Vaata peasisu

EASi nõukogu aktsepteerib OÜ Ermamaa projekti menetluse osas valminud auditite järeldusi

EASi ja KredExi ühendasutus
3. november 2016
2 min

EASi nõukogu aktsepteerib OÜ Ermamaa projekti menetluse osas valminud mõlema auditi järeldusi ning astub samme, et vältida sarnaseid vigu tulevikus. EASi tellitud audit näitas, et 2012. aastal ei dokumenteerinud EASi juhatus piisavalt OÜ Ermamaa otsuste tegemise protsessi ja jõudis otsuseni, mis oli erakordselt soosiv toetusesaaja suhtes.

EASi nõukogu on EASi juhatusega kokku leppinud, et kui Euroopa Komisjon otsustab rahandusministeeriumi auditi põhjal täiendava toetussumma tagasi nõuda, siis teeb EAS otsuse, kas tasuda see summa vaietefondist või esitada OÜ-le Ermamaa täiendav tagasinõue. Kolme kuu jooksul teeb EASi juhatus õigusliku analüüsi võimalike lahenduste kohta.

„EASi juhatuse otsuste kvaliteet on aastatega märkimisväärselt paranenud. Peame ka antud projekti vigadest õppima, et neid tulevikus vältida,“ ütles EASi nõukogu esimees Erki Mölder. „Tänase juhatuse ülesandeks antud projekti osas on eelkõige teha põhjalik õiguslik analüüs edasiste võimalike sammude osas.“

Rahandusministeeriumi audit selgitas, et 2012 a EAS-i otsus oli tehtud valedel õiguslikel alustel (projekti peatamisest tekkinud kahju oleks olnud võimalik kuude põhiselt välja arvutada) ning selle põhjendamisel oli arvesse võetud valesid argumente (presidendi külalisi oli arvesse võetud OÜ Ermamaa külalistena). Auditi hinnangul on projektile antud toetusest 90% mitteabikõlblik ning Euroopa Liidu reeglite kohaselt tuleb mitteabikõlblik kulu toetuse saajalt tagasi küsida.

„Lähtume KPMG ja rahandusministeeriumi auditi järeldustest ning alustame menetlust, et hinnata kas EAS saab esitada täiendava tagasinõude OÜ-le Ermamaa,“ lausus EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg. „Peame tegema antud juhtumist selged järeldused ja vältima piisavalt argumenteerimata  otsuseid tulevikus.“

Jaga postitust

Tagasi üles