Vaata peasisu

EAS ergutab läbi targa hankimise avaliku sektori ja ettevõtete koostööd

EASi ja KredExi ühendasutus
19. aprill 2016
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud innovatsiooni toetavate hangete programmiga, mille eesmärgiks on tõsta avaliku sektori hankijate teadlikkust ja võimekust hankida innovaatilisi lahendusi.  

„Selleks, et ettevõtlus võiks areneda, peab riik oskama korraldada innovatsiooni toetavaid hankeid. Uudsete lahenduste hankimine võimaldab kasutada riigi rahakotti targalt, loob paremaid avalikke teenuseid ja ergutab samas ka ettevõtjaid innovatsiooni pakkuma, mitte ei osta ilmtingimata madalaimat hinda, vaid otsib parimat hinna ja kvaliteedi suhet,“ ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel avalikud teenused paraneksid ja kaasaaegsemaks muutuksid. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

„Innovatsiooni toetav hange tähendab seda, et hankedokumentides detailselt kirjeldatud toodete või teenuste asemel hangitakse lahendusi püstitatud probleemidele. Selline lähenemine eeldab loovat mõtlemist nii hankijatelt kui ka lahendusi väljatöötavatelt pakkujatelt,“ lausus EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov.

Mitmed Euroopa riigid on juba asunud aktiivselt innovatsiooni toetavate hangetega katsetama ning riigihangetes peitub ka Eestis seni kasutamata arendus- ja innovatsioonipotentsiaal.

Vabariigi valitsus on Eesti konkurentsivõime kava tegevuskavas seadnud eesmärgiks, et 2020. aastaks tõuseb innovatsiooni toetavate riigihangete osakaal 3 protsendini. Igal aastal ostab Eesti riik keskmiselt 2 miljardi euro eest asju, teenuseid ja ehitustöid. Ministri hinnangul avaldab isegi paari protsendi riigihangete kogumahust innovatsiooni suunamine suuremat mõju kui nii mõnigi otsetoetus. „Kui 3% riigihangetest toetaks innovatsiooni ehk ostetaks midagi turu mõistes uudset, suunduks ettevõtete arendus- ja innovatsioonitegevusse sel moel orgaaniliselt ligikaudu 60 miljonit eurot aastas,“ selgitas Oviir.

Käesoleval nädalal avanes EASis esimene taotlusvoor, kus riigihangete seaduse mõistes riigihanke kohuslastel (sh kohalikel omavalitsustel) on võimalik taotleda toetust innovatsiooni edendavate hangete läbiviimiseks. Toetust saab taotleda nii lepingu eseme ostmiseks kui ka hanke korralduseks vajalikeks tugitegevusteks, nagu õigusalane nõustamine, projektijuhtimine ja turuanalüüs.

Taotlemine toimub voorudena, kus tähtajaks esitatud taotlustest koostatakse paremusjärjestus. Voorus osalemiseks tuleb esitada osalemisteatis ning osaleda EASi eelnõustamisel. Pärast seda tuleb koostada taotlus, mille kohustuslikuks osaks on turuanalüüs. Taotlusi hindab ekspertidest koosnev komisjon.

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

Toetusmeede rakendub nutika spetsialiseerumise valdkondades, milleks on 1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh horisontaalselt teistes valdkondades, 2) tervisetehnoloogiad ja 3) ressursside efektiivsem kasutamine, sh tark ehitus. Toetusmäär on 50% ja maksimaalne toetussumma 500 000 eurot. Kõigi asjaosaliste ning ka mõnede teiste riikide innovatsiooni edendavate hangete kogemustega on võimalik tutvuda Eesti esimesel innovaatiliste hangete konverentsil, mis leiab aset 21. aprillil Tallinnas Kultuurikatlas.

Lisainformatsiooni leiab http://www.eas.ee/tarkhankimine

Lisainfo:

Tea Danilov
EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor
Telefon 627 9503
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles