Vaata peasisu

EASi järgmise viie aasta eesmärk: rohkem eksporti, välisinvesteeringuid ja turismitulu

EASi ja KredExi ühendasutus
5. september 2018
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu kinnitas strateegilise tegevuskava, mille kohaselt keskendub organisatsioon järgmisel viiel aastal Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamisele, töökohti loovate välisinvesteeringute riiki toomisele ning turismitulu kasvatamisele.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul saab EAS edaspidi keskenduda oma põhitegevusele, milleks on Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine. „EASi õlul on olnud liiga palju eri valdkondi. Nüüd on EASil võimalik koostöös ettevõtetega keskenduda just nendele kolmele põhivaldkonnale, mis Eesti majandusele enim tulu juurde saavad tuua: ekspordi kasvatamisele, välisinvesteeringute koju toomisele ja turismisektori tulu suurendamisele,“ ütles Tammist. „Lisaks kiidan EASi initsiatiivi teha senisest tihedamat koostööd ettevõtjatega, loodan, et seda tehakse mitte ainult toetusmeetmete väljatöötamisel, vaid ka organisatsiooni töös tervikuna,“ lisas Tammist.

EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul on Eesti majanduse arenguks on hädavajalik, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad, Eestit külastaksid üha kauem siin viibivad ja rohkem kulutavad turistid ning Eestisse tuleksid kapitalimahukad ja kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti. „Nendele eesmärkidele keskendub EAS koostöös ettevõtjate ja erialaliitudega jõuliselt lähimal viiel aastal,“ rõhutas Mölder.

Mölder nentis, et Eesti majandus on oma edenemises jõudnud järgmisesse arengujärku – majandusmudelite pidevas muutumises ning Euroopa Liidu struktuurifondide panuse vähenedes on meie ees uued väljakutsed. „Hetkel on majanduse seisukohalt suurimateks väljakutseteks, et Eesti ekspordib liiga lihtsaid kaupu liiga vähestele turgudele, oleme oma positsiooni välisinvesteeringute sihtriigina konkurentidele kaotamas ning meie turismitulu saaks äriturismi arvelt tublisti suurendada,“ sõnas Mölder.

EASi strateegiline tegevuskava pakub lahendusi eesseisvatele majanduse väljakutsetele eeskätt EASi võimaluste ja tegevuste abil, võttes arvesse Eestis tegutsevate ja alles tekkivate ettevõtete vajadusi. Tegevuskavas tõstatatud majanduse tõkete ületamine saab olla nii ettevõtete, erialaliitude kui ka riigi ühistegevuste tulemus.

„Ekspordi arendamisel võtab EAS selge suuna – vähem dubleerimist eraturuga ja rohkem keskendumist toodete ning teenuste arendamisele ja ettevõtete välisturgudele aitamisele,“ selgitas Mölder ja lisas, et eesmärk on kaasa aidata sellele, et kõrge lisandväärtusega eksportivate ettevõtete arv kahekordistuks EASi toel viie aasta jooksul.

„Välisinvesteeringute osas on eesmärk tuua viie aastaga Eestisse 1,5 miljardi euro väärtuses välisinvesteeringuid, mis loovad Eestisse üle 5000 kõrge lisandväärtusega töökoha. Keskendume peamiselt investeeringutele, mille tegevuses on kõrge info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tase ja mis on peamiselt suunatud ekspordile,“ ütles Mölder.

Mölderi sõnul saab turismi arendamist vaadelda kahes plaanis. „Esiteks, vajame potentsiaalsete külastajate tähelepanu ja soovi Eestisse reisida. Selleks peame koostöös ettevõtetega arendama innovaatilisi ja eristuvaid turismitooteid ning -teenuseid. Teiseks, peame riigina tõstma oma võimekust sellistes turismivaldkondades, kus turismitulu külastaja kohta on suurem. See tähendab eelkõige äri- ja konverentsiturismi,“ ütles Mölder. Äriturismi kasvu takistab tema sõnul kõige enam väike lennuühenduste arv ja korraliku konverentsikeskuse puudumine, mille osas oleks mõistlik riigi tuge pakkuda.

EASi senise neljanda tegevusvaldkonna – peamiselt avalikule ja kolmandale sektorile suunatud regionaalvaldkonna toetuste jagamise – andis EAS septembrist üle Riigi Tugiteenuste Keskusele ning keskendub edaspidi tegevustele, mis on otseselt seotud ettevõtluse arendamisega. „Regionaaltoetuste üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele aitab paremini keskenduda meie põhivaldkondadele, kuhu suuname nii oma rahalised vahendid kui ka inimressursi. EAS jätkab ettevõtluse ja turismitoetuste pakkumisega, sest need toetavad meie põhitegevusi,“ sõnas Mölder.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone. EASi uudistega saab end kursis hoida EASi Facebooki lehe ja kodulehe vahendusel.

EASi strateegilise tegevuskavaga aastateks 2019-2023 saab tutvuda siin.

Jaga postitust

Tagasi üles