Vaata peasisu

EAS kinnitas järgmise aasta eelarve ja tegevuskava

EASi ja KredExi ühendasutus
17. detsember 2018
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu kinnitas aastaks 2019 tegevuskava, mille peamine fookus on Eesti ettevõtete tootearendus- ja ekspordivõimekuse suurendamine, kapitalimahukate välisinvesteeringute riiki toomine ning turismitulu kasvatamine. EASi 2019. aasta eelarve on planeeritud 81,3 miljonit eurot.

Kolme põhivaldkonna eelarve on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. „Mul on hea meel, et uus eelarve ja tegevuskava on selges seoses juba varem kokkulepitud EASi strateegiliste suundadega. Nimelt Eesti majanduse arenguks on hädavajalik, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad, Eestit külastaksid üha kauem siin viibivad ja rohkem kulutavad turistid ning Eestisse tuleksid kapitalimahukad ja kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringud,“ loetles EASi nõukogu esimees Erki Mölder.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on meie majanduse seisukohalt suur väljakutse see, et me ekspordime liiga lihtsaid kaupu liiga vähestele turgudele. „Selleks keskendume veel jõulisemalt Eesti ettevõtete toetamisele toodete ja teenuste arendamisel, innovatsiooni loomisel ning välisturgudele murdmisel. Hea näide on tänavune aasta ettevõte Cleveron, mis panustab väga jõuliselt nii maailmas unikaalsete toodete välja arendamisse kui ka välisturgudele laienemisse,“ ütles Ivask.

„Välisinvesteeringute keskuse fookuses on investeeringud, mille tegevuses on kõrge info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tase ja mis on peamiselt suunatud ekspordile,“ lausus Ivask ning tõi ühe näitena viimasest aastast Stora Enso finantsteenuste keskuse Tallinnasse meelitamise. „Selle tulemusel toob kontsern töö üle erinevatest Euroopas ja Indias asuvatest teenuskeskustest ning Eestisse tuleb juurde ca 60 kõrget lisandväärtust loovat töökohta, mis tegelevad muuhulgas automatiseerimise ja finantsrobootika arendamisega.“

Turismi valdkonnas on EASi peamine prioriteet keskenduda turistide üldarvu kasvatamise asemel nendele valdkondadele, mis toovad Eesti majandusse kõige enam tulu. „Selleks, et turistid siin kauem viibiksid ja rohkem kulutaksid, on vaja pidevalt arendada turismitooteid ja –teenuseid ning suurendada Eesti kui turismisihtkoha tuntust. Kuna konverentsituristid kulutavad teistest segmentidest rohkem, avab EAS 2019. aasta alguses uuesti rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlemise,“ rääkis Ivask. Ta lisas, et samuti tegeleme juba aktiivselt nii Soome turu languse põhjuste analüüsiga, kui ka koostöös turismiettevõtjatega Soome turule suunatud uute toodete ja teenuste arendamisega, et paralleelselt juba toimivate tegevustega turul nähtavam olla.

EASi senise neljanda tegevusvaldkonna – peamiselt avalikule ja kolmandale sektorile suunatud regionaalvaldkonna toetuste jagamise – andis EAS tänavu septembris üle Riigi Tugiteenuste Keskusele ning sellega seoses on järgmise aasta eelarve ligi 40% võrra väiksem. „Nüüd saab organisatsioon keskenduda selgelt oma kolmele põhivaldkonnale, kuhu suunatakse nii oma rahalised vahendid kui ka inimressurss,“ ütles Ivask.

Jaga postitust

Tagasi üles