Vaata peasisu

EASi välisinvesteeringute keskuse 2018. aasta tulemused ületasid tugevasti prognoose

EASi ja KredExi ühendasutus
22. mai 2019
3 min

Möödunud aasta oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) Välisinvesteeringute keskuse jaoks nii investeeringute mahu kui loodud töökohtade arvukuselt ajaloo parim. Otseste välisinvesteeringute maht ulatus 324 miljoni euroni ja investorid lõid üle Eesti ligikaudu 1500 uut töökohta.

Välisinvesteeringute keskuse direktor Allan Selirand märkis, et eelmise aasta tulemused peegeldavad investorite jätkuvalt suurt huvi Eesti vastu. „Möödunud aastal välisinvesteeringute keskuse poolt vastu võetud 156 Eestisse saabunud visiiti on tulevikku silmas pidades kindlasti julgustav. Seda enam, et 67% investeeringute mahust moodustas rahastus uutelt investoritelt. Taoline trend kinnitab, et Eesti pakub välisettevõtetele konkurentsivõimelist majanduskeskkonda,“ ütles Selirand.

Möödunud aastal tõid investorid enim raha tööstussektorisse, millele järgnesid IT-sektor ja logistikasektor, mis moodustasid välisinvesteeringute kogumahust 93% ehk 303 miljonit eurot. Seliranna sõnul otsib välisinvesteeringute keskus eeskätt investeeringuid, mis loovad võimalikult palju tulu Eestis kohapeal. Ta lisas, et selgelt on näha, kuidas tööjõud siirdub suuremat lisandväärtust loovatesse sektoritesse. „On tähtis, et välisinvesteeringud tooksid endaga kaasa uued tehnoloogiad ja arendused, mis võimaldavad Eesti töötajatel omandada uusi oskusi. Seeläbi suureneb meie globaalne konkurentsivõime ja ühtlasi toob nutikas tootmine endaga kaasa võimaluse maksta kõrgemat palka,“ sõnas Selirand.

Pärnus tegutseva Metsä Woodi vineeritehase juhi Kaarel Tali sõnul toovad välisinvesteeringud Eestile tulu mitmel moel. „Puidusektor on hea näide sellest, kuidas välisinvesteeringud aitavad luua töökohti just maapiirkondadesse. Regionaalpoliitikat silmas pidades on hästi tasuvate töökohtade olemasolu maapiirkondades äärmiselt tähtis. Metsä Wood pakub Pärnumaal tööd ligikaudu 200 inimesele,“ ütles Tali.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede ütles, et Eestile on edu toonud välisinvesteeringutele kohalduv lihtne ja ladus maksusüsteem. Samuti kerge ning kiire asjaajamine. Ta märkis, et need on väärtused, mida tuleb kindlasti hoida. „Välisinvesteeringutega ei kaasne üksnes raha, vaid samuti uued koostööpartnerid ja teadmised. Lisaks luuakse nende toel Eestisse järjest rohkem kõrgepalgalisi töökohti. Ühtlasi soodustab väliskapital uute nutikate lahenduste turule toomist Eestis,“ kirjeldas Reede välisinvesteeringute tähtsust.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu kolme peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turismitulu kasvatamine ja välisinvesteeringute Eestisse toomine. EAS teeb välismajandustegevuse eesmärkide täitmisel ja äridiplomaatia arendamisel koostööd Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Jaga postitust

Tagasi üles