Vaata peasisu

Digitaliseerimine käib käsikäes muudatuste juhtimisega

EASi ja KredExi ühendasutus
4. september 2020
6 min

„Eduka digitaliseerimise eelduseks on ettevõtte sees protsesside paikapanek, oskuslik muudatuste juhtimine ja inimeste kaasamine,“ tõdes Ensto Ensek tegevjuht Kaarel Suuk.

Robotid, mis töötavad inimesega kõrvuti

Eesti üks suurimaid tootmisettevõtteid Ensto Ensek on digitaliseerimisega tegelenud juba üle kümne aasta. Eelkõige on nad keskendunud lean-protsesside loomisele. Siiani on peamiselt investeeritud infrastruktuuri, protsesside automatiseerimisesse ja inimeste väljaõppesse. Järgmises etapis soovib Ensto seada fookuse robotite ja iseliikurite kasutuselevõtule. Eesmärk on töökeskkonnas liikuda järjest enam selles suunas, et töötamine oleks veelgi nutikamalt lahendatud. „See on teekond, kus samm-sammult tuleb leida uued ja kaasaegsed võimalused töö tegemiseks ning koostöörobotid ja iseliikurid tootmises on selleks loogiline osa. Enamik tootmisliinidest, eelkõige just koosteliinid, ongi kõige tulusamad viisil, kui ühendada robotite ja inimeste töö selliselt, et kumbki teeb tööd, mida kõige paremini oskab. Näiteks meie tehase markeerimise töökeskuses võib robotiga koos töötades võita 6 töötundi päevas,“ kirjeldas Suuk. Koostöörobotite suurim eelis seisneb võimaluses need tootmisliinile inimeste kõrvale tööle panna, lisaks on nad kompaktsed ja nende kõrval töötamine on turvaline. „Tulevikuambitsioon on muuta inimeste töö nutikamaks ja efektiivsemaks, kasutades koostööroboteid ja iseliikureid. Ensto teine eesmärk on omandada kogemusi tehnoloogia juurutamisel ja seadistamisel ning tulevikus oma meeskonnaga seda ise teha ja seeläbi veelgi kuluefektiivsemalt digitaliseerimisega tegeleda.“

Paberivaba kontor hoiab kokku aega

Eelmisel aastal alustas Ensto paberivaba töökeskuse projektiga, mille eesmärk oli toodete komplekteerimisel ja tootmisel täielikult loobuda paberi kasutamisest. Muudatuse läbiviimiseks tuli luua tootmisjuhend, mis kirjeldab planeerijate igapäevast tööd. Esimene samm oli erinevate protsesside, nagu tootmissoovituste, laotäitesoovituste, klienditellimuste ning laotäite tellimuste tõhustamine ja võimalusel automatiseerimine. Tootmisplaneerimise toetamiseks ning ladudest ja klienditellimustest ülevaate saamiseks arendati tarkvaras vastav tööriist, tänu sellele toimub planeerimisprotsess nüüd kiiresti, koostatud tootmisplaan on lihtne ja arusaadav ning meeskonnale täitmiseks realistlik. „Kuna uus tootmisplaan välistab valede töökäskude täitmise, minimeerib tööseisakutele kuluvat aega ning tagab kokkulepped klientidega, suurendab see oluliselt meie paindlikkust reageerida muutustele,“ kirjeldas Suuk. Projekti peamiste kasuteguritena toob ettevõtte juht välja selge arusaama protsessidest, aja kokkuhoiu ning tiimivanemate ja planeerijate tööülesannete jaotuse. „Tänu tööprotsessi tõhustamisele ja printimisele kuluva aja kokkuhoidmisele aitab ainuüksi see samm aastas säästa hinnanguliselt 1000 töötundi ning 200 000 paberilehte,“ tõi ta näite. Kuna pilootprojekt oli edukas, jätkab ettevõte paberivaba töökeskuse arendusega: vastav riistvara on tellitud ja sügisel soovitakse luua 10, aasta lõpuks 50 paberivaba töökohta.

Juht kui muudatuste juhtija

Tänapäeval ei ole muutused enam midagi erakordset, vaid igapäevatöö lahutamatuks osa, millega tuleb kohaneda nii juhtidel kui ka töötajatel. Järjest olulisemaks muutub kiire ja pädev infovahetus ettevõtte sees. Digitaliseerimine toimub järjest enam ka juhtimise tasandil. „See tähendab, et kommunikatsioon juhtkonnas toimub projektipõhiselt ja digitaalselt ning kogu vahendatud info on kõigile osapooltele kogu aeg kättesaadav. Meie kasutame selleks näiteks Jira tarkvara,“ rääkis Suuk, kelle sõnul plaanivad nad kaugemas tulevikus selle süsteemi kasutusele võtta kogu ettevõttes. Nii igapäevatöö kui suured muudatused on Enstos tihedalt põimunud organisatsioonikultuuri väärtustega, mis on Suuki hinnangul töötajate suure pühendumuse alustala. „Juhtide ülesanne on luua inimeste arengut soodustav töökeskkond, olla toeks, eeskujuks ja motiveerijaks ning kaasajaks. Samuti leida inimesi, kellel uued väljakutsed ja põnev töö panevad silmad särama – need on inimesed, kes aitavad kogu ettevõttel muutuda.“ 

Võti peitub kaasamises

Suurimaks väljakutseks digitaliseerimise ja automatiseerimise juures peab Suuk inimeste mõtteviisi muutust. Tema sõnul on nii inimeste peades kui ajakirjanduses laialt levinud müüt, et robotid võtavad inimestelt töö ära. Oluline on mõista, et robotid ei võta tööd ära, vaid muudavad töö sisu, see tähendab, et inimesed saavad teha järjest enam nutikat tööd ja jätta rutiinsed tegevused robotitele. Oma kogemusele tuginedes kinnitab Suuk, et muudatuste juhtimisel on võtmetähtsusega töö inimestega ja sisekommunikatsioon „Oluliseks märksõnaks on kaasamine, et töötajad mõistaksid, milline roll on uuel tehnoloogial, milline inimesel ning missugust kasu tehnoloogia toob nii ettevõttele kui ka töötajale tema isikliku arengu seisukohast.“

Uue tehnoloogia kasutuselevõtt hõlmab tootmisprotsessis kõiki funktsioone ja igaühel ettevõttes tuleb astuda samm edasi ka isiklike kompetentside arengus. Siinkohal ongi oluline, et kõik töötajad oleksid muutusesse kaasatud algusest peale, juba planeerimise protsessis. See on aluseks koostööle erinevate tootmisprotsesside tiimide vahel.

„Julgen väita, et andes inimestele võimaluse kaasa rääkida, kasvatame ühtekuuluvustunnet ning seeläbi ka vastutust oma kaaslaste ees ja soovi omalt poolt rohkem panustada. Inimesed, kes teevad tööd entusiasmiga, mitte pelgalt kohustusest, motiveerivad ja inspireerivad ka teisi. Oleme Enstos veendunud, et kõige suurema väärtuse annab ettevõttele töötajate kaasamine ning oma tegevuses lähtume põhimõttest, et just õnnelik töötajate teeb ettevõtte edukaks ja kliendi rahulolevaks,“ ütles Suuk.

Kui muudatustega täna ei alusta, siis ei ole aasta pärast midagi ka juhtunud

Indrek Jaal, CEO, GlobalReader

Ensto on hea näide sellest, millest ka meie sisemiselt mõtleme ja püüame meie partneritele edasi anda. Digitaliseerimine ei pea olema kallis ja keerukas. Kui on mõte midagi paremaks muuta, siis peavad juhid mõtlema, kuidas seda teha. Kui täna muudatustega ei alusta, siis aasta pärast pole mitte midagi muutunud.

Hea näide on Jira kasutusele võtt Enstos, see tarkvara on algselt mõeldud pigem IT ettevõtetele ja arendustööde paremaks juhtimiseks, aga nagu näha on seda võimalik edukalt juurutada/kasutada ka tootmisettevõttes. Jira on kuutasupõhine lahendus ja kasutaja kohta umbes 10 eur/kuus. Samas on mingi osa ettevõtte sisesest kommunikatsioonist digitaliseeritud ja seda mitte meeletu investeeringu ja aastate pikkuse projektina.

Ettevõtted, mis mõtlevad, kus me tahame olla 5 aasta pärast, jõuavad sinna. Aga kui vaadata tulevikku üks kuu või pool aastat, siis muutusi esile kutsuda on väga keeruline. 

EAS toetab digidiagnostika läbiviimist

EAS on loonud tööstusettevõtetele võimaluse tellida soodustingimustel digidiagnostikat, mis annab detailse ülevaate koos põhjaliku analüüsi ja konkreetsete lahendusettepanekutega ettevõtte tegevustest, mida oleks digitaliseerimise ja automatiseerimise ning ka töökorralduslike muudatuste abil kasulik tõhusamaks muuta. Ettevõte saab digidiagnostika viia läbi koos enda valitud teenusepakkujaga, et paremini hinnata ettevõtte digitaliseerituse taset ning võimalusi uute innovaatiliste lahenduste rakendamiseks.

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma vastloodud Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

 

Jaga postitust

Tagasi üles