Vaata peasisu

EAS seab esikohale innovatsiooni hoogustamise üle Eesti

EASi ja KredExi ühendasutus
10. märts 2020
2 min

„EAS uuendab järk-järgult oma teenuseid ja toetusi, et need aitaksid hoogustada innovatsiooni kõikides Eesti piirkondades,“ ütles EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepp.

Valitsuse majandusarengu komisjon toetas täna väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ettepanekut kujundada ümber EASi ettevõtetele suunatud innovatsiooniteenused ja parandada innovatsiooni toetamise võimekust. EASist saab keskne organisatsioon, mis tutvustab Eesti ettevõtetele innovatsiooni võimalusi, arendab ettevõtete võimekust näha tänapäevaseid võimalusi ja rahastab uuendusi läbiviivaid projekte.

„Meie majanduse rahvusvaheline konkurentsivõime sõltub sellest, kui innovatiivsed on meie ettevõtted. Et liiguksime teadmus- ja kapitalimahukama majanduse suunas, peab ka meie ettevõtluskeskkond üha enam soodustama teadmusmahuka ettevõtluse kasvu. Siin on riigi roll ettevõtteid abistada, luua selleks soodne keskkond ja soodustada koostööd. EASil on väga hea võimekus ettevõtteid nõuannete ja toetustega aidata, mida tulevikus saavad meie ettevõtjad veelgi enam oma teadus- ja arendustööde planeerimisel ja elluviimisel kasutada,“ ütles Karu.

EASi juht Raudsepp märkis, et kapitaliinvesteeringute ja töötajate arvu kasv Eesti majandust enam edasi ei vii. „Tootlikkust suurendavad eelkõige innovaatilised ettevõtted, kes teevad koostööd teadus- ja arendusasutustega, loovad suurema lisandväärtusega tooteid, teenuseid ja protsesse,“ nentis Raudsepp. „Siis on meie ettevõtetel suurem tõenäosus liikuda välja hinnakonkurentsil põhinevast ärimudelist ning leida oma tootele nišš maailmaturul,“ lisas ta.

Raudsepp sõnas, et Eesti on edukalt arendanud ettevõtlust ning riik on olulisel määral panustanud EASi kaudu. „Praegu näeme, et Eestis on puudu vahelüli, mis aitaks ettevõtetel muutuda nutikamaks. EASist saab see vajalik vahelüli ja innovatsioonipõhise ettevõtlusarenduse uue põlvkonna tugistruktuur. Arvestades innovatsiooni valdkonnaülesust, ja ka meie riigi väiksust, on Eestil mõistlik koordineerida innovatsioonialaseid kompetentse läbi ühe organisatsiooni,“ selgitas EASi juht.

Raudsepp ütles, et Eesti ettevõtluskeskkond soodustab teadmusmahuka ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste eksporti ning investeeringuid igas Eesti piirkonnas. EASi ambitsioon on aidata tõsta Eesti ettevõtete tootlikkust ärimudelite arendamise ning teadmus- ja tehnoloogiaintensiivsete projektide toetamise kaudu.

Teadmusmahukuse suurendamise vaatenurgast on EASi fookuses kolm ettevõtterühma: tehnoloogia- ja teadmusmahukad iduettevõtted, innovatsiooni fookusega Eesti ettevõtted ja väliskapitali omanduses olevad ettevõtted.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riiklik sihtasutus, mille eesmärk on arendada Eesti majandust.

Jaga postitust

Tagasi üles