Vaata peasisu

Digitaliseerimine annab tööstusettevõtetele võimaluse püsida konkurentsis ka tulevikus

EASi ja KredExi ühendasutus
28. august 2018
4 min

 

Enne, kui asume täpsemalt analüüsima digitaliseerimise kasu tööstusettevõtetele, peame selgitama selle termini tegelikku tähendust. Mõnevõrra tekitavad segadust kaks sarnast nimetust, mis siiski tähistavad erinevaid tegevusi. Digiteerimine tähendab füüsilisest asjast digitaalse versiooni loomist ning juhendite ja paberipõhise protsessi automatiseerimist. Digitaliseerimine seevastu tähendab digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutamist tulu kasvatamiseks, väärtust loovate protsesside ehitamiseks ja digitaalse ärikeskkonna loomiseks. Kuidas peaksid tööstusettevõtted lähenema digitaliseerimisprotsessile, kirjeldab lähemalt EASi ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane.

Miks on ärikeskkonna digitaliseerimine tööstusettevõtte jaoks oluline?

Eesti tööstuse efektiivsusnäitajad on muu arenenud maailmaga võrrelduna oluliselt madalamad. Küsimused, mis aitavad paremini mõista sellist tasemevahet, puudutavad eeskätt seda, kellele ja mida toodame ning ühtlasi ka kuidas midagi toodame. Kuigi tänases uudiskirjas kirjeldab EASi ekspordinõunik Tiina Kivikas ilmekalt, kuidas Eesti e-riigi kuvand aitab avada välispartnerite uksi, ei ole meie digitaalne edulugu tegelikult tööstusesse üle kandunud. Oleme paraku siiski madala tööstuse digitaliseerimise tasemega riik, mitte maailma esirinnas selles vallas. Mida enam suudame meid ümbritsevat lähiaastatel digitaliseerida, seda jõudsamalt suudame läheneda ülejäänud arenenud maailma tasemele, sest digitaliseerimine ei jäta tulevikus ühtegi sektorit mõjutamata. Peamiseks ajendiks on kindlasti olukord tööturul, sest juba täna ei suuda ettevõtted leida töötajaid, kes oleksid nõus töötama tuhande euro eest kuus. Paradoksaalsena mõjub see, et tänases olukorras on ka tuhande euro suurune palk ettevõtetele tasuvusaja mõttes liiga suur kulutus, mistõttu tuleb kardinaalselt ümber hinnata tulevikku suunatud investeeringud. Järgmistel aastatel fookus digitaliseerimisele ainult kasvab.

Kuidas peaks tööstusettevõte jõudma äratundmisele, et digitaliseerimine on tema jaoks vältimatu lahendus?

Ettevõttel tuleb hinnata oma ärimudelit, tulevikuplaane ning läbi kalkuleerida investeeringu tootlus. Kui arenguambitsioon on piisav ettevõtluse esirinnas püsimiseks ja rahalised numbrid klapivad, on digitaliseerimine tuleviku perspektiivis kindlasti õige lahendus, mis pealegi annab esimestele tegijatele võimaluse olla teistest ees ka edaspidi.

Milliseid samme peaks tööstusettevõte astuma digitaliseerimise elluviimiseks?

Esmalt tuleks ettevõttel välja selgitada, milline tegevus loob kliendile kõige enam väärtust ning kaardistada praegused ja tulevased soovitud protsessid, mis sellele eesmärgile lähemale viivad. Nii tekib ühtne arusaam ettevõtte väärtusahelast, mida on võimalik vastavalt kliendile suunatud väärtuspakkumisele muuta. Seejärel on vaja analüüsida, millise protsessi või selle osa digitaliseerimine loob nii kliendi soove kui ka planeeritava investeeringu tasuvust silmas pidades enim väärtust. Loogiliselt järgneb sobiva tehnoloogilise lahenduse valimine ning selle juurutamisega alustamine.

Millised murekohad võivad esineda tööstusettevõtete digitaliseerimisel?

Suures plaanis jaotuvad murekohad kaheks – teadmised ja raha. Digitaliseerimine on küllaltki keeruline valdkond, seega on väga oluline teadmiste kasvatamine ja kogemuse jagamine. Eesti tööstusettevõtete teadlikkus digitaliseerimise võimalustest peab kasvama ning see loobki eelduse, et ettevõtetes on tööl inimesed, kes teavad, kuidas ja millises suunas liikuda. Vahendite leidmine digitaliseerimise elluviimiseks on küll vajalik, kuid arvamus investeeringute suurusjärgu osas on mõnevõrra ülepingutatud. Digitaliseerimisega alustamine ei eelda tingimata kuuekohalisi summasid, sest on ka lihtsamaid ja odavamaid võimalusi, nö. karbitooteid, mida saab litsentsipõhiselt kasutada

Kust saab tööstusettevõte abi, kui on soov digitaliseerimisega algust teha?

Esmajärgus saavad tööstusettevõtted abi teenusepakkujatelt, kes on välja töötanud IT-lahendused ettevõtete erinevate äriprotsesside digitaliseerimiseks. Eestis tegutseb mitmeid konsultatsioonifirmasid, kes pakuvad digitaliseerimise vallas terviklikku nõustamist. EAS jagab Eestis tegutsevate teenusepakkujate, digitaliseerimisega seotud ürituste ja teadmiste kohta infot oma kodulehel aadressil https://www.eas.ee/teenus/toostuse-digitaliseerimine/ Samuti pakub EAS erinevaid teenuseid ja toetusmehhanisme, näiteks korraldades seminare “Digilahendused tööstusele”, lühikoolitusi “Tootmise digitaliseerimine”, ideepäevi ja arendusnädalavahetusi ning Eesti-Norra koostööprogrammi “Green ICT” – kõigi nende kohta saab täpsemat informatsiooni ülaltoodud kodulehelt. Sel sügisel avab EAS ka digidiagnostika meetme, mis võimaldab tööstusettevõtetel saada toetust digitaliseerimise diagnostika läbiviimiseks enda valitud teenusepakkuja poolt, et paremini hinnata ettevõtte digitaliseerituse taset ning võimalusi uute innovaatiliste lahenduste rakendamiseks.

 

 

 

Jaga postitust

Tagasi üles