Vaata peasisu

Digitaliseerimine tõukas Respo Haagised jagamisteenust pakkuma

EASi ja KredExi ühendasutus
7. august 2020
6 min

Tootmisettevõtted peavad pidevalt mõtlema sellele, kuidas olemasolevaid ressursse paremini ära kasutada ja tootmist efektiivsemaks muuta. Respo Haagiste üks omanik ja prokurist Ain Antons räägib, miks on oluline digitaliseerimisega tegeleda ja kuidas see neil uue ärisuuna kätte juhatas.

Digitaliseerimine on protsess, millel tavaliselt ei ole väga konkreetset algust ja lõppu, see käib kaasas ettevõtte arenguga. „Digitaliseerimisega peaks alustama, kui ettevõtte juhtimisinfo ei mahu enam ühe inimese pähe, aga kui kõhutunde põhjal tehtud valed otsused hakkavad mõjutama ettevõtte kasumlikkust, on õige aeg juba möödas,“ kommenteeris Antons.

Esmalt on vaja plaani

Mahukamat tootmise automatiseerimist alustas ettevõte rohkem kui kümme aastat tagasi. Kuid lisaks masinapargi uuendamisele soovis ettevõtte juhtkond parandada ka põhiprotsesside juhtimist ja olemasolevad andmed enda jaoks tõhusamalt tööle panna. Seepärast otsustati võtta kasutusele uus ressursside juhtimise tarkvara  „Esmalt kirjeldasime ettevõtte põhiprotsessid, soetasime vajaliku riistvara, lõime ettevõttesisesed vajalikud standardid, näiteks toodete kodeerimise süsteemi,“ loetles Antons töid, mis uue tarkvara juurutamisele eelnesid. Tema sõnul katab ERP ehk ettevõtte ressursside juhtimise tarkvara  praeguseks kõiki nende põhitegevusi: tootmine, ladu, ost, müük, finants, personal ja palgaarvestus. Samuti on ERP liidestatud digitaalse tööaja arvestuse tarkvaraga (Begin), tootmisseadmete tööd reaalajas jägiva tarkvaraga (GlobalReader) ja e-poe platvormiga.

Nutikad lahendused tõid uue ärisuuna

Müügiprotsesside automatiseerimiseks on Respo Haagised käivitanud majandustarkvaraga integreeritud e-poe ja haagiste automatiseeritud müügijaamad, kust on võimalik kontaktivabalt 24/7 haagiseid osta. „Jõudsime oma lahendusega valmis täpselt enne eriolukorra algust ja täna saame öelda, et automaatsed müügijaamad on klientide poolt hästi vastu võetud,“ rääkis Antons. „Näeme, et inimeste ostuharjumused liiguvad üha enam e-kanalite suunas ja seetõttu plaanime lähiaastatel paigaldada automaatsed müügijaamad ka teistesse sihtriikidesse.“

Tema sõnul võib digitaliseerimine anda tõuke ka täiesti uue ärisuuna käivitamiseks. „Kuna jagamisteenus on viimastel aastatel muutunud väga populaarseks, lõime ka meie platvormi, kus kõik omanikud saavad oma haagist rentimiseks pakkuda,“ selgitas ettevõtja jagamisteenuse põhimõtet. Aadressilt rentist.com leiab huviline rendihaagise endale lähemalt ja odavamalt kui bensiinijaamast. Praegu on projekt veel algusjärgus ja ettevõttele lisakäivet ei too, kuid eesmärk on jagamisteenus aktiivsemalt käima saada ning lansseerida see ka teistes sihtriikides.

Digitaliseerimine muudab ettevõtte tööturul atraktiivsemaks

Digitaliseerimise peamine eesmärk on Antonsi hinnangul efektiivsuse kasv läbi kulude vähendamise. Ettevõtted, kes on digitaliseerimisega kaugemale jõudnud, on ilmselt ka konkurentsivõimelisemad ja tulevad kriisidega paremini toime. „Kriisid olid, on ja jäävad ning digitaliseerimine neid loomulikult vältida ei aita, küll aga aitavad digilahendused juhtidel objektiivsemalt hinnata ettevõtte kulukohti ja rakendada täpsemalt sihitud meetmeid kriisiga toimetulekuks,“ ütles ettevõtja.

Digitaliseerimise mõju tootmise efektiivsuse kasvule on võimalik mõõta ja ka rahaliselt välja arvutada, aga sellest isegi suurem võit on ettevõtte atraktiivsuse kasv tööjõuturul. „See võimaldab tugeva meeskonna loomist ja meeskond on ju ettevõtte edukuse nurgakivi,“ avaldas Antons. Digitaliseerimine ja automatiseerimine võimaldab rutiinse töö üleandmist masinatele – see on eelduseks, et noored andekad inimesed tuleksid ka tootmisettevõtetesse tööle ja tootmine Eestis säiliks ning ei koliks odavatesse riikidesse.

Ühest retsepti pole

Antons tõdeb, et kõikidele ettevõtetele sobivat ja ühest retsepti digitaliseerimise jaoks ei ole. Ta soovitab alustada ettevõtte põhiprotsesside analüüsimisest, leidmaks kitsaskohad, kus minimaalne investeering annab maksimaalse tulemuse. „Võiks suhelda võimalikult paljude arendajatega, teha nendega väikseid pilootprojekte, et saada aru, kes ja miks on kõige sobivam partner. Samuti tuleks leida võimalusi referentsettevõtete külastamiseks, kus konkreetse ettevõtte jaoks aktuaalsele probleemile on digilahendus juurutatud,“ rääkis Antons ja lisas, et praktikutelt saadud info on reeglina kõige usaldusväärsem.

Kuna uute digilahenduste juurutamisel on tasuvuse arvutamine tihti küllalt keerukas ülesanne, võib jääda puudu julgusest võtta ette suuremaid projekte. Ettevõtja sõnul on EASi toetus hea instrument julgemate eesmärkide seadmiseks ja oluline tugi nende elluviimiseks. Keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik läbi digitoetuse meetme taotleda kuni 50% toetust tehtud kuludest, mis lühendab samavõrra ka tasuvusaega.

 Digitaliseerimine teooriast praktikasse

Prof. Kristo Karjust, TalTechi mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor

 Tänapäeval on tootmisettevõtete põhilisteks väljakutseteks partii suurus, toodete pidev muutus ja parendamine, tootmisprotsesside pidev ümberkonfigureerimine, toodete madal hind ja pidevalt parima kvaliteedi tagamine.

Ettevõtte tootmismahtude kasv ja pidev kvaliteedi parendamine tingib ühelt poolt tööjõu suurema vajaduse ja tarviduse tootmisprotsesside efektiivistamiseks läbi automatiseerimise ning digitaliseerimise. Digitaliseerimise aspektist lähtudes saame eelkõige rääkida Tööstus 4.0 kontekstis toodud tööriistadest, nagu tootmisprotsesside simulatsioon, süsteemide integratsioon, asjade internet, küberturvalisus, pilveandmetöötlus, kihtlisandustehnoloogiad, liit- ja virtuaalreaalsus, suurandmed ning autonoomsed robotid.

Ettevõtte tasandil on eesmärgiks äriprotsesside järk-järguline digiteerimine, tagamaks võimekuse kiiresti muutuvateks oskuste profiilideks ning koolitusnõueteks. Samuti prognoosivaks sündmuste, sealhulgas automatiseeritud otsuste identifitseerimiseks ning situatsioonipõhiseks protsessi ja organisatsioonistruktuuriks. Töökoha tasandist lähtuvalt on eesmärgiks töökohtade töötajapõhisuse suurenemine vastavalt olukorrale, töötajale ja muutuvatele ülesannetele. Lisaks tuleb üha rohkem päevakorda uute töömeetodite kiirem ja intensiivsem kasutamine, mis toob kaasa füüsiliste ja digitaalsete abisüsteemide tähtsuse üha suureneva kasvu ning tööprotsesside reaalajas piltide ja tehases asuvate objektide kuvamise õigel ajal ning õiges kohas.

Digitaliseerimine võiks käia koos ettevõtte vajaduste ja eesmärkidega. Ettevõtetel ei ole mõtet digitaliseerida digitaliseerimise pärast. Digitaliseerimine saab ettevõtte protsesse toetada ja aidata parendada ning efektiivistada seda juhul, kui tegevused lähevad kokku püstitatud lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkidega. Vastasel juhul on tulemus vastupidine.

TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut saab aidata ettevõtteid erinevates digitaliseerimise teemadega, nagu keeruliste 3D prinditavate toodete ja prototüüpide ettevalmistamine, valmistamine ja kvaliteedikontroll, digitaalsete kaksikute arendamine, tehisreaalsuse (XR) tehnoloogiate rakendus, tööstusrobootikal, automaatikal, pilditöötlusel ja reaalajas monitooringul põhinevate tootmissüsteemide arendus ja rakendamine, tehisintellektil põhinevate ennetava hoolduse, tootmise optimeerimise ja juhtimise mudelite arendus ning rakendamine, isejuhtivate robotsõidukite arendus ja rakendamine, sealhulgas tootmises ja logistikas.

EAS toetab digidiagnostika läbiviimist

EAS on loonud tööstusettevõtetele võimaluse tellida soodustingimustel digidiagnostikat, mis annab detailse ülevaate koos põhjaliku analüüsi ja konkreetsete lahendusettepanekutega ettevõtte tegevustest, mida oleks digitaliseerimise ja automatiseerimise ning ka töökorralduslike muudatuste abil kasulik tõhusamaks muuta. Ettevõte saab digidiagnostika viia läbi koos enda valitud teenusepakkujaga, et paremini hinnata ettevõtte digitaliseerituse taset ning võimalusi uute innovaatiliste lahenduste rakendamiseks.

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma vastloodud Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

 

Jaga postitust

Tagasi üles