Vaata peasisu

EAS ei esita Narva Aleksandri kogudusele tagasinõuet

EASi ja KredExi ühendasutus
15. juuni 2015
2 min

15. juuni 2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas õigusanalüüsi tulemusena, et Narva Aleksandri kogudusele antud toetus ei ole ebaseaduslik riigiabi ning nõue riigihangete reeglite rikkumise osas on aegunud. Sellest tulenevalt loobus EAS pankrotimenetluses esitatud nõudest.

4. mail 2015 teavitas MTÜ EELK Narva Aleksandri kogudus EASi struktuuritoetuste kasutamisega seotud rikkumistest projektis „Narva Aleksandri suurkiriku ajaloolise kellatorni taastamine“. Pöördumisest tulenevalt esitas EAS pankrotimenetlusse oma esialgse nõude. EAS kontrollis riigihangete reeglite rikkumisega seotud asjaolusid ning analüüsis, kas projektile antud toetust saab käsitleda ebaseadusliku riigiabina. Õigusanalüüsi tulemusena leiab EAS, et projektile antud toetus ei ole ebaseaduslik riigiabi ning riigihangete reeglite rikkumise osas on nõue aegunud. EAS teavitas nõudest loobumisest ka MTÜ EELK Narva Aleksandri koguduse pankrotihaldurit Eve Selbergi.

EAS toetas 2006. aastal MTÜ EELK Narva Aleksandri kogudust Narva Aleksandri suurkiriku ajaloolise kellatorni taastamisel 958 675 euroga. Projekti abikõlbulikkuse periood oli 01.05.2006 – 31.12.2008 ja toetuse saamise tagasinõudmise õigus riigihankereeglite rikkumisel aegus 21. jaanuaril 2014. Ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmise õigus aegub hiljemalt 23. mail 2016. 18. märtsil 2015 teavitas Narva Aleksandri koguduse ajutine pankrotihaldur EASi toetuse saaja pankrotimenetluse algatamisest.

Jaga postitust

Tagasi üles