Vaata peasisu

Eesti eksport Euroopa võtmeturgudele ja Ameerika Ühendriikidesse kasvas hoogsalt

EASi ja KredExi ühendasutus
21. aprill 2021
5 min

Käesoleva aasta alguses (dets 2020-veeb 2021) eksportisid Eesti ettevõtted viide Euroopa riiki (Saksamaa, Holland, Poola, Prantsusmaa ja Suurbritannia) kaupu kokku 776 miljoni euro eest, mis moodustas kogu Eesti ekspordist viiendiku. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas eksport nimetatud Euroopa riikidesse 30% (Eesti eksport tervikuna samal perioodil 15%), kõige kiirem oli ekspordi kasv detsembris (61%).

Ameerika Ühendriikidesse eksportisid Eesti ettevõtted viimase kolme kuu jooksul kaupu kokku 372 miljoni euro eest, mis moodustas Eesti ekspordist kümnendiku. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes eksport Ameerika Ühendriikidesse koguni 76% võrra. Eelmise aasta detsembris eksport Ameerika Ühendriikidesse rohkem kui kahekordistus võrreldes aastataguse ajaga (kasv 122%).

Teenuste eksport nimetatud Euroopa riikidesse vähenes 2020. aasta neljandas kvartalis võrreldes aastataguse ajaga 16% (Eesti teenuste eksport tervikuna vähenes samal perioodil 21%), moodustades Eesti teenuste ekspordist ligi viiendiku. Teenuste eksport Ameerika Ühendriikidesse langes 14% ning moodustas kogu Eesti teenuste ekspordist 5%.

GRAAFIK: Eesti kaupade eksport Euroopa riikidesse Ja USAsse 2019-2021 GRAAFIK: Eesti kaupade eksport Euroopa riikidesse Ja USAsse 2019-2021 (Eesti Statistikaamet)

Eksport Saksamaale

Saksamaa oli aasta alguse kokkuvõttes Eestile suuruselt kuues ekspordipartner, kuhu eksport ulatus 236 miljoni euroni ning moodustas 6% Eesti ekspordist. Eksport suurenes 16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

GRAAFIK: Mida ekspordib Eesti Saksamaale? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

Selle aasta veebruaris vedasid eksporti kaubagruppide lõikes raud ja teras (osakaal 15%), puit ja puittooted (13%) ning mööbel, valgustid, kokkupandavad ehitised (13%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam mineraalsed tooted (1214%); toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest (70%) ning metallid ja metalltooted (57%). Saksamaa teenuste ekspordi osakaal Eesti teenuste ekspordist ulatus möödunud aasta neljandas kvartalis 6%ni ning teenuste maht vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 18%.

Eksport Hollandisse

Hollandi suunal kasvas eksport esile toodud Euroopa riikidest vaadeldaval periooidil kõige rohkem, so 68% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Enim kasvas eksport detsembris (146%). Detsembrist veebruarini ulatus ekspordimaht 259 miljoni euroni, moodustades 7% Eesti ekspordist. Holland oli sel perioodil Eestile suuruselt viies ekspordipartner.

Mida Ekspordib Eesti Hollandisse? GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Hollandisse? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

Käesoleva aasta veebruaris oli eksport suurim mineraalkütuste (46%), puidu ja puittoodete (8%) ning mööbli, valgustite, kokkupandavate ehitiste (7%) kaubagruppides. Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam metallid ja metalltooted (139%), optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini.. (126%) ning looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid (116%). Teenuste eksport Hollandisse püsis aasta viimases kvartalis samal tasemel võrreldes aastataguse ajaga ning moodustas 3% Eesti teenuste koguekspordist.

Eksport Poola

Poola oli eelmise kolme kuu kokkuvõttes Eestile suuruselt üheteistkümnes ekspordipartner, mille eksport ulatus kolme kuu kokkuvõttes 117 miljoni euroni ning moodustas 3% Eesti ekspordist. Eksport suurenes 22% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Poola? GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Poola? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

2021. aasta veebruaris vedasid eksporti kaubagruppide lõikes pärlid, vääris-ja poolvääriskivid, väärismetallid, ehted (30%), puit ja puittooted (12%) ning mehaanilised masinad (9%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam taimsed tooted (135%); valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid (98%) ning elusloomad, loomsed tooted (89%). Poola teenuste ekspordi osakaal Eesti teenuste ekspordist ulatus neljandas kvartalis 3%ni ning selle maht vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga neljandiku võrra.

Eksport Suurbritanniasse

Suurbritannia oli detsembrist veebruarini väldanud perioodil Eestile suuruselt kaheteistkümnes ekspordipartner. Nimetatud kolme kuu kokkuvõttes ulatus Suurbritanniasse eksporditud kaupade väärtus 89 miljoni euroni, moodustades Eesti ekspordist 2%. Suurbritannia eksport suurenes nimetatud perioodil võrreldes eelmise aasta sama ajaga 22% võrra.

GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Suurbritanniasse? GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Suurbritanniasse? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

Käesoleva aasta veebruaris eksporditi kaubagruppide lõikes kõige enam puitu ja puittooteid (osakaal 29%), mööblit, valgusteid, kokkupandavaid ehitisi (19%) ja mineraalkütuseid (18%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam puit ja puittooted (112%), tekstiil ja tekstiiltooted (87%) ning plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted (68%). Teenuste eksport Suurbritanniasse vähenes möödunud aasta neljandas kvartalis 18%, moodustades kogu Eesti teenuste ekspordist 5%.

Eksport Prantsusmaale

Prantsusmaa oli kolme kuu kokkuvõttes Eestile suuruselt kolmeteistkümnes kaubanduspartner, mil eksport moodustas 2% Eesti koguekspordist. Kokku eksporditi detsembrist veebruarini Prantsusmaale 75 miljoni euro väärtuses kaupasid, eksport suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%.

GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Prantsusmaale? GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti Prantsusmaale? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

Selle aasta veebruaris kerkisid kaubagruppide lõikes kõige enam esile puit ja puittooted (21%), mootorsõidukid (16%) ning mööbel, valgustid ja kokkupandavad ehitised (14%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid (113%), mineraalsed tooted (102%) ja sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid (81%). Esile toodud Euroopa riikide lõikes on teenuste ekspordi osakaal Prantsusmaale nende riikide hulgas kõige madalam, ulatudes neljandas kvartalis 2%ni. Teenuseid eksporditi Prantsusmaale võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% võrra vähem.

Eksport Ameerika Ühendriikidesse

Ameerika Ühendriigid oli vaadeldava kolme kuu kokkuvõttes Eestile suuruselt teine ekspordipartner, mille ekspordimaht ulatus kolme kuu kokkuvõttes 372 miljoni euroni ning moodustas kümnendiku Eesti ekspordist. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes eksport Ameerika Ühendriikidesse koguni 76% võrra. Möödunud aasta detsembris eksport Ameerika Ühendriikidesse rohkem kui kahekordistus võrreldes aastataguse ajaga (kasv 122%). Käesoleva aasta esimestel kuudel on kasv püsinud 45% läheduses.

GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti USAsse? GRAAFIK: Mida Ekspordib Eesti USAsse? (Veebruar 2021, Eesti Statistikaamet)

2021. aasta veebruaris vedasid eksporti kaubagruppide lõikes mineraalkütused (37%), elektriseadmed (33%) ning optika-, mõõte-, ja täppisinstrumendid (6%). Kaubajaotiste lõikes kasvasid veebruaris võrreldes aastataguse ajaga kõige enam tekstiil ja tekstiiltooted (185%), mineraalsed tooted (163%) ja valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid (130%). Ameerika Ühendriikide teenuste eksport langes eelmise aasta neljandas kvartalis 14% ning see moodustab kogu Eesti teenuste ekspordist 5%.

Jaga postitust

Tagasi üles