Vaata peasisu

EASi tehnoloogiaseireteenus aitab koguda turuluuret

EASi ja KredExi ühendasutus
16. detsember 2021
4 min

Alates 1. detsembrist pakume uue teenusena tehnoloogiaseiret, mis aitab ettevõtetel saada aimu tehnoloogiamaastikul ning konkurentide seas toimuvast, vältida tehnoloogilisi üllatusi ja luua alus otsuste langetamiseks tehnoloogiliste võimaluste osas.

Uute toodete ja teenuste arendamine on aeganõudev ja kulukas tegevus, mis eeldab ettevõtjalt hiromandivõimeid turumaastiku ennustamiseks toote valmimisel. Kristallkuulist tõenduspõhisem lähenemine pakub pilguheitu konkurentide patendiporfelli, et märgata ka kardinate taga toimuvaid arenguid.

Äriteabe kogumine, ehk business intelligence, on laialdaselt levinud praktika. Kuid samasugust taustauuringut saab tehnoloogiaseire abil teostada ka tehnoloogiate kohta. Andmekaeve vahendusel kogutakse kokku ärialastes andmebaasides leitav info, mis aitab teha toodete ja teenuste arendamisel strateegilisi otsuseid ning muuta arendustegevust kiiremaks ja efektiivsemaks.

Arendustegevus kui võidujooks konkurentidega

Kuidas aitab patendi- ja teaduskirjandusest kogutav info ettevõtjatel aru saada sellest, mis on lähiaastatel juhtumas? Uute tehnoloogiate elutsükkel algab reeglina ettevõttes või teadus- ja arendusasutuses välja töötatud tehnoloogia valideerimisest. Kui arenduse tulemus lubab ettevõttel tulevikus sellest kasu saada ning selle kindlustamiseks soovitakse end kopeerimise eest kaitsta, on mõistlik oma intellektuaalomand registreerida näiteks patendi näol. Vastutasuks kaitse eest tuleb ettevõttel aga avaldada kaitstava objekti täpsem olemus. Seda infot saavad teised ettevõtted kasutada oma toodete ja teenuste arendamisel kas litsentsi saamiseks või kopeerimise vältimiseks.

Arendustegevus on justkui võidujooks konkurentidega – oma intellektuaalomandile saavad kaitse seada vaid esimesena taotluse esitanud ettevõtted, kelle toode on alles arengujärgus ning turule toomisega läheb veel aega. Heaks näiteks on siinkohal plokiahela tehnoloogia – esimesed plokiahela ideed tutvustavad teadusartiklid avaldati 1980ndate aastate lõpus, 2001. aastal patenteeriti plokiahela digitaalne sertifikaat ning alles 2009. aastal sündis esimene kaubanduslikel alustel plokiahelat kasutav krüptoraha Bitcoin.

Foto: krüptoraha Bitcoin, Pixabay.com

Plokiahela näide demonstreerib ilmekalt, kuidas esmastest teadusartiklitest võib rakenduseni kuluda nii palju aega, et on keeruline tuletada valmistoodete- või teenuste esilekerkimist. Kuid tänu teaduskirjandusele on võimalik leida toodete ja teenuste arendamiseks koostööpartnereid ja valdkonnaeksperte, kelle panuseks on arendusprotsessi hõlbustavad teadmised ja kogemused.

Patendiportfellid ennustavad uusi tooteid ja teenuseid

Teaduskirjandus aitab erinevaid meetodeid ja läbiproovitud lahendusi kombineerides luua tugevat vundamenti ettevõtte arendustegevusele. Ajaline vahe patentide avaldamise ja toodete lansseerimise vahel on tavaliselt siiski lühem – patendiomaniku huviks on eelkõige müüa oma toodet võimalikult kaua patendikaitse toel, et toote müügist saadav tulu kataks arenduse jooksul tehtud kulutusi. Seega ennustab patendiportfellide uurimine kõige täpsemalt lähiaastate uusi tooteid ja teenuseid.

Veidi teistsuguse näitena kerkib esile tänaseks juba väga levinud 3D-printimise FDM-tehnoloogia, mille esialgne patent registreeriti aastal 1989 ning esimene seade tuli müüki juba 1992. aastal. Paraku püsisid seadmete hinnad kuni patendi aegumiseni 2009. aastal väga kõrgel tasemel ning tehnoloogia pakkumine seetõttu küllaltki madalal tasemel. Seejärel on turu vallutanud mitmed uued 3D-printerid, mille soetusmaksumus on sobiv ka hobi- ja kodukasutajatele. Loo moraal on, et teise ettevõtte omanduses olev patent võib olla toote turule toomisel ka lihtsalt ajast ees.

Foto: 3D printer, Pixabay.com

Kui siiski mõni ettevõte otsustab tulla turule oma tootega hoolimata teise ettevõtte valduses olevast patendist, seda kas teadlikult või mitte, võib patendiomanikul tekkida võimalus nõuda kahjutasu sõltuvalt toote müügiedust. Ohukohti ette nähes saab selliste piiridega oma tootearenduses arvestada ning takistustest mööda minnes tuua turule midagi täiesti uut ja omanäolist.

Ettevõtte strateegilistele plaanidele aluseks oleva tehnoloogia võimaluste ja nendest tulenevate ohtude kaardistamine ja analüüsimine on üks tehnoloogiaseire vundamente. Oma arendustiimi valdkondlike ekspertide kaasamine, teiste poolt läbiproovitud lahendustest õppimine ja konkurentide tegevuse analüüsimine aitab kokku hoida aega ja ressursse ning vähendada toote turule toomisega seotud riske.

Tehnoloogiaseire sihtotsingu teenused on tihedalt seotud EASi intellektuaalomandi nõustamisteenusega, kus sageli kerkivad esile küsimused seoses tehnoloogiate kaitstavuse, tehnoloogiate konkurentsisituatsiooni ning ettevõtte tegutsemisvabadusega sihtturul. Tehnoloogiaseire monitooringut kasutavad EASi arenduskoostöö eksperdid arendusprojektide teostatavuse ja ärilise potentsiaali hindamise juures, sest see annab hea ülevaate tegelikust tehnoloogiatasemest ning konkurentsisituatsioonist. Sageli tuvastab ettevõte tehnoloogiaseire otsingu käigus täiesti uusi, kuid olulisi konkurente.

Loe tehnoloogiate otsingu, seire ja analüüsi kohta lähemalt EASi veebist ja lisainfo korral pöördu meie tehnoloogiaseire eksperdi Helena Nulk-Leemetsa poole.

Helena Nulk-Leemets
Tehnoloogiaseire ekspert
E-post: [email protected]

Innovatsiooni teadlikkuse tõstmise tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles