Vaata peasisu

EAS avab uue 18 miljoni suuruse rakendusuuringute programmi vooru

EASi ja KredExi ühendasutus
28. märts 2022
3 min

Alates 18. aprillist avaneb EASi rakendusuuringute programmi uus toetusvoor rakendusuuringu projektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 18 miljonit eurot ning ettevõtteid hakkavad nõustama oma ala eksperdid.


Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ettevõtjate huvi teadus- ja arendustöö vastu suur. „Eesti ettevõtjatel on suur huvi ja vajadus tegeleda teadus- ja arendustööga, mis aitab luua kõrgtehnoloogilisi ja keskkonda säästvaid lahendusi. Seda kinnitavad rakendusuuringute programmi kaks eelmist taotlusvooru, kus huvilistest oli järjekord ukse taga. On oluline, et nii riik kui ettevõtted näevad vajadust liikuda teadmusmahukuse poole. Uus toetusvoor seab fookusesse ettevõtjate keskkonnasäästlikud rakendusuuringud, millel on mõju jätkusuutliku energia, säästva tootmise ja tarbimise ning kliimamuutuste vastaste lahenduste väljaarendamisesse,“ selgitas minister.

Rakendusuuringute programm (RUP) on loodud abistama Eesti ettevõtteid teadmusmahukate rakendusuuringute puhul ning koosneb kahest osast: nõustamine ja rahastamine. Lisaks toetusele aidatakse ettevõtjaid tehnoloogiliselt kõrgetasemeliste ja äriliselt oluliste rakendusuuringute algatamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Muuhulgas aidatakse ettevõtjatel leida TA tegevuse partnereid, rahastusallikaid nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning nõustatakse intellektuaalomandi küsimustes.

„Rakendusuuringute programmis on koos Eesti ettevõtete teadusarendusprojektide koorekiht. Eelmisest taotlusvoorust said ligi 20 miljoni euro ulatuses toetust 30 projekti väga erinevatest valdkondadest, alates biotehnoloogiast ja meditsiinist kuni innovaatilise posti- ja pagasiskännerini,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna ning lisas, et sel korral on fookuses keskkonnasäästlike tehnoloogiate arendamine.

“Näiteks OÜ RS-OSA töötab RUP-i abil välja tehnoloogiat, mille abil on võimalik põlevkivituhast eraldada kaltsiumkarbonaati, mis on vajalik tooraine nii keemia-, meditsiini-, kosmeetika- kui ka toiduainetööstusele. Selle tehnoloogia abil oleks võimalik kasutusele võtta ja väärindada Eesti tuhamäed. Ettevõte OÜ Vegestar töötab välja lihaasendustoodet, mis baseerub Eesti taimsel toorainel. Lihaasendustooted on maailmas suures kasvutrendis ning võimaldavad vähendada loomapidamisest tulenevaid kahjulikke mõjusid keskkonnale,“ tõi Lugna näiteid varasematest projektidest.

Taotlemine avatakse alates 18. aprill ning kestab kuni 17. juunini. Taotlemine toimub vooruliselt ehk kõik esitatud taotlused hinnatakse ära ning selle tulemusel tekib pingerida, mille alusel projekte rahastatakse. Toetuse miinimumsumma on 150 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta.

Programmi infopäev toimub 29. märtsil. Rohkem infot siit.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte siseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.

Eelnõustamise broneerimiseks palume võtta ühendust [email protected].

Jaga postitust

Tagasi üles