Vaata peasisu

Digitaliseerimine muudab ettevõtte töökultuuri

EASi ja KredExi ühendasutus
25. september 2020
5 min

Tehnoloogia areng ja uute tehnoloogiate rakendamine toob kaasa muutusi nii töö iseloomus kui ka kultuuris. „Mida rohkem teha tootmises manuaalselt, seda kauem kogu protsess aega võtab. Seepärast tuleb pidevalt leida uusi lahendusi, mis aitavad toota efektiivsemalt, vähendada võimalike vigade arvu ja annavad inimestele võimaluse tegeleda nutikama tööga, mitte oma töö dokumenteerimisega,“ kirjutab HKScani ärikontroller Markus Kirsberg.

Väikeste sammudega suure eesmärgi suunas

Sageli on tootmisettevõttes kasutusel mitu erinevat tarkvara. Näiteks toimib raamatupidamine ühel, laohaldus teisel ja tootmise juhtimine kolmandal platvormil. „Meid kannustas digitaliseerimisega tegelema eelkõige vajadus panna erinevad tööprogrammid sama keelt rääkima ehk muuta need ühtseks tervikuks,“ rääkis Kirsberg, kelle sõnul tuli teadmine, mida muuta paljuski tänu EASi abil läbiviidud digidiagnostikale. Samas rõhutas ta, et digidiagnostika audit ei anna täiuslikku teekaarti digitaliseerimise ja automatiseerimise maailmas orienteerumiseks, vaid on instrument, mis juhatab kätte kitsaskohad. Kirsbergi sõnul pole nad praegu teinud suuri kõikehõlmavaid arendusi, vaid tegelevad esialgu väikeste parendustega. „Oleme samm-sammult oma majandustarkvaras loonud uusi seoseid ja Exceli tabeleid ära kaotanud. Ei pea kohe tegema suuri muudatusi, võib liikuda edasi ka väikeste sammudega.“ Küll aga tuleb digitaliseerimisega alustades arvestada, et see nõuab ettevõtte seest üsna palju inimressurssi. „Tahtsime kogu protsessi läbi viia avatult, mitte lihtsalt juhtide jututoana. Seepärast kaasasime kohe alguses kõik töötajad, kes erinevaid protsesse juhivad,“ kirjeldas Kirsberg.

Inimesele jäägu mõtestatud töö

Suurtes tootmisettevõtetes pole harv olukord, kus üks osa on väga efektiivselt digitaliseeritud, teises osas kasutatakse veel pliiatsit ja ruudulist vihikut. See aga suurendab vigade tekkimise riski ja seob töötajaid asjatu tööga. „Näiteks teame HKScanis väga täpselt, kuidas pakkeliin töötab, kuid praegu pole see info liidestatud majandustarkvaraga. Meil on nii mõneski kohas kasutusel mitu paralleelset süsteemi, mis võiksid üksteist täiendada, aga täna seda sidet nende süsteemide vahel pole. Seega peab inimene need andmed lahti mõtestama,“ tõdes Kirsberg, kelle hinnangul ei peaks inimene tegelema tööga, mida arvuti paremini suudab. Ta lisas, et hea spetsialist kipub demotiveeruma, kui peab olulise osa oma tööajast tegelema andmete sisestamisega. Seepärast ongi üheks peamiseks küsimuseks, kuidas viia andmeid tootmisest edasi programmidesse, et inimesed ei peaks kokku puutuma algandmetega, vaid saaksid tegeleda rohkem oma põhitööga.

Digitaliseerimise peamiste võitudena saab välja tuua eelkõige andmete kättesaadavuse ja usaldusväärsuse paranemise ning tööprotsesside läbipaistvamaks muutumise. Samuti saavad spetsialistid tänu digitaliseerimisele teha rohkem oma päristööd, mis loob ettevõttele lisaväärtust.

HKScanis on Kirsbergi hinnangul tänaseks väga hästi digitaliseeritud kogu laohalduse pool ning see võimaldab neil kogu töö ära teha väikese meeskonnaga ja kuluefektiivselt. Selle aasta lõpus plaanitakse võtta kasutusele grupiülene digitaalne ostutellimuste kinnitamise süsteem, mis saab olema tellimustega tegelevate inimeste jaoks oluline muutus, sest kogu nende töö muutub digitaalseks. „Kui täna teeme tellimuste sisestamisel topelttööd, siis uues süsteemis liigub kinnitatud tellimus automaatselt raamatupidamisse. Seeläbi tekib töötajal suurem vastutus sisestatud tellimuste ees – see on minu hinnangul palju suurem muudatus, kui uue töövahendi tulek,“ märkis Kirsberg.

Juhi roll digitaliseerimises

Toomise automatiseerimine ja uute tehnoloogiate kasutamine toob kaasa muudatusi nii töö iseloomus kui ka töökultuuris. Muutes ettevõttes kultuuri, peab muutma ka juhtimist. Kirsberg kinnitab, et juhtide suhtumisel on digitaliseerimise õnnestumises väga oluline roll. Kui juht ise sellesse ei usu, siis miks peaks töötaja uskuma. „Eduka digitaliseerimise alus on juhtkonna panus protsessi. Juht peab suutma selle idee oma inimestele maha müüa, et inimesed võtaksid idee omaks, muudaksid kultuuri ja tegutseksid ühise eesmärgi nimel,“ sõnas Kirsberg.

Toidutööstus on väga inimtööjõukeskne tootmine ja seepärast on oluline muudatuste juhtimise käigus võtta maha inimeste hirme, et robotid võtavad nendelt töö ära. „Üritame leida väikeseid võite ning anda inimestele pidevalt infot, mida ja miks oleme teinud.“

Väiksed sammud toovad kiireid võite

Toomas Olli, Columbus Eesti ärinõustamise konsultant

Muudatused organisatsioonis võtavad tavaliselt kaua aega ja seepärast on võtmeküsimuseks omada suurt pilti üle ettevõtte. Murekohtade kaardistus ja nende vastu koostatud arenduste teekaart aitavad näha erinevaid arenguvajadusi ning loovad eelduse süsteemseks arendustegevuseks.

Digitaliseerimine võimaldab kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, mis aitavad parandada efektiivsust ning olla kliendile lähemal. Vahel tuleb võtta ette väikesi samme protsesside korrastamiseks, et jõuda digitaliseerimise suurte teemadeni. Pole mõtet ebaefektiivsust digitaliseerimisega võimendada – ehk teha ebaefektiivseid tegevusi efektiivselt.

Väikesed sammud toovad kiireid võite, mis loovad ettevõttes muudatustele soodsa õhkkonna. Lõpuks jõutakse suuremate arendusteni palju paremini ettevalmistatult. Töötajad saavad avatult arutleda murekohtade üle – töötajate kaasatus muudatuste tegemisel on võtmeküsimuseks. Nendel on sageli ettepanekud, kuidas asju paremini teha.

Ettevõtetes on tihti häid arendustegevusi, mis paraku ajapuudusel jäävad venima, sest põhitöö on esmalt vaja ära teha. Soovitav on käsitleda arendustegevusi kui projekte, mis on olulisuselt võrdväärsed kliendi tellimuste täitmisega. Arenduste läbiviimine nõuab meeskonda ja formaalset projekti koos ajakava, eelarve ning juhtkonna poolse ülevaatusega.

Arendusprojekti tiimil peab olema planeeritud aeg arendustegevusteks ja seda mitte põhitöö kõrvalt – kui aega üle jääb. Vastasel korral jäävad arendusprojektid venima ja ei saavutata oodatud efekti. Ja vahel on mõistlik kaasata ka väline nõustaja, kes toetaks muudatuste läbiviimist.

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Jaga postitust

Tagasi üles