Vaata peasisu

EAS aitab uuenduslikke ettevõtteid nõustamisteenustega

EASi ja KredExi ühendasutus
30. september 2019
2 min

Ettevõtetel on üha raskem püsida vaid hinna alusel rahvusvahelises konkurentsis, sest tootmine muutub kõikjal maailmas üha odavamaks ning tarnekulud näitavad samuti langustrendi. Ellujäämiseks ja kasvamiseks peavad ettevõtted looma oma tootele lisaväärtust, mille eest on klient nõus rohkem maksma. Nii õnnestub ka globaalsetes väärtusahelates oma positsiooni parandada ning kasvatada ettevõtete tulukust. Kuid kuidas leida üles see maagiline lisaväärtus, et avaneksid klientide rahakotisuud?

EAS pakub ettevõtetele arenduskoostöö- ja innovatsiooninõustamist, mis peab koostöös teadus- ja arendusasutuste ja ülikoolidega aitama ettevõtteid reaalsetele probleemidele lahenduste leidmisel. Nõustamise käigus pakutakse uusi ideid, meetmeid ja teenuseid ettevõtete ja teadusasutuste koostöö edendamiseks ja juba toimiva partnerluse parendamiseks, võttes aluseks ettevõtete vajadused, parimad globaalsed praktikad ning Eesti riigi majanduspoliitilised prioriteedid.

Arendustööks ja innovatsiooniks on võimalik leida kaasamõtlejaid laborite, teadus- ja sertifitseerimisasutuste ning arenduspartnerite seast – EASi missiooniks ongi aidata ettevõtetel leida sobivad koostööpartnerid ning toetada ühistegevust erinevate meetmete abil.

Ettevõtete ja teadusasutuste seas läbiviidud küsitlusest selgus, et üks suuremaid kitsaskohti koostööni jõudmisel on omavahelise kommunikatsiooni keerukus ning erinevad ootused koostöö tulemuse osas. Senise killustatud toetusmeetmete ja kontaktisikute asemel saab ettevõttel olema üks vastutav kontaktisik, kes jagab kogu vajalikku  informatsiooni ning koordineerib koostööd. EASi arenduskoostööekspert vahendab kontakte, milleni Eesti ettevõtjal on keeruline jõuda ning kannab hoolt eeltöö tegemise, kõigi osapooltega suhtlemise ning vajadusel ka kokkusaamiste korraldamise ja nendel osalemise eest. Konkreetsemalt aitab arenduskoostöö ekspert ettevõttel püstitada teadus- ja arendusasutustele sobiva lähteülesande, valida sobiva partner, pidada läbirääkimisi koostöölepingu tingimuste üle, juhtida koostööprojekte ning valida tõhusaim viis projekti tulemuste rakendamiseks ettevõtte äristrateegias.

Innovatsiooninõustamise teenus on suunatud tootearendusega tegelevatele, eksportivatele või eksporti kavandavatele ettevõtetele, kelle uuenduslik lähenemine lahendustele hoogustab kasvu. Laiem eesmärk on ettevõtete ja teadusasutuste koostöö edendamine innovatsioonitegevuste läbiviimisel ja oskusteabe vahendamisel.

Rohkem infot arenduskoostöö nõustamisteenuse kohta saab EASi kodulehelt aadressil www.eas.ee/teenus/arenduskoostoo-konsultatsioon/

 

Jaga postitust

Tagasi üles