Vaata peasisu

EASi uus esindaja Saksamaal: siinsed ettevõtjad on ettevaatlikult optimistlikud

EASi ja KredExi ühendasutus
1. oktoober 2020
6 min

Augustis alustas Berliinis tööd EASi uus ekspordinõunik Leana Kammertöns, kelle poole saavad pöörduda kõik Saksamaa turust huvitatud Eesti ettevõtjad.  

Leana, milline on hetkeolukord Saksamaa majanduses? 

Olukord Saksamaa majanduses on keeruline, kuid ettevõtjate seas levib ka mõõdukalt optimistlikke meeleolusid. Teises kvartalis kahanes Saksamaa majandus 11,9% ning kõik märgid viitavad, et riigil tuleb valmis olla pikemaajaliseks majanduslanguse perioodiks. Pikas perspektiivis on mõjud erinevatele majandussektoritele mõistagi erinevad, kuid ekspordivõimaluste vähenemise ja tarneahelate häirete tõttu on koroonaviiruse mõju majandusele tervikuna väga halb.  

Millistes sektorites on näha kõige suuremaid muutusi? 

Suure hoobi on saanud turism, nagu kõikjal maailmas. Samuti ka Saksamaa üheks olulisimaks majandusharuks peetav autotööstus, mille käekäigust sõltuvad omakorda ka väga paljud Eesti tööstusettevõtted, kes osutavad erinevaid allhanketöid. Kuid Saksamaa on kõige kõrgemal tasandil väga selgelt väljendanud soovi leida lahendus autotööstuse toetamiseks kriisist väljatulekul, kas ostupreemiate või muude meetmete abil.  

Kasvutrendi näitavad samas e-kaubandus ja IT-sektor. E-kaubanduse maht kasvas esimesel poolaastal 9,2%, kuid siinkohal on oluline märkida, et enim kasvas Amazoni maht, väiksematel e-kaubanduse platvormidel ei ole nii hästi läinud. EAS on võtnud e-kaubanduse arendamise oma fookusesse, korraldame lähiajal veebiseminari soovituste jagamiseks Saksamaa e-kaubanduse turule sisenemiseks.  

Eesti ettevõtjad on tuntud tööstuse digitaliseerimise hoogustamiseks loodud lahenduste arendamise poolest, selles segmendis on ees ootamas väga vastuvõtlik turg. Sama võib öelda ka e-kaubanduse lihtsustamist soodustavate lahenduste osas, sest mahtude järsk kasv tõi kaasa mitmeid pudelikaelu teenuste toimimises – näiteks ei ole siin veel levinud Eestis nii harjumuspäraseks muutunud pakiautomaatide süsteem ning kullerfirmadel kasvasid töömahud kiiresti üle pea.  

Samuti muutub Saksamaal järjest tähtsamaks teemaks jätkusuutlik, ressursse säästev ja „roheline“ ettevõtlus. 

Kuidas tundub üldine meeleolu ettevõtjate seas?  

Psühholoogiliselt on kogu 2020. aasta olnud kõigi jaoks väga keeruline, kuid ettevõtjatega suheldes on kuulda pigem ettevaatlikku optimismi. Saksamaal viiakse ettevõtjate seas pidevalt läbi küsitlusi hoiakute ja ootuste osas. Kevadel näis, et kriis on kõigil jalad alt löönud, kuid suvi on toonud mõningase taastumise ja nii minnakse sügisele vastu veidi positiivsema meelelaadiga. Haigestumise näitajad on stabiliseerunud ja kohanetakse uue normaalsusega. Heaks märgiks on seegi, et Saksamaa püüab leida võimalusi messitegevuse taaskäivitamiseks, sest see on majandusele väga oluline. 

Saksa tarbijad on siiski oma ostuotsustes veel ebakindlad, kõigi näitajate kohaselt suureneb säästmine ja väheneb tarbimine. On tunda, et pikemaajalise majanduslangusega arvestatakse ka üksikisiku tasandil.  

Mida on kriis Saksamaa ettevõtjatele õpetanud või nende juures enim muutnud?  

Kindlasti on kriis muutnud suhtumist kodukontoritesse, kaugtöö tegemisse ning elektroonilisse suhtlusesse. Otsesuhtlus on olnud raskendatud, väliskülalisi veel ei võõrustata, kuid inimesed on hakanud kodukontoritest naasma argipäevatöö juurde. Varem ei peetud kodukontoris töötamist kuigi aktsepteeritavaks, kuid nüüd on toimunud kiirkorras kohanemine. Huvitav oli näha, kuidas kevadel kasvas nõudlus kodus töötamiseks vajaliku kontoritehnika osas – paljud ettevõtted ei suutnud piisavalt kiiresti tagada kõigile töötajatele vajalikke töövahendeid ega turvalist võrguühendust, esines isegi elektroonikatoodete tarneraskusi.  

Digisuhtlus oli konservatiivsetele sakslastele seni midagi eksootilist, kuid on nüüd muutunud enesestmõistetavaks. Seeläbi on ka Eesti ettevõtjatel lihtsam Saksa otsustajatega otsekontakti saavutada. Kuid isiklik kontakt loeb endiselt väga palju, lihtsalt olude sunnil ollakse palju paindlikumad. Mitmed ettevõtjad on tunnistanud, et esmane kontakt elektrooniliselt on hea algus, kuid järgmine kontakt peab kindlasti olema näost-näkku kohtumine.  

Millele peaksid Eesti ettevõtjad tähelepanu pöörama suhetes Saksa partneritega?  

Praegu on kõige olulisem hoida olemasolevaid suhteid. Kuigi reisimine Saksamaale on hetkel kehtivate piirangute tõttu raskendatud ja messid toimuvad ainult virtuaalselt või on suisa tühistatud, tasub kontaktidega tegeleda järjepidevalt. Meie jaoks loomulikuna tunduvad digitaalsed ja muud lahendused võivad sakslasi positiivselt üllatada ja nendes huvi tekitada. Peame end ju ise paindlikeks, kiireteks ja professionaalseteks partneriteks – näidakem siis seda ka oma koostööpartneritele. Tasub meeles pidada, et Saksamaal on eelistatud ärikeeleks endiselt saksa keel. Inglise keel on küll suhtluskeelena laialdaselt aktsepteeritud, kuid infomaterjalid peaksid olema ka saksakeelsed.  

Edu aluseks on usalduslik suhe ning see ei teki üleöö. Saksamaa turule sisenemine eeldab väga põhjalikku eeltööd ja ettevalmistust. Näiteks ei saa me rääkida Saksamaa turust kui ühest tervikust, vaid see koosneb 16 väga eripalgelisest liidumaast, mis ka eraldiseisvalt on tihti suurema majandusega kui kogu Eesti riik kokku. Liidumaades on erinevad fookused, vahel ka erinevad seadused. Kui Põhja-Saksamaal on võtmesektoriks laevaehitus, siis Lõuna-Saksamaal autotööstus. EAS pakub ettevõtetele nõustamist, mille käigus aitame välja selgitada tootele või teenusele sobivaima piirkonna ja teha muid ettevalmistusi turule sisenemiseks.

Meie 2-tunnise tasuta eelnõustamise raames selgitame välja toote turupotentsiaali, konkurentsisituatsiooni, barjäärid ning võimalused.  

Kuidas sattusite Saksamaale ning millega olete siin tegelenud?  

Olen Eestis sündinud ja üles kasvanud, kuid juba viimased 25 aastat olen elanud Saksamaal, kuhu sattusin õpingute kaudu. Majandust olen õppinud Tartu ülikoolis ja Bonnis, seejärel töötanud pikalt nii era- kui ka avalikus sektoris. Alustasin elektroonikatööstuses ning jõudsin töötada ka ühe Eesti mööblifirma Saksamaa edasimüüja alluvuses. Järgnes 12 aastat Saksamaa avalikus sektoris – töötasin Gütersloh regiooni majandusarengu agentuuris, kus aitasin alustavatel ettevõtetel ja naisettevõtjatel luua ärivõrgustikke, hiljem juhtisin sama agentuuri all Euroopa Liidu teabekeskust.

Siinsed regionaalsed arenguagentuurid on ülesehituselt ja funktsioonidelt sarnased meie Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, seega oli EASiga liitumine väga loogiline samm, sest soovin oma teadmisi ja kontakte jagada Eesti ettevõtjatega.  

Huvi korral Saksamaaga seotud ekspordi vastu palume võtta ühendust:

Leana Kammertöns
Ekspordinõunik[email protected]
Tel: +49 176 62909362
Faks: +49 30 2546 0601
Skype: leana.kammertoens 
Aadress: Hildebrandstr. 5, 10785, Berliin, Saksamaa
Töökeeled: inglise,  saksa, eesti

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles