Vaata peasisu

Siin on toodud Eesti ja Euroopa Liidu läbivad õigusaktid ning juhendid, mida vajad lisaks konkreetse toetuse tingimustele juhul, kui saad toetust Euroopa Liidu vahenditest

Küsimuste tekkimisel võta julgelt ühendust meie infokeskusega, 627 9700, [email protected]

Perioodi 2014-2020 õigusaktid ja juhendid

Perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) määrus, ametliku nimega “EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1056

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi määrus, ametliku nimega “EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1058

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid

Kõik perioodi 2021-2027 EL toetuste Euroopa Liidu läbivad õigusaktid asuvad siin

Tagasi üles