Vaata peasisu

Eesti ettevõtted käisid tutvumas Euroopa Liidu innovatsioonitoetuste võimalustega 

EASi ja KredExi ühendasutus
21. detsember 2023
3 min

13 Eesti ettevõtet osalesid detsembri alguses innovaatorite Brüsseli õppereisil, et saada parem ülevaade Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikast ning vastavatest rahastusvõimalustest. Viimase nelja aasta jooksul on 11 Eesti ettevõtjat kaasanud Euroopa innovatsiooninõukogu kiirendist EIC Accelerator 40 miljoni euro ulatuses granditoetusi. 

„Euroopa Liidul on hulk erinevaid innovatsiooni ja ettevõtlust toetavaid programme ja rahastusvõimalusi, millel kõigil on oma nüansid ja suur konkurents. Selleks, et paremini mõista Euroopa Liidu väljakutseid ja samas  kasvatada ka meie ettevõtete edukusmäära Euroopa Liidu innovatsiooni rahade taotlusvoorudes, on mõistlik otse algallikast infot koguda,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsioonirahastuse ekspert ja Brüsseli suuna vedaja Eve Päärendson

Innovaatorite õppereis toimus kolmandat aastat ning sel aastal kandideeris ühele kohale juba pea neli ettevõtet. „Kõige paremat meelt teeb see, kui on näha, et selle tulemusena jõutakse ka päriselt rahvusvahelise koostööni või astutakse järgmine samm maailma muutva innovatsiooni teostamisel,“ sõnas Päärendson.  

Ta tõi näitena, et eelmisel aastal osalenud Raiku Packaging kaasas Euroopa innovatsiooninõukogu kiirendist pea 9 miljonit eurot keskkonnasõbralike pakkevahendite arendamiseks.  

Õppereisil kohtuti Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna võtmeisikutega, mille tulemusel said ettevõtjad põhjaliku ülevaate ELi innovatsioonialastest ambitsioonidest ning ettevõtjatele mõeldud rahastusmeetmetest sh juba mainitud Euroopa innovatsiooninõukogu kiirendist (EIC Accelerator) aga ka Eureka ja Eurostarsi programmidest ning ka piirkondadevahelise innovatsiooni edendamise instrumendist I3

Fotol: Keith Sequeira, DG Research and Innovation/ Euroopa Komisjoni Teaduste ja innovatsiooni peadirektoraat.
Fotograaf: Lucas Boitquin

EISMEA direktor Jean-David Malo kiitis Eesti ettevõtjaid, kes on olnud võrreldes teiste sarnaste riikide kandideerijatega väga edukad EIC Accelerator vahendite taotlejad. Viimase nelja aasta jooksul on 11 Eesti ettevõtet kaasanud sealt 40 miljonit eurot granditoetustena. 

Samuti said ettevõtjad ülevaate, milliseid teenuseid pakuvad innovatsiooni ja ekspordi hoogustamiseks EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskus ning Enterprise Europe Network (EEN).  Oma tegevusi tutvustasid ka ETAGi Brüsseli büroo ning Belgia innovatsiooniagentuurid. „Loomulikult ei jätnud me kasutamata ka võimalust omalt poolt tutvustada Eesti ettevõtteid ja eelkõige meie süvatehnoloogia sektorit,“ lisas Päärendson. 

Innovaatorite delegatsioon kohtus ka Eesti Suursaadikuga EL juures, härra Marten Kokaga ning  meie valdkondlike ataśeedega, samuti Euroopa Parlamendi saadikute Riho Terrase ja Andrus Ansipiga ning Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väike-keskmise suurusega ettevõtete peadirektoraadi (DG GROW) asepeadirektor Maive Rutega. Kohtumistel arutleti erinevate nurkade alt Euroopa Liidu konkurentsivõime ning digi- ja rohepöördega seonduvatel teemadel sh mis on EL fookusvaldkonnad innovatsiooni ja strateegiliselt oluliste tehnoloogiate arendamisel. Lisaks saadi ka põgus ülevaade Euroopa kaitsetööstuse olukorrast. 

Fotol: Marten Kokk, Eesti suursaadik EL juures
Fotograaf: Lucas Boitquin

Seekordsel õppereisil Brüsselis osalesid Krakul OÜ, R8 Technologies OÜ, Bisly AS, Verston OÜ, Eccom OÜ, Shore Link OÜ, AS LTH-Baas, Cognuse OÜ, Roche Eesti OÜ, AS TFTAK, Siidrikoda OÜ, Funki Foods OÜ, Paul-Tech OÜ ja Fibenol OÜ.  

„Täname kõiki programmis üles astunud esinejaid, õppereisil osalenud tublisid Eesti ettevõtteid ning muidugi ka kõiki teisi, kes seekordse õppereisi edukusse panustasid. Loodame väga, et peagi saame kuulda juba uutest Eesti ettevõtete innovatsioonialastest edulugudest, sh nendest, mida on toetatud Euroopa innovatsiooninõukogu kiirendist või Eurostarsi programmist,“ ütles Päärendson. 
 
Ta kutsus kõiki ettevõtteid, kellel tekkis huvi Euroopa innovatsiooni rahastusvõimaluste vastu, EASi ekspertidega ühendust võtta.  

„Näiteks EIC Acceleratori ning Eurostarsi puhul pakume ka nõustamist, kuidas projektitaotlusi kokku panna,“ lõpetas Päärendson. 

Innovaatorite õppereise Brüsselisse kaasrahastas Euroopa Liit.  

Jaga postitust

Tagasi üles