Vaata peasisu

EASi panus kajastub üha enamate ettevõtete tulemustes

EASi ja KredExi ühendasutus
21. mai 2019
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ületas eelmisel aastal otseste välisinvesteeringute mahu eesmärki enam kui kaks korda, turismivaldkonnas kasvas jätkuvalt turismitulu ning EASi klientideks olevate ettevõtete ekspordimüügitulu suurenes oluliselt kiiremini turu keskmisest.

EASi nõukogu esimees Erki Mölder ütles, et möödunud aasta kokkuvõtteks võib öelda, et sügisel vastu võetud strateegia valguses on EAS püstitanud endale selgemad ja mõõdetavad eesmärgid, mis on kasvatanud ambitsiooni jõulisemalt panustada majanduse arengusse. „Rohkem eksporti, välisinvesteeringuid ja turismitulu on majanduskasvu seisukohalt kolm kõige otsesemalt riigi rikkust kasvatavad valdkonnad ning need on ka EASi fookused, mille nimel tegutseme,“ lausus Mölder.

EASi juhatuse esimees Alo Ivask märkis, et järjest rohkem on võetud toetuste jagamise asemel selge suund koostööle. „Toetuste rahaline maht on kahanenud, kuid ettevõtetele vajalike teenuste ja koostööprojektide arv on suurenenud,“ ütles Ivask ning lisas, et EAS on käivitanud mitmeid koostööprojekte erialaliitude, ettevõtete ja ka haridus- ja teadusasutuste ja ministeeriumidega.

Ivask tõi näitena välja äridiplomaatia, mis on välismajandusega tegeleva EASi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Välisministeeriumi kõige tähtsam koostööraamistik. Selle konkreetseks väljundiks on veebikeskkond visiidid.ee, kus ettevõtted saavad väljendada oma ärist lähtuvaid vajadusi, mida riik visiitide korraldamisel arvesse võtab. Mitme riigiasutuse ning erasektori koostöö tulemusena avati aasta lõpus ka Eestisse tööle tulnud tippasjatundjate ühiskonda sulandumist toetav rahvusvaheline maja.

EASi kasvu- ja võtmeklientide müügitulu kasvas 15 protsenti, mis on oluliselt kiirem turu keskmisest. Kokku suurendasid EASi kasvu- ja võtmekliendid müügitulu 443 miljonit eurot. Ettevõtete ekspordimüügitulu kasvas 185 miljonit eurot ja lisandväärtus 64 miljonit eurot. EASi kliendiportfellis ambitsioonikate võtme- ja kasvuklientide hulka kuuluvate ettevõtete arv suurenes 470-lt 700ni.

Välisinvesteeringute keskusel oli eelmine aasta läbi aegade parimate tulemustega nii investeeringute mahu kui töökohtade prognoosi osas, aga ka välisinvesteeringuprojektide arvu poolest. Kui eesmärk oli aidata investorite kaasabil Eestisse tuua 150 miljonit eurot, siis tegelikult ulatus kavandatud otseste välisinvesteeringute maht 324 miljoni euroni. 2018. aastal tehti Eestisse ligi kolm korda rohkem välisinvestorite visiite kui aasta varem. Eestisse tehtud 156 visiiti näitab jätkuvat huvi kasvu Eesti suunal ja lubab ka järgnevateks aastateks prognoosida suurenevaid investeeringute mahtusid.

Näitena võib nimetada Stora Enso, kellel EAS aitas lisaks 60 kõrge lisandväärtusega töökoha loomisele alustada Tallinna finantsrobootika kompetentsikeskuse loomist, mis hakkab arendama ja haldama erinevaid Stora Enso robootika ja automatiseerimise projekte. EAS toetas ka maailma üht juhtivat veepuhastusfiltrite tootjat Aquaphori miljoni euroga, mille tulemusel investeerib ettevõte oma Narva ja Sillamäe tehastesse üle 20 miljoni euro ning loob paarsada uut töökohta, muutudes sellega üheks Ida-Virumaa suurimaks tööandjaks.

Turismivaldkonnas jõudsid siseturistide ööbimised kuuendat aastat järjest ja välisturistide ööbimised kolmandat aastat järjest uue rekordini. 2018. aastal oli ööbimiste kasv siiski tagasihoidlikum kui paaril eelmisel aastal – sise- ja välisturistide ööbimised kasvasid kokku 1,8%, kuigi seatud eesmärk oli 4%. Samas kasvas oodatust rohkem turismiteenuste eksport: kui eesmärgiks oli 1,8 miljardit, siis tegelik tulemus oli 1,97 miljardit eurot (kasv aasta varasemaga võrreldes 106 miljoni euro võrra ehk 5,7%).

Regionaalarengu valdkonnas oli möödunud aastal olulisimaks tegevuseks kõigi regionaaltoetuste ja piiriüleste programmide edukas ja sujuv üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele, mis võimaldab ka toetuste suunal senisest enam keskenduda EASi peamistele eesmärkidele ja sihtrühmadele.

EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul näitavad positiivseid arenguid ka töötajate rahulolu ning suurenenud pühendumus, mis on positiivne märk organisatsiooni arengule. „Häid tulemusi saavad teha üksnes tublid ja motiveeritud töötajad. Rahulolu-uuringud kinnitavad, et töötajate rahulolu on kasvanud ning ollakse valmis ka rohkem panustama,“ ütles Mölder.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu kolme peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turismitulu kasvatamine ja välisinvesteeringute Eestisse toomine.

Jaga postitust

Tagasi üles