Vaata peasisu

Eesti eksport Skandinaavia riikidesse – viimase 3 kuu statistika

EASi ja KredExi ühendasutus
24. märts 2021
4 min

2020. aastale tagasi vaadates saame tõdeda, et ekspordi langus ei olnudki nii hull, kui esialgu võis arvata – Eesti eksport kahanes tervikuna vaid 1% ning mõnedel turgudel ekspordimaht isegi kasvas. Meie suurimad ekspordipartnerid aga asuvad endiselt Skandinaavias, 33% Eesti ekspordimahust pärines mullu sealsest neljast riigist (Soome, Rootsi, Norra ja Taani). EASi ekspordinõunike juht Sven Aulik annab värskeima ülevaate Eesti ekspordimahtudest Skandinaavia suunal.

Eelmise kolme kuu jooksul (nov 2020-jaan 2021) eksportisid Eesti ettevõtted Skandinaavia riikidesse kaupu 1,2 miljardi euro eest, mis moodustas kogu Eesti ekspordist kolmandiku. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas eksport Skandinaaviasse 1,1% (Eesti eksport tervikuna samal perioodil 12,5%). Detsembris kiirenes Skandinaavia ekspordi kasv koguni 12,9%ni, kuid jaanuaris pöördus taas langusele, vähenedes 1,8%. Kaubavahetusele on mõju avaldamas tootmismahtude vähenemine tulenevalt ülemaailmsest koroonakriisist ning sellega kaasnevast ebakindlusest. Nelja Skandinaavia riigi teenuste eksport vähenes 2020. aasta neljandas kvartalis võrreldes aastataguse ajaga ligi neljandiku võrra (24,2%), moodustades Eesti teenuste ekspordist 35%.

GRAAFIK: Eesti kaupade eksport Skandinaavia riikidesse 2019-2021 (Eesti Statistikaamet)

Eksport Soome

Soome on läbi aastate olnud Eesti üks peamisi ekspordipartnereid ning alates 2017. aastast olnud järjepidevalt suurim ekspordipartner. Eksport Soome on viimase kümne aasta jooksul moodustanud ca 15-16% Eesti koguekspordist. Eelneva kolme kuu kokkuvõttes ulatus Soome eksporditud kaupade väärtus 531 miljoni euroni, moodustades Eesti ekspordist 13,7%. Soome eksport kahanes nimetatud perioodil võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4,4%. Käesoleva aasta jaanuaris eksporditi Soome kaubagruppide lõikes kõige enam elektriseadmeid (osakaal 17,8%), mehaanilisi masinaid (10,6%) ning raud-ja terastooteid (10,3%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid jaanuaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam mineraalsete toodete (272%), looduslike ja kultiveeritud pärlite, vääris- ja poolvääriskivide, väärismetallide (54%) ning puidu ja puittoodete (6%) jaotised. Teenuste eksport Soome vähenes möödunud aasta neljandas kvartalis 34%, moodustades kogu Eesti teenuste ekspordist viiendiku.

GRAAFIK: Mida ekspordib Eesti Soome? (2021, Eesti Statistikaamet)

Eksport Rootsi

Rootsi oli möödunud kolme kuu kokkuvõttes Eestile suuruselt neljas kaubanduspartner, mil Rootsi eksport moodustas 9,4% Eesti koguekspordist. Kokku eksporditi eelneva kolme kuu jooksul Rootsi 366 miljoni euro väärtuses kaupasid, eksport suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,6%. Selle aasta jaanuaris kerkisid kaubagruppide lõikes kõige enam esile puit ja puittooted (19,3%), elektriseadmed (18,6%) ning mööbel, valgustid ja kokkupandavad ehitised (14,3%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid jaanuaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam elusloomade ja loomsete toodete (67%); puidu ja puittoodete (35%) ning toornahkade, naha, karusnaha ja tooted nendest (34%) jaotised. Teenuste eksport Rootsi ulatus eelmises kvartalis 9,7%ni Eesti teenuste koguekspordist ning teenuseid eksporditi Rootsi võrreldes eelmise aasta sama ajaga 0,1% võrra vähem.

GRAAFIK: Mida ekspordib Eesti Rootsi? (2021, Eesti Statistikaamet)

Eksport Taani

Taani eksport kasvas Skandinaavia riikidest eelmise kolme kuu lõikes kõige enam, so 10,1%. Eksport ulatus 154 miljoni euroni, moodustades 4% Eesti ekspordist. Taani oli Eestile suuruselt kümnes ekspordipartner. Käesoleva aasta jaanuaris oli eksport suurim puidu ja puittoodete (45,1%), mineraalkütuste (15,4%) ning mööbli, valgustite, kokkupandavate ehitiste (11,3%) kaubagruppides. Kaubajaotiste lõikes kasvasid jaanuaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid (162%), mineraalsete toodete (86%) ning kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted (75%) jaotised. Teenuste eksport Taani vähenes aasta viimases kvartalis 1,1%. Skandinaavia riikide lõikes on teenuste ekspordi osakaal Taani kõige madalam, ulatudes neljandas kvartalis 1,9%ni.

GRAAFIK: Mida ekspordib Eesti Taani? (2021, Eesti Statistikaamet)

Eksport Norra

Norra oli eelmise kolme kuu kokkuvõttes Eestile suuruselt kaheteistkümnes ekspordipartner, mil eksport ulatus kolme kuu kokkuvõttes 114 miljoni euroni ning moodustades 3% Eesti ekspordist. Eksport kahanes 2,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2021. aasta jaanuaris vedasid eksporti kaubagruppide lõikes mööbel, valgustid, kokkupandavad ehitised (33,1%), puit ja puittooted (20,8%) ning mehaanilised masinad (8,0%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid jaanuaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam elusloomad, loomsed tooted (172%); looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid (150%) ning optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte- (77%) jaotised. Norra teenuste ekspordi osakaal Eesti teenuste ekspordist ulatus neljandas kvartalis 3,3%ni ning selle maht vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 20,1%.

GRAAFIK: Mida ekspordib Eesti Norrasse? (2021, Eesti Statistikaamet)

Jaga postitust

Tagasi üles