Vaata peasisu

EASi rakendusuuringute toetuse Harjumaa eelarve sai ettevõtete suure huvi tõttu täis

EASi ja KredExi ühendasutus
29. jaanuar 2021
3 min

Seoses ettevõtjate suure huviga sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) rakendusuuringute toetuse Tallinnasse ja Harjumaale mõeldud 11,6 miljoniline eelarve taotlustega kaetud. Ka väljaspool Harjumaad, kus eelarve suuruseks on 11,6 miljonit eurot, on huvi toetuse vastu suur, kuid ligi 4 miljoni euro mahus saab veel taotlusi esitada.

“Eesti majandus on jõudnud arengujärku, kus pikemaajaline areng saab toetuda ainult lisandväärtuse kasvule. Sellest tulenevalt on hea meel, et Eesti ettevõtjate huvi tootearenduse ja teadusmahukate arendustööde vastu üha kasvab. See, et ettevõtted tegeleksid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga on riigile väga oluline ning püüame leida võimalusi, et programmi täiendavaid vahendeid suunata. Kuigi rakendusuuringute programmi esimene rahaeraldus on praktiliselt kaetud, on programmil oluline roll teadus- ja arendustegevusega seotud rahade edasisel planeerimisel,” ütles Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Ta selgitas, et kuigi taotlusi sai esitada alates 26. jaanuarist, siis eelnõustamine on EASis olnud avatud juba alates juunist. Vastav teavitus on tehtud läbi erialaliitude, organisatsioonide ja seminaride ning üle 100 ettevõtte või muu organisatsiooni on kasutanud eelnõustamise võimalust projekti ettevalmistamiseks. Suurema arendusprojekti ettevalmistamine on pikk protsess ning selleks pakub EAS jätkuvalt ettevõtetele innovatsiooni- ja arendusosakut, samuti on abiks hiljuti avatud teadlaste mobiilsusmeede.

Rakendusuuringute toetuse eelhindamise on 29. jaanuari seisuga läbinud 13 projekti Harjumaalt ning 5 mujalt Eestist. „Kuna projektid on keerulised ja mahukad, siis projektide hindamine toimub kahes etapis. Eelhindamisel veendutakse, et kogu vajalik info on sisuliseks hindamiseks esitatud ja arusaadav ning projektis planeeritud tegevused toetavad ettevõtte innovatiivset ja uuenduslikku tootearendust. Projektiplaani heakskiitmise järgselt on ettevõttel õigus esitada taotlus, mida hindavad esmalt kaks teineteisest ja EASist sõltumatut tehnoloogiaeksperti ning seejärel ettevõtjatest, akadeemilise ning avaliku sektori esindajatest koosnev hindamiskomisjon“, selgitas EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepp ning lisas, et rahastuse saavad projektid, mille hinne ületab nõutud lävendi.

EASi juhi sõnul on positiivse eelhinnangu saanud projektide seas erinevate sektorite innovatiivsed ettevõtted, kes viivad oma tooted uuele tasemele ning katsetavad uusi tehnoloogilisi lahendusi. Täpsemalt saab projektidest rääkida kui eksperdid ja hindamiskomisjon on oma töö teinud.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt. Toetuse kogueelarve ehk ligi 23,2 miljonit eurot on jagatud pooleks, 11,6 miljonit Harjumaal arendustööd läbiviivatele ettevõtetele ning 11,6 miljonit eurot väljaspool Harjumaad arendustegevust läbiviivatele ettevõtetele.

Rakendusuuringute programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Jaga postitust

Tagasi üles