Vaata peasisu

E-Eesti maineuuring: Eesti on digitaalselt maailma arenenuim riik 

EASi ja KredExi ühendasutus
18. juuni 2021
3 min

E-Eesti esitluskeskuse tellitud Eesti digiriigi maineuuringust selgus, et küsitlusele vastanutest ligi pooled ning rahvusvahelistest digivaldkonna ekspertidest enam kui kaks kolmandikku peavad Eestit digitaalselt maailma arenenuimaks riigiks.   

„See, et e-Eesti maine on rahvusvaheliste sihtrühmade silmis endiselt kõrge ja Eestit teatakse maailmas kui ühte digivalitsemise liidrit näitab, et meie inimeste, asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete selle nimel tehtud töö on jätkuvalt tasemel. Samas ei saa me seda võtta iseenesestmõistetavana, sest e-Eesti vajab järjepidevat tööd ja investeeringuid, et maine ka tulevikus kõrgel püsiks. E-Eesti hea maine avab meie ettevõtjatele uksi kogu maailmas ja selle kõrgel hoidmine peab olema meie kõigi ühine missioon,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. 

90% küsitlusele vastanutest hindas Eesti riigi pakutavaid digiteenuseid paremaks, kui nende kodumaal. Tuntuimad Eesti digiteenused välismaal on e-residentsus ja e-hääletamine. 70% veebiküsitlusele vastanute ja 73% ekspertide arvates kuulub Eesti maailma kolme parima digitaliseerumise liidri hulka.  

„Kui keegi ajaks mind keset ööd üles ja küsiks, kus õppida avaliku sektori digitaliseerimist, siis soovitaksin tal minna Eestisse,“ ütles Stockholmi Kõrgema Majanduskooli ettevõtluse ja digiinnovatsiooni professor Magnus Mahring. 

Uuring tõi välja ka digiriigi maine arengukohad. Kuigi e-Eesti bränd on rahvusvaheliselt tuntud, on teadmine selle kohta sageli pinnapealne. Enam kui kaks kolmandikku küsitlusele vastanutest ei osanud nimetada ühtegi Eesti tehnoloogiaettevõtet ega siit võrsunud e-lahendust. „Meie keskuse eesmärk on kaheteistkümne tegevusaasta jooksul olnud üks ja sama – kujundada ja hoida e-Eesti mainet rahvusvaheliselt ning luua Eesti IKT-sektorile väärtuslikke ärikontakte. Uuringu tulemusel saime kinnitust, et mainekujundustöö on ennast igati õigustanud ning toonud meie juurde hulga uusi era- ja avaliku sektori kontakte, kellele enda teenuseid pakkuda,“ kommenteeris e-Eesti esitluskeskuse juht Ave Lauringson maineuuringu tulemusi. 

 „Tegemist on esimese e-Eesti rahvusvahelist mainet analüüsiva uuringuga. Meie üheks sooviks oli muu hulgas teada saada, kas tegemist on PRmulliga või kannab e-Eesti ka digivaldkonna ekspertide jaoks laiemat väärtust,“ lisas Ave Lauringson. „Uuringust tuleb välja , et Eesti ja e-Eesti maine, kui avaliku sektori digitaliseerimise lipulaev, käivad koos, ent tööd Eesti ettevõtete tuntuse tõstmiseks on veel teha palju.“  

Uuringu eesmärk oli küsitleda digitaliseerimise eksperte ja inimesi, kellel on juba e-Eestist ja digitaliseerimisest osaliselt eelteadmised olemas. Kuna koroonapandeemia tõttu ei toimunud füüsilisi visiite e-Eesti esitluskeskusesse, vastasid 407 E-Eesti Esitluskeskust virtuaalselt külastanud inimest küsimustele Eesti digilahenduste kohta enne ja pärast virtuaalset visiit. Lisaks viidi uuringu käigus läbi süvaintervjuud 30 rahvusvahelise digivaldkonna eksperdiga.  

Eesti digiriigi rahvusvahelise maine uuring viidi läbi Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Uuringu viis läbi rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte Gateway&Partners. Uuringu tulemusega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin 

EASi e-Eesti Esitluskeskuse teenused ja turundustegevused on suunatud kohalikele IKT-ettevõtetele kvaliteetsete rahvusvaheliste kontaktide loomiseks ja nende ekspordivõimaluste suurendamiseks. Ärikontaktide loomise kõrval on EASi e-Eesti esitluskeskuse teine peamine fookus e-Eesti maine edendamine. 

Jaga postitust

Tagasi üles