Vaata peasisu

EAS toetab Põlva- ja Võrumaad

EASi ja KredExi ühendasutus
11. aprill 2018
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest Põlva- ja Võrumaal turismi arengut, ettevõtluse arendamiseks vajalike teede korrastamist ja kergliiklustee rajamist 2,3 miljoni euroga.

Põlva maakonna tegevuskava taotluste puhul otsustati investeerida kahe tööstuspiirkonna juurdepääsuteede korrastamisse Põlgastes ja Räpinas ning rajatakse kergliiklustee Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks. Rekonstrueeritud teedest saavad kasu kümmekond ettevõtet – Põlgastes asub Kanepi valla üks suurimaid tööandjaid AS Arke Lihatööstus ning Räpinas võidavad korrastatud teedest näiteks AS Plantex ja Halika Õunatalu OÜ, kelle jaoks on kvaliteetsed juurdepääsuteed olulised ettevõtte arenguks. Uue haldusterritoriaalse jaotuse alusel läheb osa investeeringutest ka Võrumaale, toetuse sai Setomaa külastuskeskuse projekt „Põhjalaagi staap“.

Põlva- ja Võrumaa on EASi toetuste taotlemisel ja saamisel olnud aastatel 2014-2018 väga edukad. Arvestades EASi poolt antud toetuste summat elanike arvu kohta on Põlva ja Võru maakonnad võrreldes ülejäänud Eestiga esimese kolmandiku sees. Põlva maakonnas on EASi kaudu saadud toetuste summa ligi 33 000 eurot elaniku kohta (kokku ca 8,6 miljonit eurot toetusi) ning Võrumaal ligikaudu 37 000 eurot elaniku kohta (ca 13,6 miljonit eurot toetusi). Valdkondlikult on enim panustatud Põlva ja Võru maakonnas elukeskkonna arengut toetavatesse investeeringutesse (vastavalt Põlvamaal 55% ja Võrumaal 49% EASi poolt antud toetuste mahust), teisel kohal on Põlvamaal investeeringud ettevõtlusesse (25% toetuste mahust) ja Võrumaal turismi arengusse (37% toetuste mahust).

Suurima ettevõtluse suunal antud toetuse on Põlvamaal saanud OÜ Peetri Puit. Turismi arendamisel on suurima toetuse saanud Maanteemuuseumi liikluskasvatuse keskus ja autoajastu näitus. Parema elukeskkonna loomiseks on toetust saanud Põlva linnakeskus, samuti on valminud või valmimas mitmed kergliiklusteed Põlvas, Räpinas ja Valgjärvel.

Võrumaal on toetatud paljusid alustavaid ettevõtteid, samuti on tuge saanud OÜ Folk Massidesse (Trad. Attack). Turismi arendamisel on toetatud Vastseliina piiskopilinnusesse keskaja teemapargi loomist, Suure Munamäe kui turismiatraktsiooni arendamist ning Haanja puhke- ja spordikeskust. Samuti rekonstrueeritakse Võru linnakeskus ning rajatakse kergliiklusteid Võrru ja Antslasse.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Rohkem infot piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse kohta: https://www.eas.ee/teenus/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringute-toetus/

Lisainfo piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme Põlva maakonna vooru toetatud projektide kohta (Setomaa külastuskeskuse projekt asub uue haldusterritoriaalse jaotuse järgi Võrumaal):

Setomaa külastuskeskus „Põhjalaagri staap“, toetuse suurus 952 613,70 eurot.

Toetuse abil on kavas rajada Värska külastuskeskus Värskasse, Õrsava järve kaldale möödunud sajandi algul Eesti Vabariigi ajal tegutsenud Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaagri ajaloolisse asukohta. Külastuskeskuse eesmärk on Eesti Kaitseväe Põhjalaagri  ajaloopärandi ning Värska kui kuurortpiirkonna loodusressursi tutvustamine. Erilist tähelepanu pööratakse haridusprogrammide pakkumisele koolidele ning loodus- ja ajaloohuvilistele külastajatele

Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs, toetuse suurus 168 716,50 eurot.

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Põlgaste aleviku tööstuspiirkonna avalikus kasutuses olev juurdepääsutee.

Põlgaste tööstuspiirkond asub Põlva maakonnas ja on Kanepi valla suurim tööstuspiirkond. Alal tegutseb kümmekond ettevõtet (sh maakonna üks suurimaid tööandjaid AS Arke Lihatööstus) ja neis töötab üle 130 inimese.

Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine, toetuse suurus 489 476,09 eurot.

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Kiudoski tee, Aianduse tänav Kiudoski teest kuni kinnistute „Aianduse tänav 9“ ja „Aianduskooli“ piirini ning Jõe tänav. Kiudoski ettevõtlusalal tegutseb hetkel kuus aiandusvaldkonnas tegutsevat ettevõtet (nt AS Plantex ja Halika Õunatalu OÜ), kelle tegevuse säilimiseks ning arenguks on esmatähtis korraliku juurdepääsutee olemasolu.

Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine, toetuse suurus 679 482,83 eurot.

Toetuse abil on kavas rajada nelja kilomeetri pikkune valgustatud jalgratta- ja jalgtee Peri piikonna külade (Peri, Meemaste, Metste, Rosma) ühendamiseks Põlva linnaga. Kergliiklustee hakkab kulgema Võru-Põlva riigimaanteega paralleelselt tagades seeläbi elanikkonnale parema liiklusohutuse ning töökohtade ja avalike teenuste parema kättesaadavuse.

 

 

 

Jaga postitust

Tagasi üles