Vaata peasisu

EASist saab taotleda uute tingimustega turismisektori ärimudelite toetust

EASi ja KredExi ühendasutus
21. mai 2020
2 min

Alates tänasest, 21. maist saavad turismiettevõtjad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) ärimudelite rakendamise toetust uuenenud tingimustel. Ettevõtete omafinantseering väheneb 40%-lt 20%-le ning lisandub täiendav võimalus taotleda toetust väikeprojektide.

EASi turismiarenduskeskuse juhi Liina Maria Lepiku sõnul on toetuse muudatuste eesmärk tagada turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime kriisijärgses majandusolukorras.

Turismiarenduskeskuse juhi sõnul on toetustega võrdselt oluline, kui hästi on Eesti turism valmis eluks pärast piirangute leevendamist. „Ühelt poolt soovivad kõik pääseda füüsilisest eraldatusest ning inimeste motivatsioon liikuma pääseda on suur – teisalt konkureerivad inimeste piiratud vabale ajale ja rahale korraga paljud ettevõtted ja sihtkohad. Samuti kaaluvad kliendid edaspidi iga teenust ohutuse seisukohast, mistõttu tuleb ettevõtjatel lähiajal teenuseid suuremal või vähemal määral muuta ja kohandada,“ selgitas Lepik.

„Toetus pakub ettevõtjatele tuge, et vaadata ümber oma olemasolevad ärimudelid ning mõelda tegevustele, mis aitavad ettevõtte konkurentsivõimet tõsta ja pikemas perspektiivis kriisist võitjana väljuda,“ lisas Lepik.

Lisanduv väikeprojektide toetus on mõeldud eriolukorrast tulenevate mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks. Väikeprojektid võivad olla iseseisvad arendused või ka suure turismi ärimudeli arendusprojekti ettevalmistavad tegevused. Väikeprojekti toetuse maht on 5000-20 000 eurot turismiettevõtja kohta.

Varasemalt EASi poolt juba avatud suurprojekti toetus on suunatud uuendatud või uue ärimudeli arendamise ning rakendamisega seotud tegevusteks, et välja arendada ja ellu viia kõrgema lisandväärtusega tooteid, teenuseid või tehnoloogilise lahendusi. Suurprojekti toetuse maht on 20 000-200 000 eurot ettevõtja kohta ning toetuse omaosaluse määr langeb 20% peale.

Suur- ja väikeprojektide toetust saab taotleda igas suuruses turismiettevõte (mikroettevõttest suurettevõtteni), samuti sihtkoha arendusorganisatsioonid, erialaliidud ja kohaliku omavalitsuste üksused.

Taotlejatele, kes on juba oma projektitaotlused esitanud, rakendatakse uuendatud toetusemäära tagasiulatuvalt.

Toetuste täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt suurprojektide kohta https://www.eas.ee/teenus/turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetus/ ja lisandunud väikeprojektide kohta https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiarimudelid/

Jaga postitust

Tagasi üles