Vaata peasisu

Eesti elanike muusika kuulamise harjumused, 2018

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
3 min

Uuringu põhieesmärgiks oli kaardistada Eesti elanike muusika kuulamise harjumused. Sihtgrupi moodustasid 15-60 aastased Eestimaa elanikud. Tegemist on esindusliku uuringuga, mille tulemused on laiendatavad vastavaealisele elanikkonnale. Uuringule vastas kokku 1028 inimest ning uuringu tulemused on laiendatavad kogu sihtgrupile täpsusega ±3,1%.
Küsitlusperioodiks oli 15.-20.03.2018. Küsitlus viidi läbi veebiintervjuude meetodil CAWI (computer assisted web interviewing) Kantar Emori veebiserveri vahendusel ning Kantar Emori vastajate baasi kasutades.

Uuringu tulemused

  • Kõige sagedamini kuulab uuringu sihtgrupp so 15-60 aastased Eestimaa elanikud muusikat autoraadio ja raadio vahendusel (vastavalt 55% ja 45% sihtgrupist kuulab sealt muusikat peaaegu igapäevaselt). Olulise vahega järgnevad seadmetest telefon ja sülearvuti (kuulab igapäevaselt vastavalt 26% ja 23% sihtgrupist).
  • Raadio ja teleri igapäevane kuulajaskond kasvab vanuse kasvades, arvutist ja telefonist muusika kuulamisel on tendents vastupidine ehk mida noorem on inimene, seda enam on nende seas igapäevaseid kasutajaid.
  • Kui üle 30-aastased elanikud kasutavad muusika kuulamiseks peamiselt raadiot, siis 15-30-aastaste jaoks on selleks telefon ning 20-29aastaste jaoks võrdselt ka sülearvuti. Noorimas vanusegrupis (15-19 aastased) järgneb telefonile ja sülearvutile auto helivõimendusega ühendatud telefon/MPSmängija.
  • Erinevate kohtade lõikes kuulatakse muusikat kõige sagedamini kodus ja autos, seda teeb igapäevaselt ca 60% elanikest. Kuigi elava muusika kontserdil käiakse enamasti harvem kui kord kuus, on kontserdil käijate üldine osakaal kõrgem, kui ülejäänud väljaspool kodu asuvatel kohtadel – vaid 10% sihtgrupist ei ole kunagi elava muusika kontserdil käinud. Vähemalt kord kuus käib elava muusika kontserdil 21% sihtgrupist.
  • Valdavalt kuulatakse muusikat küll muu tegevuse taustana (85% elanikest), kuid märkimisväärne osa ehk 41% sihtgrupist kuulab muusikat keskendunult peaaegu igapäevaselt.
  • Eelmise aastaga võrreldes on peaaegu igapäevaselt keskendunult muusika kuulajaid sihtgruppi veidi lisandunud (+4%), kasvanud on keskendunult muusika kuulamine eelkõige meeste ja alla 29 aastaste seas.
  • Umbes pooled (55%) igapäevaselt keskendunult muusika kuulajatest kuulavad nädalas 2-5 erinevat artisti, ülejäänute repertuaaris on erinevaid artiste rohkem.
  • Enamusel ehk 55%-l sihtgrupist on välja kujunenud oma lemmikud, kuid kuulavad hea meelega ka uut muusikat (artistid, palad). Peamine infoallikas uute artistide või palade kohta teabe saamisel on raadio (67% on viimase kuu jooksul saanud infot just raadiost). Alla 20 aastaste jaoks on võrdselt oluliseks infoallikaks ka sotsiaalvõrgustikud ning nemad on ka aktiivsed sotsiaalvõrgustikes muusikasoovituste jagajad/muusikaaruteludes osalejad (23% vanusegrupist jagab muusikasoovitusi või osaleb sealses muusikaarutelus vähemalt kord nädalas).
  • Aktiivseid uue muusika otsijaid on sihtgrupis 18-19%, uuest muusikast ei ole huvitatud 14% sihtgrupist. Aktiivseid muusika otsijaid on enam meeste, alla 29 aastaste ja eestlaste seas. Uue muusika vastu on huvi madalam meeste, üle 50 aastaste ja muust rahvusest elanike seas.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles