Vaata peasisu

Eesti ja Venemaa piirialade arengusse investeeritakse lähiaastatel läbi piiriüleste koostööprojektide enam kui 30 miljonit eurot

EASi ja KredExi ühendasutus
21. november 2016
2 min

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, ettevõtluse arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel.

Teisipäeval, 22. novembril 2016. a Tartus toimuval Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi avaüritusel „New Chapter of CBC“ („Piiriülese koostöö uus peatükk“) kohtuvad enam kui 140 riiklike, regionaalsete ja kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste esindajat ning kavandatavate koostööprojektide partnerit Eestist ja Venemaalt, et tähistada uut etappi kahe naaberriigi piiriüleses koostöös, mis viiakse ellu EL programmperioodil 2014-2020.

Sündmus keskendub kahe riigi – Eesti ja Venemaa vahelise koostöö ning ühisprojektide võimaluste tutvustamisele Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 viiakse ellu Euroopa Liidu naabrusinstrumendi raames, selle finantseering kokku on 34,2 MEUR, millest EL panus 16,8 MEUR, Eesti kaasrahastus 9 MEUR ning  Venemaa 8,4 MEUR.

Eesti-Vene programmi ühise juhtkomitee poolt on heaks kiidetud viie suuremahulise ehk strateegilise piiriülese koostööprojekti ideed, mis esitatakse peagi Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks. Need viis projekti on suunatud Eesti-Vene piiriäärse regiooni kultuuripärandi säilitamisele, turismi- ja ettevõtluspotentsiaali  tõstmisele, Peipsi järve keskkonnakaitse edendamisele ja ühiste veevarude kaitsmisele ning Eesti-Vene piirikontrolli ja piiripunkti läbilaskevõime tõhustamisel. Suuremahuliste piiriüleste investeeringuprojektide kogumaksumus on ligikaudu 20,5 MEUR.

Esimene avatud taotlusvoor projektidele on kavas välja kuulutada 2017.a jaanuaris. Programmipoolne toetus projektidele on ligikaudu 10 MEUR. Toetatavate piiriüleste koostööprojektide temaatilised valdkonnad on: -ettevõtluse ja VKE arengu toetamine; -keskkonnakaitse ja kliimamuutuste ennetamine ning –kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamine.

Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab EL eelmise programmperioodil 2007-2013  Eesti-Läti-Vene programmi  raames ellu viidud koostööd.

Eesti-Vene programmi korraldusasutus on Eesti Vabariigi Rahandusministeerium. Tegevuste elluviimist Eestis toetab  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tartu kontoris asuv programmi ühine tehniline sekretariaat.

Eesti-Vene programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Jaga postitust

Tagasi üles