Vaata peasisu

Eesti ekspordimaht Skandinaaviasse ulatus kevadkuudel 1,3 miljardi euroni

EASi ja KredExi ühendasutus
21. juuni 2021
4 min

Skandinaavia turud on Eesti jaoks ühed olulisimad lähiturud, seejuures on Soome ja Rootsi ekspordipartneritena vastavalt esimesel ja teisel kohal. Pea kolmandik Eesti ekspordist liigub siit põhja poole ning tervikuna kasvas eksport küll 8 protsenti, kuid see tulemus jääb siiski alla Eesti koguekspordi mahu kasvule samal perioodil.

Käesoleva aasta kevadkuudel veebruarist aprillini eksportisid Eesti ettevõtted Skandinaaviasse 1,3 miljardi euro väärtuses kaupu, moodustades kogu Eesti ekspordist 30 protsenti. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas kogueksport Soome, Rootsi, Norrasse ja Taani 8 protsenti, samal ajal kasvas Eesti koguekspordi maht samal perioodil 29 protsenti. Ekspordi kasv oli kiireim aprillis, mil eksport Skandinaaviasse kasvas 20 protsenti. Eesti ettevõtete teenuste eksport Skandinaaviasse vähenes tänavu esimeses kvartalis 8 protsenti, moodustades Eesti teenuste koguekspordist 32 protsenti. Eesti teenuste eksport tervikuna kasvas samal perioodil kaks protsenti.

GRAAFIK: Eesti kaupade eksport Skandinaavia riikidesse 2019-2021 (Eesti Statistikaamet)

Soome

Soome on alates 2017. aastast olnud järjepidevalt Eesti suurim ekspordipartner, viimase kümnendi jooksul on eksport Soome moodustanud 15-16 protsenti Eesti koguekspordist. Veebruarist aprillini ulatus Eestist Soome eksporditud kaupade väärtus 603,4 miljoni euroni, moodustades 14 protsenti Eesti ekspordimahust. Vaadeldaval perioodil kasvas eksport Soome võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 3,5 protsenti, näidates seega Skandinaavia riikide võrdluses kõige aeglasemat kasvutendentsi.

Kaubagruppide lõikes moodustasid aprillis suurema osa Soome-suunalisest ekspordimahust elektriseadmed, raud- ja terastooted ning mehaanilised masinad, vastavalt 18 protsenti, 11 protsenti ja 10 protsenti. Suurimat kasvu näitas aprillis mineraalsete toodete kaubajaotis, suurenedes 387 protsenti. Järgnesid optilised, mõõte- ja fotoseadmed 45-protsendilise kasvu ning sõidukid ja muud transpordivahendid 41-protsendilise kasvuga. Teenuste eksport Soome vähenes esimeses kvartalis 19 protsenti ning moodustas Eesti teenuste ekspordi kogumahust 18 protsenti.

GRAAFIK: mida ekspordib Eesti Soome? (2021, Eesti Statistikaamet)

Rootsi

Kolme kuu kokkuvõttes veebruarist aprillini oli Rootsi Eestile suuruselt teine kaubanduspartner ning ekspordimaht moodustas 9 protsenti Eesti koguekspordist. Vaadeldaval perioodil eksporditi Eestist Rootsi 395,5 miljoni euro väärtuses kaupu, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6 protsenti.

Kaubagruppide lõikes moodustasid suurema osa ekspordimahust elektriseadmed, puit ja puittooted ning mööbel ja valgustid, vastavalt 20 protsenti, 14 protsenti ja samuti 14 protsenti. Suurimat kasvu näitas aprillis elusloomade ja loomsete toodete kaubajaotis, suurenedes 213 protsenti. Järgnesid karusnahk ja muud nahatooted 154 protsendiga ning masinad ja elektriseadmed 111 protsendiga.

Teenuste eksport Eestist Rootsi ulatus eelmises kvartalis 9 protsendini Eesti teenuste koguekspordist, kasvades aastaga viiendiku võrra.

GRAAFIK: mida ekspordib Eesti Rootsi? (2021, Eesti Statistikaamet)

Taani

Veebruarist aprillini kasvas Eesti eksport Taani 20 protsenti võrreldes eelmise aasta perioodiga. Ekspordimaht Eesti kümnendaks suurimale eksporditurule ulatus 146,9 miljoni euroni ja moodustas 3 protsenti Eesti ekspordi kogumahust.

Kaubagruppide lõikes moodustasid suurema osa ekspordimahust puit ja puittooted, kokkupandavad ehitised ja elektriseadmed, vastavalt 45 protsenti, 12 protsenti ja 7 protsenti. Suurimat kasvu näitas aprillis võrreldes aasta varasemaga muude tööstusseadmete kaubajaotis, suurenedes 86 protsenti. Järgnesid puidust või taimsest kiudmaterjalist paberimassi jaotis 59 protsendiga ning masinate ja elektriseadmete jaotis 54 protsendiga.

Eesti ettevõtete teenuste eksport kasvas Taani suunal teiste Skandinaavia riikidega võrreldes kõige rohkem, ulatudes 39 protsendini ja moodustades kaks protsenti Eesti teenuste ekspordi kogumahust esimeses kvartalis.

GRAAFIK: mida ekspordib Eesti Taani? (2021, Eesti Statistikaamet)

Norra

Veebruarist aprillini ulatus Eesti eksport Norrasse 145,9 miljoni euroni ning moodustas kolm protsenti Eesti ekspordimahust. Eksport Eesti suuruselt üheteistkümnenda ekspordipartneri turule kasvas Skandinaavia riikides võrdluses kõige rohkem, suurenedes aastaga 25 protsenti.

Kaubagruppide lõikes moodustasid suurema osa ekspordimahust kokkupandavad ehitised ja mööbel, puit ja puittooted ning elektriseadmed, vastavalt 33 protsenti, 20 protsenti ja 8 protsenti. Suurimat kasvu näitas aprillis optiliste ja mõõteseadmete kaubajaotis, suurenedes 244 protsenti, järgnesid jalatsite ja peakatete jaotis 150 protsendiga ning muud tööstustooted 115 protsendiga.

Eesti ettevõtete teenuste eksport Norrasse vähenes esimeses kvartalis 27 protsenti, mis oli esimeses kvartalis ka suurim langus Skandinaavia riikide võrdluses. Eesti teenuste ekspordimaht Norra suunal moodustas 2 protsenti kogu teenuste ekspordimahust.

GRAAFIK: mida ekspordib Eesti Norrasse? (2021, Eesti Statistikaamet)

 

Artikli avaldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles