Vaata peasisu

Eesti innovaatorid tutvusid Brüsselis EL innovatsioonipoliitika ja teiste riikide innovatsiooni edendamise parimate praktikatega

EASi ja KredExi ühendasutus
14. detsember 2021
3 min

5-8. detsembril toimus EAS korraldatud Eesti innovaatorite õppereis Brüsselisse, mille eesmärk oli kasvatada Eesti ettevõtete innovatsiooniteadlikkust ja – võimekust läbi ettevõtete ja ülikoolide vahelise koostöö soodustamise.

EASi korraldatud õppereisil osalesid seitse uuendusmeelset ettevõtjat ning seitse ülikoolide esindajat, kes teevad koostööd innovaatiliste toodete ja teenuste arendamisel digi-, hariduse-, tervise-, rohe- ning ressursside väärindamise valdkondades, kuid kes soovisid lähemalt uurida, milliseid võimalusi pakub Euroopa Liit innovatsiooni toetamise osas.

EASi innovatsioonitegevuste Brüsseli esindaja ning õppereisi korraldaja Eve Päärendsoni sõnul pakkus õppereis rohkelt võimalusi kontaktiloomeks. „Kolme päeva jooksul kohtusime 38 isikuga 20 organisatsioonist. Lisaks saime ülevaate EL tasandi aktuaalsetest teemadest, innovatsioonipoliitikast ning selle rahastamisvõimalustest, samuti ka teiste riikide parimatest praktikatest innovatsiooni edendamisel,“ selgitas Päärendson.

„Kõik see loob eeldused innovatsiooni arendamiseks. Korraldajana on aga eriti hea meel selle üle, et õppereisil tekkis osalejate vahel ka vahetu arutelu nii ressursside väärindamise, haridusinnovatsiooni, turvalise andmevahetuse kui ka laiemalt  innovatsiooni ja tehnosiirde teemadel, mistõttu võib õppereisi lugeda igati kordaläinuks,“ lisas Päärendson. „Loodame, et Eesti ettevõtted ja ülikoolid teevad omavahel edaspidi veelgi rohkem koostööd uuenduslike toodete ja teenuste arendamisel ning on senisest veelgi edukamad EL innovatsioonirahade kaasamisel.“

Õppereisil osalenud Cybernetica AS juristi Triin Siili sõnul oli EASi innovaatorite õppereis hindamatu kogemus. “Võimalus kohtuda Eesti parlamendisaadikute, kõrgete ametnike, esinduse töötajate ja teiste liikmesriikide ametnikega, kes tegutsevad innovatsiooni valdkonnas Brüsselis kohapeal, avab ukse Euroopa Liidu usaldusvõrgustikku ning toob seda Eestile lähemale. Sama väärtuslik on suhtlus ja õppimine ka teistelt õppereisi delegatsiooni liikmetelt – Eesti-Euroopa suhe pakub igale innovaatorile erinevaid võimalusi ja põnev oli kuulda, kuidas keegi selles keerukuses navigeerib,” ütles Siil.

Eesti ettevõtjate ja ülikoolide esindajate delegatsioon sai õppereisil ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitika trendidest ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa Horisont“ raamprogrammist. Samuti kohtuti kolmepäevasel õppereisil mitmete  võtmeisikutega Eesti Alalisest Esindusest EL juures, Euroopa Komisjonist, Euroopa Innovatsiooninõukogust, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi innovatsiooni kogukondadest ning Euroopa Parlamendist ja Euroopa Majandussotsiaalkomiteest. Muuhulgas jagasid Eesti, Soome, Rootsi, Leedu ja Iirimaa teadus- ja innovatsiooniagentuuride Brüsseli esindused Eesti innovaatoritele kogemusi teaduse- ja innovatsiooni huvide esindamisest EL tasandil, parimaid praktikaid ettevõtete- ja ülikoolide koostööst (teadmus- ja tehnosiirdest) ja EL teadus- ja innovatsioonirahade kaasamisest.

Näiteks tutvustas Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) ning tehisintellekti ja digiteemade komitee (AIDA) tööd ja teemaderingi ning arutleti, kuidas parandada EL-i globaalset innovatsioonipositsiooni.

Lisaks tutvustasid Kobe Ülikool, Brüsseli Vrije Ülikool ja RIKEN oma tuntumaid uurimistöid ja koostööd ettevõtetega innovatsiooni arendamisel. Muuhulgas andis EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskus ülevaate oma teenustest ja edulugudest sh EL-Jaapani koostööst digi- ja roheteemadel ning teadusarendustegevuse ja innovatsiooni edendamisel. Näiteks võimaldab Vulcanus programm ka Eesti ettevõtetel võtta praktikale Jaapani tehniliste erialade üliõpilasi ning kandideerida ka Eesti üliõpilastel praktikale Jaapani ettevõtetesse.

Lisaks tänab korraldaja ETAGi Brüsseli Büroo juhatajat Ülle Napat, kes oli suureks abiks õppereisi korraldamisel, ning kõiki, kes olid vaatamata Brüsselis kehtinud karmidele COVID-19 pandeemia piirangutele valmis oma kogemusi jagama. „Loomulikult täname ka kõiki õppereisil osalejaid, sest just tänu teie aktiivsele osalemisele oli EASi esimene innovaatorite õppereis Brüsselisse igas mõttes edukas,“ lisas Päärendson.

Innovaatorite õppereiside korraldamisega plaanib EAS jätkata ka 2022. aastal.

Innovaatorite delegatsiooni kohtumine EP saadiku Riho Terrasega. Foto autor: Karl Lausma.

Jaga postitust

Tagasi üles