Vaata peasisu

EASi arenguprogramm aitab maandada väike-ettevõtte tootearenduse riske

EASi ja KredExi ühendasutus
29. mai 2019
4 min

Äsja EASi arenguprogrammi esimese etapi läbinud EQUA OÜ on valmistumas teise etapiga liitumiseks, sest programmi tulemused on juhtkonna ootusi juba ületanud. 1995. aastal kahe venna poolt asutatud ettevõttest on tänaseks arenenud Eesti üks suurimaid meditsiinitehnika ja veterinaariatoodete valmistajaid, mille toodangust eksporditakse üle 70% Saksamaale, Iirimaale, Inglismaale, Austraaliasse, Soome ja Rootsi. Ettevõtte juhataja Tanel Joost jagas arenguprogrammis osalemise muljeid.

Milline on olnud arenguprogrammi mõju teie ettevõtte plaanide elluviimisele?

EQUA OÜ strateegiliseks eesmärgiks on omatoodete arendamine ja väärtusahelas ülespoole liikumine. Arenguprogrammi kõige suurem mõju on olnud just meie tootearenduse taseme tõstmisele. Kui varasemalt disainisime kõik tooted majasiseselt ilma professionaalse disaineri kaasabita, siis jäi meie toodete disaini lisandväärtus pigem tagasihoidlikuks. Tänu arenguprogrammi läbimisele oleme asunud tootearenduses üha enam kasutama professionaalsete disainerite teenuseid, mille mõju meie ettevõtte arengule on olnud väga positiivne.

Foto: Tegemist on väikeloomade kliinikutele mõeldud operatsioonilauaga. Tegemist on Euroopa kõige funktsionaalseima operatsioonilauaga, mille kõik funktsioonid on motoriseeritud. Müüme seda toodet üle Euroopa, meie eksklusiivne edasimüüja antud tootel on iM3, kes on veterinaaria valdkonnas maailmas väga tuntud nimi. Sellel nädalal teeme ka esimese tarne Austraalia turule, kust saime esimese tellimuse kohe peale toote tutvustamist riigi suurimal eriala kongressil Perthis. | Allikas: EQUA OÜ

Mida olete õppinud oma ettevõtte kohta ja milliseid muudatusi olete tänu arenguprogrammile  sisse viinud?

Arenguprogrammis osalemise eeltööna tuli meil läbi viia ettevõtte diagnostika, mis andis hea ülevaate meie ettevõtte tugevustest ja nõrkustest – näiteks tegevuste liigne killustatus ja vähene fokusseeritus. Diagnostika aitas selgemini sõnastada meie strateegilisi eesmärke ning täpsemalt fookust seada. Suurima kasutegurina tooksin välja ambitsioonikate tootearenduste ettevõtmise, mida ilma arenguprogrammi poolt saadud kindluseta ei oleks julgenud teha. Programmi raames alustasime koostööd Tšehhi disainibürooga, kes töötas välja sedavõrd kõrgel tasemel massaažilaua, et kavatseme selle esitada Red Dot disainiauhinnale. Arenguprogrammiga kaasneva toetuseta ei oleks me sedavõrd mahukat ja kõrgetasemelist tootearendust tõenäoliselt kunagi ette võtnud. Programmiga kaasnev tehnoloogiatoetus võimaldas meil soetada freesimistehnoloogia, mis oluliselt parandas meie tootmise ning tootearenduse võimekust. Samuti jäime väga rahule kompetentse diagnostikateenusega, mis aitas meil näha oma ettevõtet kõrvalseisja pilguga ning paremini oma tegevuse fookust seada.

Foto: Arendatava uue massaažilaua kõige esimene visand | Allikas: Tanel Joosti erakogu

Mida ootate arenguprogrammi teisest etapist? Miks otsustasite jätkata?

Järgmises etapis on meil kavas jätkata juba alustatud tootearenduslike tegevustega, ehk eeskätt uue massaažilaua väljatöötamisega ning  jätkuvalt investeerida uute toodete arendamisse. Esimeses etapis valmis meil ühe veterinaariatoote visioon, mille väljatöötamisega plaanime jätkata arenguprogrammi teises etapis. Väga oluline on meie jaoks programmi kaudu saadud palgatoetus, mis on aidanud meil tootearendust ellu viia fokusseeritumalt ning suuremas mahus, sest uue toote jõudmine tuluteenimise faasi võib võtta mitmeid aastaid. Seepärast on igasugune finantstoetus arendustegevuses väga vajalik – muidu ei suudaks väikeettevõtjad kõrge kvaliteediga tooteid arendada ega väärtusahelas ülespoole pürgida. Võrreldes teiste Lääne-Euroopa tootjatega on Eesti tootmisettevõtted väga ebavõrdses seisus, sest meil puudub piisava suurusega koduturg, kus oleks võimalik uute toodetega koheselt müügitulu teenida ning kasvuraskusi ületada. Paratamatu reaalsus on see, et uue tootega tuleb meil kohe sihiks seada eksporditurud, mis omakorda toob kaasa suurenenud riskid ja ka kulud. Seetõttu ongi Eesti väikeettevõtjate jaoks tootearendus väljakutseterohkem, kuid riigipoolne toetus tootearenduseks või tehnoloogia soetamiseks vabastab ettevõttel ressursse, mida saab kasutada eksporditurgudel müügiedenduseks ning turunduseks.

Jaga postitust

Tagasi üles