Vaata peasisu

Digitaliseerimine on teekond mitte lõpp-punkt

EASi ja KredExi ühendasutus
14. oktoober 2020
4 min

„Tootmise planeerimisel ja efektiivistamisel pole kohta emotsioonidel ega arvamustel, vaja on näha adekvaatset pilti tootmises toimuvast,“ kirjutab Euroopa juhtiv ehituskeemia tootja Krimelte tootmisdirektor Ivo Laan.

Möödunud aastal 25. juubeliaastat tähistanud Krimelte jaoks on digitaliseerimise ja automatiseerimisega sammu pidamine olnud aastaid üks strateegilisi suundi. „Kui meenutada n-ö digitaliseerimise eelset aega, siis ega täna hästi ei mäleta, mis sel ajal toimus, arvatavasti suur segadus andmete ja paberitega,“ meenutas Laan ja lisas, et neid ajendas digitaliseerimise suunas tegutsema eelkõige soov lõpetada tegevused, mida saab inimese eest teha masin ning tahe saada tootmisest täpsemad andmed, mille põhjalt langetada infopõhiseid otsuseid.

Digitaliseerimine juhatab kätte, kuhu koer on maetud

Praeguseks on tööstusettevõttes digitaalseks muudetud kogu tootmisahel ja tagasiside ERPi – tootmiseks ning kvaliteedi tagamiseks vajalikud parameetrid protsessi käigus, mahutite nivood ja temperatuurid, materjalide jälgitavus, laohaldus, ostu- ja müügiprotsessid, kvaliteedikontroll on olulised näited, mida välja tuua. Tootmisliinide jälgimiseks ja analüüsimiseks kasutab Krimelte GlobalReaderi lahendust, mis kogub liinidelt andmed ja kannab need läbi pilve brauserisse, mida saab jälgida nutiseadmetest. „Kuna meil on majas tugev IT-süsteemide inimene, siis lahenduse integreerimisel suuri takistusi ette ei tulnud,“ rääkis Laan, kelle sõnul oli lahenduse kasutuselevõtu juures nende peamine ootus näha, kuhu tootmises koer on maetud ja see ka saavutati. Lisaks on selle lahenduse külge integreerinud vajalike parameetrite logimise, materjalide tellimise ja andmestu tagasiside ERPi.

Laane sõnul ei olda Krimeltes digitaliseerimisega kaugeltki lõpusirgel ja rumala töö ära kaotamiseks on teha veel küllaga. Tulevikuambitsiooniks on luua ERPi suhtlus ka tootmisseadmetega, kuna see hõlbustaks nende seadistamist.

Efektiivsemalt, kiiremalt, paindlikumalt

Digiteerimise mõju on Laane hinnangul väga suur – suurenevad efektiivsus, kiirus ja paindlikkus, samuti muutuvad aruandlus ja suhtlus kiiremaks ning sujuvamaks. Suurim äriline kasu seisneb paindlikkuses, mida Krimelte saab pakkuda oma klientidele – andmestu liigub kiiresti kliendi, tarnija ja ettevõtte vahel ilma, et keegi peaks midagi vahepeal sisestama.

Korralik taustauuring viib õige partnerini

Digitaliseerimisega alustades tasub endale esmalt selgeks teha, mida tahetaks ja kuhu plaanitakse jõuda. Kindlasti tuleks varuda aega ja inimressursi digitaliseerimisega tegelemiseks. Tööstusettevõtted saavad esmajärgus abi teenusepakkujatelt, kes on välja töötanud IT-lahendused erinevate äriprotsesside digitaliseerimiseks. „Tasub teha turul esmalt taustauuringut, et leida endale sobiv partner,“ soovitas Laan. Samuti võib nõu küsida konsultatsioonifirmadelt, kes pakuvad digitaliseerimise vallas terviklikku nõustamist. Kindlasti tasub hoida silma peal EAS-i erinevatel toetus- ja koolitusprogrammidel, samuti ekspordi hoogustamiseks mõeldud toetustel. „Pole kindel, kas ilma EASi toetuseta oleksime oma plastivalu masinaid just siis soetanud, kui seda tegime. Tagantjärele vaadates oli see igati õige samm, projekt osutus väga edukaks ja oleme hiljem plasti kõrgsurvepresse juurdegi soetanud,“ tõi Laan näite.

Tulevik on keskkonnasõbralik

Tulevikuplaanidest rääkides toob Laan lisaks tooteportfelli kasvatamisele ja geograafilisele laienemisele välja ettevõtte sotsiaalse vastutuse ühiskonna ja ümbritseva looduse suhtes. „Keskkonnasõbralik ja roheline lähenemine on aina olulisemad märksõnad ning muutuvad ka meie valdkonnas üha tähtsamaks, seepärast pöörame keskkonnahoiule järjest rohkem tähelepanu. Meie missiooni sloganiks on We save energy, mis väljendab meie tootelahenduste olulisust hoonete õhutiheduse saavutamisel ja seeläbi kinnisvaraomanikele madalamates energiakuludes.“

EAS toetab tootearenduse läbiviimist

Sisendite hinnad ja palgad on kiiresti tõusnud ning Eesti ei ole odav koht tootmiseks. Järelikult peab tegelema tootearendusega, et tõuseksid ka toodete ja teenuste hinnad. EASi tootearenduse toetus võimaldab katta tootearenduse kulud ja innustab ettevõtteid julgemalt investeerima uutesse toodetesse. Eesmärk on, et ettevõtted looksid uusi ekspordipotentsiaaliga tooteid tänu millele suureneks müügikäive ja ettevõtte lisandväärtus. Rahaliselt väiksemaid innovatsioonitegevusi saab rahastada ka innovatsiooni- ja arendusosaku toel. Nende abil saab katta väliselt partnerilt sisseostetava teadus-ja arendustegevuse teenuse kulud, näiteks uuringud, toote katsetused ja patendiuuringud. Loe pikemalt

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma vastloodud Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Jaga postitust

Tagasi üles