Vaata peasisu

EAS toetab suurinvestori meetme kaudu Metsä Gruppi vineeritehase rajamist Pärnusse

EASi ja KredExi ühendasutus
11. aprill 2017
2 min

Valitsus eraldas 2017. aasta riigieelarvest ettevõtluse edendamiseks loodud suurinvestori meetmeks vahendid, et toetada uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sh tehnoloogia soetamist. Rahvusvahelises konkurentsis on vaja meelitada Eestisse investeeringuid tehnoloogiamahukasse tööstusse, mis aitab meil rahvusvahelises konkurentsis tõusta väärtusahelas kõrgemale ja saada suurema lisandväärtusega töökohti. Suurinvestori toetuse kaudu soovime mõjutada eelkõige selliseid investoreid, kes on valimas investeeringute tegemisel Eesti ja mõne teise riigi vahel.

Teostatava investeeringu minimaalne suurus on 10 miljonit eurot. Toetuse osakaal on kuni 10% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda äriühing, kelle kontserni käive eelmisel majandusaastal oli vähemalt 100 miljonit eurot. Eelistatud on projektid, mis panustavad nutika spetsialiseerumise kasvualadesse ning investeeringud, mis tehakse väljapoole Tallinna linnapiirkonda.

Ettevõtlusministri kehtestatud meetme loomine õigustas end kohe, sest Soome metsaomanikele kuuluv Metsä Grupp oli uue kõrgtehnoloogilise vineeritehase loomisel valimas Läti ja Eesti vahel. EAS tunnistas investori taotluse kõikidele meetme nõuetele vastavaks ja otsustas investeeringut toetada 2 miljoni euroga, mis eraldatakse ettevõttele ainult siis, kui kõik investeerimisprojektis ettenähtud tegevused on ellu viidud.

“Konkureerime teiste riikidega nii investeeringute kui ka inimeste pärast. Suurinvestori toetamist rakendatakse paljudes riikides. Nüüd on ka meil võimalik toetada kohalikku ettevõtet või välisinvestorit tehnoloogiamahukate ja suure lisandväärtusega töökohtade loomisel,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Äänikoskisse rajatakse uus kasespooni tehas, kus spoon kuivatatakse, pannakse veoautodele ja tuuakse Pärnusse ehitatavasse vineeritehasesse, kuhu pannakse üles tipptehnoloogial kasevineeri töötlemisliin. Kokku tuleb Metsä Woodil Eestisse uusi töötajaid umbes 200 ning kaudseid töökohti ligikaudu sada. Spooni transpordikulud ei nõrgenda Eestisse investeerimise arvestusi, sest samal ajal lüheneb teekond lõppklientideni ning saab kasutada varasemast rohkem erinevaid logistikapartnereid ja lahendusi. Hea Soome tooraine ja soodsad puiduhanked ühendatuna Pärnu võimaluste ja puidutöötlemise traditsioonidega tagavad suurepärase konkurentsivõime. Töötajate väljaõppest käivitub soomlastega partnerlus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt, milles on potentsiaali ka tootearenduse vallas.

Metsä Wood on ladusas koostöös Pärnu linnavalitsusega jõudnud läbi planeeringu ehitusloani ning Pärnu linn võtnud kohustuse vajalikku juurdepääsu tagava tänava väljaehituseks Via Balticani. Lisaks valmib Niidu tööstusala uus sadeveelahendus, energiavarustuse tagab Fortum.

Jaga postitust

Tagasi üles