Vaata peasisu

EAS avas projektikonkursid ettevõtete esindusorganisatsioonidele

EASi ja KredExi ühendasutus
2. veebruar 2016
2 min

Temaatiliste projektikonkurssidega soovitakse hankida uusi teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mille lõppkasusaajaks on ettevõtja. Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtteid esindavad organisatsioonid ja erialaliidud.

„Avanenud projektikonkurss on suunatud ettevõtteid ühendavatele organisatsioonidele, kes arendaksid välja uusi teenuseid, mis aitaksid kaasa Eesti ettevõtete ekspordi kasvule,“ lausus EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov. 

Projektikonkursside raames toetatakse uute teenuste ja tehniliste lahenduste loomist, mis  aitavad suurendada Eesti ettevõtete eksporti ja eksportööridel jõuda uutele sihtturgudele või olemasoleval turul enda tegevust laiendada. Projekti elluviimise tulemusena peab tekkima lahendus, millest ettevõtted saavad otsest kasu ja mille mõju on pikemaajaline.

Olenevalt projekti kasusaajate arvust, on projektikonkursside raames võimalik taotleda finantseeringut väikeprojektide puhul kuni 10 000 eurot projekti kohta ja suurprojektide puhul kuni 40 000 eurot projekti kohta. Minimaalne nõutav omafinantseering on seejuures 30% projekti kogumaksumusest. Projekti raames loodava teenuse või lahenduse väljatöötamise raames ja nendega seotult on lubatud järgmised alategevused ja kaasnevad kulud: ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine; vajaliku info ja teadmiste hankimine; rahvusvaheline koostöö; teavitustegevused; tarkvara soetamine ja arendamine.

Projektikonkursid hakkavad toimuma kaks korda aastas ja on temaatilised. Käesoleval aastal on teemadeks eksport ja e-tööstus. „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“ ootavad taotlusi kuni 2016. aasta 3. märtsini. E-tööstuse projektikonkursid avatakse kandideerimiseks 2016. aasta teises pooles.

Eesti eksportööride konkurentsivõime uuringu (2015) alusel on viimastel aastatel kasvanud eksportivate ettevõtete arv, samas on vähenenud ekspordimaht. Eesti eksportöörid peavad enda olulisemateks konkurentsieelisteks toodete/teenuste kvaliteeti ja head kontaktivõrgustikku. Suurimate takistustena tuuakse välja rahaliste vahendite ebapiisavust, samuti ebapiisavat välismaist kontaktivõrgustikku ning müügi- ja turundusealaseid oskusi, aga ka tugevat konkurentsi ja nõudluse ebastabiilsust. Eksportööride konkurentsivõime tõstmiseks tuuakse välja kolm kriitilist valdkonda, millega tuleks tegeleda – ekspordi tugisüsteemi arendamine, uutele eksporditurgudele sisenemise soodustamine ja olemasoleval eksporditurul tegevuse laiendamine. Eksportööride võimekuse tõstmisel on oluline roll riigil ja ettevõtluse tugiorganisatsioonidel, aga ka ettevõtetel endil. Ettevõtteid ühendavad organisatsioonid saavad pakkuda eksportööridele spetsiifiliste sektorite eripärasid ja vajadusi arvestavat tuge.

Detailsemat informatsiooni projektikonkursside kohta leiab: http://www.eas.ee/teenus/projektikonkursid-ettevotete-esindusorganisatsioonidele/

Lisainfo:
Tea Danilov
Ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Telefon 627 9503
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles