Vaata peasisu

EAS muudab digitaliseerimise teekaardi toetuse tingimusi ettevõtjate vajadustele lähedasemaks

EASi ja KredExi ühendasutus
17. september 2021
2 min

Alates tänasest, 17. septembrist saavad ettevõtted Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda muutunud tingimustel toetust digitaliseerimise edendamiseks. Toetuse abil saab kaasata kogemustega eksperte digitaalse teekaardi koostamiseks, millega hinnata ettevõtte digitaliseeritust, kitsaskohti ning arenguvõimalusi läbi tootmiskorralduse protsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise.

„Varasemad toetuse tingimused eeldasid, et osad digitaliseerimisega seotud tegevused on ettevõtetel juba kas tehtud või on neil olemas iseseisev valmisolek digitaliseerimise protsesside algatamiseks. Ettevõtjate tagasiside järgi on aga vaja alustada digitaliseerimise protsesside baasprobleemide lahendamisest,“ ütles EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov ning lisas: „Ettevõtte digitaliseerimisalase teadlikkuse tõstmiseks ja esimeste sammude astumiseks soovitame osaleda ka maakondlike arenduskeskuste veebiseminaridel (Digitaliseerimisega alustamise toetus – Arenduskeskused) ning kasutada digitaliseerituse astme hindamiseks veebipõhist tööriista DIGINNO (diginnotool.eu).“

Muudetud on toetatavate tegevuste ulatust, näiteks on nüüd võimalik ka tarkvarade rakendamisega seotud protsesside analüüsimine. Lisatud on ka kolme aastase tegevuskava kirjeldamise nõue, et ettevõttele jääks alles digitaliseerimise tegutsemisjuhis, millest protsesside elluviimisel lähtuda ning mis aitab tuvastada prioriteetsemad kitsaskohad digitaliseerimise protsessis. Samuti on laiendatud digitaliseerimise teekaardi toetuse sihtgruppe – toetust saavad taotleda ka jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted.

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõte taotleda toetust kuni 15 000 eurot. Ettevõtte oma rahaline panus on 50% tegevuste maksumusest, väljaspool Tartu ja Tallinna linnu registreeritud ettevõtete puhul on omapanus 30%. Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist ning kolme aastane tegevuskava kitsaskohtade lahendamiseks digitaliseerimise abil.

Täpsemad toetuse tingimused leiab EASi kodulehelt: Digitaliseerimise teekaardi toetus – EAS

Toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Jaga postitust

Tagasi üles