Vaata peasisu

Eesti innovatsiooni tähed särasid Brüsseli õppereisil  

EASi ja KredExi ühendasutus
26. märts 2024
4 min

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud innovaatorite õppereis Brüsselisse, mis toimus 17.-20. märtsil, kujunes tõeliseks innovatsiooni tähistamise sündmuseks, pakkudes Eesti ettevõtjatele ainulaadseid võimalusi osalemiseks inspireerivates innovatsiooni edendamist puudutavates aruteludes, võrgustumisüritustel ning kohtumiseks Euroopa Liidu innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.  

Maailma suurim teaduse ja innovatsioonirahastuse raamprogramm “Horizon Europe”, mahus 95,5 miljardit eurot, on oluliseks Euroopa Liidu (EL) innovatsiooni ja sellealase rahvusvahelise koostöö hoogustamise instrumendiks. Euroopa Liit on üleilmselt tuntud oma suurepäraste teadusavastuste poolest, kuid siiani on väljakutseks teadusavastuste reaalmajandusse viimine ning ühiskonna kasuks tööle panemine. EIC Summiti avakõned võtsid kenasti kokku, mis on saavutatud EL teaduse- ja innovatsiooni raamprogrammi “Horizon Europe” investeeringute toel ning millega peaksime arvestama järgmist raamprogrammi kavandades. EL peab tegema tarku otsuseid, et püsida innovatsiooni valdkonnas üleilmselt konkurentsivõimeline. Koroonapandeemia ning Ukrainas käiv sõda, on juhtinud teravalt tähelepanu vajadusele liikuda jõulisemalt edasi EL jaoks strateegiliselt oluliste tehnoloogiate arendamisega ning suunata rohkem vahendeid ka kaitsetööstuse innovatsiooni.

Sel korral oli õppereis eriti märkimisväärne, sest selle raames osalesid Eesti innovaatorid ka Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) Summitil, kus saadi ülevaade EIC senistest saavutustest ja EIC poolt rahastatud innovatsiooniprojektidest, sealjuures tunnustades ka tublisid naisinnovaatoreid.

Samuti oli au esindada Eestit Belgia eesistumise konverentsil, mis tõi fookusesse innovatiivse hankimise tähtsuse ja võimalused väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning iduettevõtetele. Lisaks teadmiste uuendamisele, pakkus õppereis suurepäraseid võimalusi kontaktiloomeks ja võrgustumiseks, sest EIC Summit ning Belgia eesistumise konverents tõid kokku enam kui 1600 Euroopa Liidu uuendajat, investorit ja poliitikakujundajat.

Õppereisil osalejad koos Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonipeadirektoraadi asedirektori Signe Ratsoga.

Õppereisi raames toimusid lisaks väärtuslikud kohtumised Euroopa teadus- ja innovatsioonivaldkonna esindajatega, sealhulgas kohtumine Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonipeadirektoraadi asedirektori Signe Ratso’ga, kes andis põhjaliku ülevaate, kuidas kulgevad assotsieerumisläbirääkimised “Horizon Europe” raamprogrammi osas EL-st väljapoole jäävate riikidega.  Viimane uudis on, et Horizon Europe´ga on otsustanud liituda ka Lõuna-Korea (ROK), kellega jõustub kokkulepe 2025 aastal, avades nii meie teadlastele ja ettevõtjatele võimalused koostööprojektideks Lõuna-Korea partneritega Horizon Europe II samba (Üleilmsed probleemid ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime) osas. Nimekirja riikidest, kel on Horizon Europe osas assotseerumisleping leiab SIIT. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) esindaja Marko Bruckner tutvustas meile aga EIT teenuseid ja algatusi, rõhutades EIT rolli Euroopa süvatehnoloogia ekspertide puuduse leevendajana. EIT Digital’i tutvustas Evangelos Marios Kemos, tuues välja instituudi digitaalse innovatsiooni edendamise tegevused ja võimalused ettevõtjatele. Tiit Jürimäe, DG Research and Innovationist, ning Renaldo Mändmets, DG REGIOst, jagasid nõuandeid ja kogemusi “Horizon Europe” raamprogrammi rahastuse kaasamiseks.

Osalejatel oli võimalus kohtuda ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo (Phd) ja nõuniku Mikk Vahtrusega, et arutleda innovatsiooni hoogustamise teemadel. Lisaks kohtus delegatsioon Karl Pärteliga (Raiku Packaging OÜ) ja Andi Hektoriga (GScan OÜ), kes jagasid omapoolset kogemust EL innovatsioonirahade kaasamisest.

Fotol MKM innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo koos õppereisil osalejatega. Fotograaf: Hadrien Duré

Märkimisväärne sündmus leidis aset ka EIC Scaling Klubi uute liikmete tutvustamisel, kuhu valiti välja lausa kaks Eesti Ettevõtet. GScan OÜ ja Salv Technologies OÜ pärjati valikuga EIC Scaling Klubisse, märkides nende potentsiaali kasvada järgmisteks Euroopa ükssarvikuteks.

Raiku Packaging OÜ, kes arendab EIC rahastuse toel keskkonnasõbralikku pakendamismaterjali, mis sobib mullikile, paberi ja kartongi asendamiseks, oli seekordsel EIC Summit´il uhkelt väljas EIC näitusealal.

RAIKU bio packaging EIC Summiti näitusealal.

Õppereisil osalesid Powerup Fuel Cells OÜ, Galttec OÜ, Icosagen Cell Factory OÜ, Solis BioDyne OÜ, Grab2Go AS, CybExer Technologies OÜ, Stacc OÜ, Mifundo OÜ, KappaZeta OÜ ja WasteLocker OÜ.

Õppereis oli igas mõttes sündmusterohke, pakkudes suurepäraseid teadmiste uuendamise ja kontaktide loomise võimalusi. Loodame, et suudame õppereisilt ammutatud uued teadmised ja loodud kontaktid enda kasuks tööle panna ning meil on võimalus peagi kuulda juba järgmistest Eesti ettevõtete innovatsioonialastest edulugudest ning miks mitte ka EL innovatsioonirahastuse toel. Täname kõiki õppereisil säranud innovaatilisi ettevõtjaid ja esindajaid ning Ettevõtluse ja Innovatsioni Sihtasutuse tiimi, eesotsas Eve Päärendsoni, Tiiu Treierit, Anna Laaritsat ja Eero Liivandit, kes andsid omalt poolt olulise panuse antud õppereisi edusse.

Huvi korral EIC Acceleratori rahastuse vastu, palume võtta ühendust Anna-Liisa Laaritsaga, [email protected]. Kui pakub huvi Eurostars rahastusprogramm, palume võtta ühendust Sandra Kaljumäega, [email protected]. Meie eksperdid aitavad teid suurima hea meelega.

Innovaatorite õppereisi kaasrahastab Euroopa Liit.

Jaga postitust

Tagasi üles