Vaata peasisu

Eesti eksport Jaapanisse, Indiasse, Korea Vabariiki ja Hiinasse

EASi ja KredExi ühendasutus
30. mai 2023
1 min

Eksport kokku 

Eesti ettevõtted eksportisid eelmise aasta kolmandas kvartalis Jaapanisse, Indiasse, Korea Vabariiki ja Hiinasse kaupu ning teenuseid kokku 199 miljoni euro eest, mis moodustas kogu Eesti kolmanda kvartali ekspordist 2,4%. Võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga kasvas eksport nimetatud sihtriikidesse 49,5%. Eesti eksport kasvas tervikuna samal perioodil 21%. Riikide lõikes kasvas ekspordimaht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enim Indiasse (271%), muutus on tulnud kaupade ekspordi mahu mitmekordse suurenemise arvelt. Ekspordimaht on suurenenud ka Hiinasse (25%) ning Jaapanisse (14%). Korea Vabariiki vähenes kogueksport seejuures 14%.

Kaupade ja teenuste eksport 

Ekspordi maht Jaapanisse, Indiasse, Korea Vabariiki ja Hiinasse oli kõige suurem eelmise aasta kolmandas kvartalis. Sihtriikidesse minevast ekspordist moodustab enamuse kaupade eksport. Teenuste ekspordi maht nimetatud riikide suunal oli suurim 2019 aasta teises ja kolmandas kvartalis, mil see moodustas kogu ekspordist ligikaudu ühe kolmandiku. Peale seda toimus teenuste ekspordi mahus langus ning teenuste ekspordi kogumaht on olnud pigem stabiilne. Eelmise aasta kolmandas kvartalis moodustas teenuste eksport kogu ekspordist vaid ligikaudu 16%.

Eksport kaubajaotiste lõikes 

Kaubajaotiste lõikes eksporditi eelmisel aastal Jaapanisse, Indiasse, Korea Vabariiki ja Hiinasse enim puittooteid (28%), masinaid ja seadmeid (21%) ja mineraalseid tooteid (15%).

Jaga postitust

Tagasi üles