Vaata peasisu

Üldised õigusaktid ja juhendid

Siin on toodud kõik Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktid ning juhendid, mida vajate juhul, kui saate toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist või Euroopa Sotsiaalfondist.

Küsimuste tekkimisel võtke julgelt ühendust meie infokeskusega, 627 9700, [email protected]

  • VTA määrus, ametliku nimega “Komisjoni määrus (EL) nr1407/2013 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine vähese tähtsusega abi kohta”;
  • Üldise grupierandi määrus, ametliku nimega “Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks”

Kõik Euroopa Liidu õigusaktid aastateks 2014-2020 asuvad siin.

Toetuse saaja personalikulude arvestamiseks palume kasutada EASi väljatöötatud Palkade abitabel