Vaata peasisu

EASi toel on loodud 500 uut ettevõtet

EASi ja KredExi ühendasutus
11. november 2015
2 min

11. november 2015

Ernst&Young´i läbi viidud uuringust selgus, et EASi teenuste toel ja rahalise abita on viimasel kolmel aastal loodud 500 uut ettevõtet.

EAS pakub ettevõtjatele järjest rohkem teenuseid, mille kaasabil oma äri kasvatada. „Kui siiani oli EASi põhifookus toetuste andmisel, siis viimastel aastal on suurem rõhk pandud erinevatele teenustele. Pakume ettevõtetele rohkem mitterahalist abi teenustepaketi näol. Sinna paketti kuuluvad näiteks erinevad EASi koolitused, arenguprogrammid, messidel ja  kontaktreisidel osalemine. Ernst&Young viis läbi analüüsi ja hindas, millist kasu on ettevõtted neist teenustest saanud. Sealt selgus, et riigi rahalise toeta on asutatud 500 uut ettevõtet,“ selgitas EASi arendusüksuse juht Tanel Rebane. Tegu oli Ajujahil ja alustavate ettevõtjate baaskoolitusel osalejatega. Näiteks alustas peale baaskoolitusel osalemist ettevõtlusega 778 inimest,“ lisas Rebane.

EASi teenuseid on viimasel kolmel aastal kasutanud üle 1000 ettevõtte ja üle 1500 inimese. Rebane lisas, et need ettevõtted annavad kogu Eesti ettevõtete müügitulust ja lisandväärtusest 5% ning ärikasumist 6%. „Oluline on märkida, et need ettevõtted ei ole saanud EASilt toetust.

Uuringust tuli välja, et väga suurele osale (80% osalenutest) ettevõtete arengule on EASi mõju olnud positiivne. EASi tegevuse mõju on olnud suur ligi 300 uue heas või keskmises majanduslikus seisus ettevõtte loomisel. Kõige kõrgemaid hinnanguid on andnud ärimentorprogrammis, tööstusjuhi strateegiakoolis ja tootearenduse meistriklassis osalejad.

Ettevõtjad hindasid järgmisi EASi teenuseid: disainibuldooser, Ajujaht, alustava ettevõtja baaskoolitus, ärimentorprogramm, väikeettevõtja arenguprogramm, tööstusjuhi strateegiakool, ärimudeli praktikum, tootearenduse meistriklass, ühisstendid, kontaktreisid, ekspordibuldooserid, koolitused ja ekspordipartneri otsingu teenus.

Jaga postitust

Tagasi üles