Vaata peasisu

EAS: oleme projekti hindamiseks kaasanud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid

EASi ja KredExi ühendasutus
29. märts 2018
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus menetleb kõiki rahastamistaotlusi vastavalt Eesti seadustele, Euroopa Liidu struktuurifondide reeglitele ja toetuse andmise tingimustele, sealhulgas hindamismetoodikale.  Loomakaitsjate tähelepanu pälvinud Mellson Grupi esitatud projekti „Kogu pere külastuskeskus Sea Star/Meritäht“ põhitaotluse hindamiseks on kaasatud Eesti ja rahvusvahelised eksperdid, samuti suhtleb EAS pidevalt Eesti loomakaitsjatega. EAS ei ole rahastamise kohta veel lõplikku otsust langetanud, see juhtub lähikuudel sõltuvalt menetluse käigust.

„Kui ettevõte on meile taotluse esitanud, siis on meil kohustus seda menetleda teistega võrdsetel alustel. Praegu käib põhitaotluste menetlemine ja EAS on sellesse protsessi kaasanud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid, samuti oleme pidevas suhtluses Eesti loomakaitsjatega ning jaganud nii palju informatsiooni, kui see on võimalik,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer seoses tänase loomakaitsjate meeleavaldusega. 

„Loomade ja kalade heaolu on väga oluline ning nende igasugusel avalikul näitamisel peab see olema tagatud esimeses järjekorras,“ lausus Vürmer. „Ka antud juhul peab Mellson Grupp igati jälgima nõudeid ning kindlasti jälgib ka EAS seda põhitaotluse menetlemisel, et oleks järgitud tavasid ja reegleid kõiges, mis on seotud loomadega,“ rõhutas Vürmer.

EAS on kaasanud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid, et analüüsida projekti elluviimisega seotud erinevaid asjaolusid, sealhulgas keskusesse kavandatud akvaariumi vastavust rahvusvahelistele nõuetele, taoliste atraktsioonide globaalset praktikat ning projekti elluviimisega seotud kulusid.

Eestis reguleerib valdkonda loomakaitseseadus ning selle alusel on loomade avaliku näitamiseks seitsme või enama päeva puhul aastas vajalik taotleda loomaaialuba. Eestis väljastab sellise loa Keskkonnaamet.

Vürmer kinnitab, et EAS on vastanud kõikidele MTÜ Loomus saadetud infopäringutele ning suhelnud loomakaitsjatega ka enda algatusel. Samuti edastas EAS möödunud aastal MTÜ Loomuse poolt rajatava akvaariumi vastu esitatud pöördumise koos kogutud allkirjadega Mellson Grupile, et taotlejal oleks võimalik seda arvestada. Läänemaale Dirhamisse plaanitava külastuskeskuse Meritäht arendaja on juba ajakirjanduse vahendusel teatanud plaanist loobuda mereimetajate eksponeerimisest.

„Mis puudutab kokkuleppeid huvigruppidega, sealhulgas piirkonna kohalike elanikega, siis see on ja jääb taotleja kohustuseks. EAS ei ole projekti elluviija ning ei sõlmi kokkuleppeid kolmandate osapooltega,“ lisas Vürmer. 

„EAS on olnud erinevate osalistega suhtlemises võimalikult avatud, aga tuleb mõista, et vastavalt seadusele ei saa me enne rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse jõustumist avaldada taotluse ja menetlusprotsessi kohta detailsemat infot,“ nentis Vürmer.

Taustainfo projekti menetlemise kohta:

Pereturismi atraktsiooni toetuse abil viiakse ellu riikliku turismiarengukava eesmärke  ja kasvatatakse Eesti kui turismisihtkoha tuntust.

Pereturismi atraktsiooni toetuse andmise tingimuste kohaselt on projektitaotluste menetlemine kaheetapiline: eeltaotlus ja seejärel põhitaotlus.

  • Eeltaotlused esitati EASile 2016. aasta lõpus. Eeltaotluste raames hinnati reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks, arendatava atraktsiooni rahvusvahelist konkurentsivõimet, projekti põhjendatust, projekti kuluefektiivsust ja arendatava atraktsiooni jätkusuutlikkust ning taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonna võimekust.
  • Eeltaotlemise vooru hindamise tulemusena sai antud projekt õiguse põhitaotluse esitamiseks. Õiguse põhitaotluse esitamiseks said ka kuus teist projekti, mis mahtusid hindamisel vastava toetuse eelarve piiridesse.   
  • Põhitaotluse esitamiseks oli aega maksimaalselt 250 tööpäeva alates eeltaotluse rahuldamisotsuse tegemist. Kõik põhitaotlused esitati EASile märtsi alguseks. Põhitaotluse menetlemiseks on määruse tingimuste järgi aega 25 tööpäeva, mida võib põhjendatud juhtudel pikendada.

Vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadusele (§ 39 lg 1) ei ole EASil enne rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse jõustumist õigus avaldada avalikkusele taotluste ja taotlejate kohta detailsemalt infot. Detailsemat infot projekti kohta saab anda välja anda ainult taotleja Mellson Grupp OÜ.

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles