Vaata peasisu

EAS toetab seitset loomemajanduse valdkonna arenduskeskust 1,4 miljoni euroga

EASi ja KredExi ühendasutus
10. detsember 2019
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kokku ligi 1,4 miljoni euroga seitset loomemajanduse valdkonna arenduskeskust, mille eesmärk on suurendada ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust. Arenduskeskused loovad loomeettevõtjatele võimalused oma toodete, teenuste ja ärimudelite arendamiseks.

EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankovi sõnul on loomemajandus kiirelt arenev ja atraktiivne sektor, mis moodustab ligikaudu 3% Eesti majandusest. „Eelmisel aastal Eesti Konjunktuuriinstituuti poolt läbi viidud uuringu kohaselt kasvasid sektori tulud aastatel 2011-2015 koguni 45% ning lisandus üle 3400 töötaja. Jätkuva kasvu eelduseks on keskne tugi just tootearendusele ja välisturgudele liikumisele, mida saavad pakkuda erinevate valdkondade arenduskeskused. Oleme neid toetanud ka varem ning seekordse toetusega aitame tagada järjepidevust, et meie loomeettevõtted veelgi jõudsamalt koostöös kasvaksid ja liiguksid siseturult kaugemale,“ kommenteeris Hankov.

Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on igas varasemas loomemajanduse arenduse taotlusvoorus on olnud uusi tulijaid, kelle uudne lähenemine konkreetsetele sihtgruppidele ja selge tulemustele orienteeritus on pakkunud kogenud tegijatele tugevat konkurentsi. „Seekord olid taotlejate hulgas juba tuttavad teenusepakkujad ning nende lähiaastate tegevusplaanide kvaliteet on aastate jooksul märgatavalt tõusnud. Paraku on aastani 2020 ette nähtud eelarve otsakorral ja seetõttu oli võimalus kaasrahastada pisut enam kui pooli nõutud miinimumhinde saanud projektidest. Oleme jõudnud ajajärku, kus ühest küljest peavad tugistruktuurid pöörama senisest enam tähelepanu oma tegevuse jätkusuutlikkusele ning teisest küljest vajavad loomeettevõtjad oma edasiseks kasvuks ja rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks uusi või täiendavaid tugiteenuseid,“ ütles Pallok.

Loomemajanduse arenduskeskus Creative Gate plaanib arendada Eesti tele- ja filmivaldkonna ekspordipotentsiaali pakkudes sektori töötajatele arenguvõimalusi. „Eesti film on suurte muudatuste lävel – Tallinna ja Tartusse kavandatakse filmilinnakut, mis kõik nõuab aga kvaliteetset tööjõudu. Soovime tuua filmitööstusesse filmiga seotud erialade inimesi: kirjanikke, kunstnikke, disainereid, näitlejaid, fotograafe, teletegijad, jne kes saaksid ennast erialaselt täiendada ja luua endale uusi võimalusi filmitööstuses töötamiseks. Meie tooteks on tegelikult talent ehk siis inimene, kellele me pakume täiendavaid teadmisi nii erialaselt kui ka ettevõtluses, sest enamus inimesi filmisektoris on kas FIEd või OÜd. Kui meie filmi- ja teletööstuses töötavad kõrge kvalifikatsiooniga inimesed, on lihtsam ka müüa meie filme,“ ütles Creative Gate’i konsultant ja PÖFFi juht Tiina Lokk.

Elevator Startups on uute creative-tech ideede ja võimaluste gravitatsioonikeskus, tegutsedes Creative Fueli ehk enam kui 200 loovinimest liitva kogukonna tiiva all juba neli aastat. Eesmärk on esmalt saada Eesti loovettevõtetele koduturul püsivalt maksvad kliendid ning seejärel kasvada välisturgudele. „Meil on hea meel, et EASi ja meie huvid ühtivad ning oleme saanud endale hea partneri. Ilma toeta tegutseksime edasi 2-3 ettevõttega aastas, aga üheskoos saame palju rohkemate ettevõtete potentsiaali realiseerimisele kaasa aidata,” sõnas Elevator Startupsi juht Jaak Ennuste.

MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projekti eesmärgiks on kunstivaldkonna organisatsioonide ekspordivõimekuse suurendamine ja valdkonna rahvusvahelistumise toetamine. „EKKAKi varasemate projektide tulemusena on Eesti kaasaegse kunsti nähtavus ning sellega seotud rahvusvaheline huvi viimaste aastate jooksul märgatavalt kasvanud. Planeerides praeguse projekti tegevusi Kai kunstikeskuses lähtume vajadusest jätkata püsiva ja eesmärgipärase rahvusvahelistumisega oma valdkonnas, milles tegutsemine nõuab suurt järjepidevust. Meie ellu kutsutud Kai kunstikeskus pakub ühelt poolt stabiilset infrastruktuuri oma erinevate tegevuste elluviimiseks kui ka vajalikku platvormi sünergilise koostöö soodustamiseks kunstivaldkonnas. Kai kunstikeskusesse kokku koondatud tegevussuunad moodustavad kunstivaldkonda toetava, arendava ja tutvustava unikaalse terviku, mille vastu tuntakse suurt huvi nii lähiregioonis kui rahvusvahelisel väljal laiemalt,“ kommenteeris Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas-Lepasepp.

Teised loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetuse saajad on:

  • MTÜ Music Estonia, kelle projekti eesmärgiks on välja arendada ning läbi viia uuenduslik arenguprogramm edasijõudnud ning ekspordifookusega muusikaettevõtetele,
  • MTÜ Eesti Disainikeskus, kelle projekti eesmärk on tõsta professionaalsete disainibüroode kompetentse nende ekspordivõimekuse suurendamiseks ning aidata ettevõtjatel paremini rakendada disaini ettevõtlusprotsessides.
  • MTÜ Arhitektuurikeskus, kelle projekti eesmärgiks on arendada arhitektuurisektori ärivõimekust ning tutvustada Eesti arhitektuuri välisturgudel,
  • SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (Tallinn Design House), kes soovib oma projektiga toetada Eesti loomeettevõtete välisturgudele sisenemist, soodustada ettevõtete ligipääsu väliskontaktidele, suurendada nende nähtavust välismeedias ja pakkudes neile võimalusi sihtturu testimiseks ja edasimüüjate leidmiseks.

Kultuuriministeeriumi ja EASi abil on viimase kuue aasta jooksul läbi loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi investeeritud loomemajanduse arenduskeskustesse ja inkubaatoritesse üle Eesti 13,1 miljoni euro. Programmi vahenditest rahastati nii investeeringuid tegevuskeskkonna arendamiseks, loomeettevõtjatele teenuste osutamist kui ka loomevaldkondade ekspordipotentsiaali arendamist.

Kõikide toetatud projektide lisainfo on kättesaadav siit: https://www.eas.ee/toetatud-projektid/

Loomemajanduse arendamise meedet rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Jaga postitust

Tagasi üles