Vaata peasisu

EAS tasub OÜ Ermamaa projekti toetuse omavahenditest

EASi ja KredExi ühendasutus
31. jaanuar 2017
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus otsustas peale põhjalikku analüüsi lugeda abikõlbmatuks 90% OÜ-le Ermamaa eraldatud toetusest ning tagastada toetus antud ulatuses Euroopa Komisjonile. Ligi 152 000 euro suurune lisatagasimakse tehakse EASi omavahenditest. Toetuse saajale lisatagasinõude esitamiseks puudub piisav juriidiline alus.

EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt ütles, et kuigi tahtlikke rikkumisi pole tuvastatud, on OÜ Ermamaa projekti menetlemise erinevates etappides tehtud vigu.

“Näiteks oleks EAS võinud 2016. aasta sügisel põhjalikumalt kaaluda, kas 2012. aastal tehtud otsus kehtetuks tunnistada ja juba siis viia läbi uus terviklikum analüüs,“ lausus Talvet-Unt.

„Vaadates kogu protsessi tervikuna näeme, et eksimuste peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et antud projekt oli igas mõttes tavapäratu. See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia seoses presidendi ametisse asumisega.“

Õiguslikud analüüsid tõid välja, et toetuse saajale lisatagasinõude esitamiseks puudub piisav juriidiline alus ning edasi vaidlemine kohtus on õiguslikus mõttes perspektiivitu. Kuna tagasinõude suuruse määramisel eksis EAS, siis viiks tänases olukorras OÜ-le Ermamaa lisanõude esitamine pikaajalise kohtuvaidluseni, kus EASil poleks piisavalt juriidilisi argumente, et jõuda eduka lahendini. Tasudes summa omavahenditest välistab EAS tõenäoliselt pikale veniva kohtuvaidluse ja sellega kaasnevad ettenägematud rahalised kulud.

„Konsulteerisime EASi nõukogu ja mitmete ekspertidega, et jõuda parima lahenduseni. Meil on kahju kujunenud olukorra pärast, kuid oleme sellest õppinud ja tegime nüüd õiguslikult korrektse ja lõpliku otsuse,“ ütles EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt. „Oleme põhjalikult kogu terviku üle vaadanud ja loodame, et saame vaidlused antud teemal lõpetatuks lugeda.“

OÜ Ermamaa sai 2006. aastal EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest toetust projektile, mille kogu eelarve oli 380 785,60 eurot ja sellest toetus oli 190 392,80 eurot. Projekti eesmärk oli Viljandimaal asuva Ärma turismitalu arendamine. Seoses OÜ Ermamaa osaniku ja juhatuse liikme abikaasa Eesti Vabariigi presidendiks saamisega peatati 2007. aastal EASi juhatuse otsusega projekti sihipärase kasutamise kohustus kuni presidendi ametiaja lõpuni. Toetuse saaja palvel tegi EASi juhatus 30. märtsil 2012 uue otsuse, et hiljemalt 1. jaanuarist 2017, kui presidendi ametiaeg on lõppenud, jätkub algse äriplaani elluviimine kuni 31. juulini 2020 või kui seda ei järgita, tuleb toetuse saajal EASile maksta tagasi toetusest 10%. OÜ Ermamaa esitas 10. oktoobril 2016 EASile avalduse, milles ta kinnitas soovi mitte jätkata OÜ Ermamaa äriplaani järgimist ning tasus tagasinõutud summa 12. oktoobril 2016.

08.11.2016.a. OÜ Ermamaa projekti osas alustatud uue haldusmenetluse tulemusel tagastab EAS Euroopa Komisjonile lisaks  80% toetussummast ehk 152 314,24 eurot.

Jaga postitust

Tagasi üles