe küberohte käsitleva paneeli peamised probleemipüstitused pakuvad loodetavasti mõtteainet ka Eesti innovaatoritele. Kes kontrollib küberruumi, kontrollib ka kosmost – ning seeläbi ka kõike, mis maakeral sünnib. Sellise tõdemusega algas paneelarutelu teemal “Cyber Threats to the Space Segment”, milles osalesid Ann Väljataga NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusest, Simon Plum Euroopa Kosmoseagentuurist, Frank Schubert Airbusist ning Beyza Unal Chatham House’ist. Järgnev on kokkuvõte nende poolt püstitatud teemadest ning tähelepanekutest. Suurel ekraanil: Frank Schubert.

ESA astronautide konkursil osales 57 eestlast
ESA astronautide konkursil osales 57 eestlast

18, juunil lõppes kandideerimine Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) astronaudiks. Esialgsete numbrite kohaselt esitasid avalduse rohkem kui 22 000 inimest. Eestist oli kandideerijaid kokku 57, sealhulgas 35 meest ja 22 naist. ESA peadirektor Josef Aschbacher ütles, et agentuur püüdis värbamiskampaania kaudu ligi meelitada suurt hulka taotlejaid ning konkurents oli märkimisväärne. Nüüd ootab Euroopa Kosmoseagentuuri ees väljakutse valida välja kõige sobivamad kandidaadid. „Soovin tänada kõiki, kes on näinud vaeva astronaudi kohale kandideerimisega. Me hindame teie kannatlikkust, kuni meie meeskond teeb tööd õiglase ja põhjaliku valimisprotsessi läbiviimiseks. Meenutame kõigile, kellel on huvi kosmose vastu, et astronaudiks olemine ei ole ainus võimalus, mida ESA pakub.

Euroopa Kosmoseagentuuri uued võimalused kosmosesüsteemide küberturvalisuse edendamiseks

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) avab Eestile taas võimaluse osaleda kosmose küberkaitse alases arendustöös ESA tehnoloogiaprogrammi GSTP (General Support Technology Programme) raames. Kosmosevaldkonna küberkaitse initsiatiivile sillutas teed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020-2027, koostöö pikemaajaline eesmärk on luua Eesti ettevõtetele võimalus valideerida oma tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid orbiidil ning arendada Eesti asutuste võimekust kosmosetaristu ja -teenuste kaitsmisel. Kübermissioonide programmi esimeses faasis keskenduti vaid tarkvaralistele lahendustele, teises faasis on võimalik riistvara ja tarkvara kombineerimine ning kaugemas tulevikus võiks valmida satelliit või eksperiment satelliidi pardal tehnoloogilise terviku katsetamiseks. 2020. aasta alguses toimunud esimese kosmose küberturvalisuse teemalise ideekorje tulemusena sõlmisid Euroopa Kosmoseagentuuriga lepingu

kust veel abi saab?

sind võib veel huvitada

Avatud
Kiirendi

Ajujaht

Kestus 4-6 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alased strateegilised nõustamisteenused

Kestus 1 h eelnõustamist tasuta Strateegilise nõustamise 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Kestus Kuni 31. märts 2023
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Kestus Toetuse taotlemine on jooksev
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Töömahukus
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Kestus kuni 5 tundi tasuta
Töömahukus
Tulemas
Toetus

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 6000
Töömahukus
Suletud
Häkaton

Tööstushäkk

Kestus 3 päeva
Töömahukus
Suletud
Toetus

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT” 2014-2021

Suurim toetus 1 250 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Töömahukus