Vaata peasisu

Digipööre kogub Eesti tööstusettevõtete seas hoogu

EASi ja KredExi ühendasutus
2. märts 2021
3 min

Eesti tootmisettevõtete seas läbiviidud uuring näitab, et digitaliseerimine ja automatiseerimine kogub tööstuses veel hoogu ning vähemalt osaliselt kasutab tarkvarasüsteemidega juhitavaid protsesse ja tööpinke 62 protsenti tootmisettevõtetest. Võrreldes eelmise aastaga on märkimisväärselt kasvanud ettevõtete osakaal, kus tootmise planeerimisel tegeletakse andmekorje ja analüüsiga.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on lähima kümne aasta jooksul oodata kogu Euroopas kõikide majandusvaldkondade tempokat digiarengut, millel on tööstusettevõtetel kandev roll. „Riigi üks prioriteete on selle trendiga kaasas käia ja hoogustada digipööret, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise ja tarkvaraarendusega saaksid ettevõtted tõhustada oma tootmist, luua kõrgesti tasustatavaid töökohti ja kasvatada eksporti. Globaalselt konkurentsivõimeline tööstussektor annab suure panuse majanduskasvule,“ ütles minister.

Digipöörde mõiste võtab kokku muutused, mis tehnoloogilise arengu ning innovatsiooni tulemusena kõigi sektorite ettevõtetes ja äristrateegiates toimuvad. IKT tehnoloogiate ning automatiseerimise kasutuselevõtul on kõigi sektori ettevõtetes toimuva digipöörde ettevalmistamisel oluline roll.

Riik saab olla ettevõtetele abiks asjakohaste teenuste ja toetustega. Näiteks on EASist võimalik saada toetust digitaliseerimise teekaardi koostamiseks, samuti saab oma ettevõtte tegevuste paremaks planeerimiseks abi arenguprogrammist ning on võimalus osaleda tööstushäki ja digitaliseerimise meistriklassi programmides,“ lisas EASi juhatuse liige Sigrid Harjo.

Selle aasta jaanuari lõpus 300 tööstusettevõtte seas läbiviidud küsitluse tulemuste järgi on võrreldes eelmise aastaga enam digitaliseerimise teemadega tegelenud puidu-, paberi- ja mööblitööstuse ning 26-99 töötajaga ettevõtted. Sealjuures on kasvanud üldiselt tootmisettevõtete soov lähima viie aasta jooksul alustada või jätkata digitaliseerimise plaanidega. Võrreldes eelmise aastaga kavatseb viie aasta jooksul tootmist tõhustada või roboteid kasutusele võtta neli protsenti rohkem enam ehk 58 protsenti tootmisettevõtetest.

Võrreldes 2020. aastaga on hüppeliselt kasvanud tootmisettevõtete hulk, kes tegelevad tootmises andmekorje ja andmete analüüsiga. Kui mullu tegid seda 34 protsenti vastanutest, siis sel aastal tervelt 58 protsenti. Tootmisvaldkondade lõikes paistis eriliselt silma toiduainetööstus, kellest üle kolmveerandi tegeleb juba andmekorje ja analüüsiga (eelmisel aastal kolmandik ettevõtetest).

Samas on Covid-19 pandeemia mõju olnud tuntav ka tootmisettevõtete digitaliseerimise sammudele. Pandeemia on kiirendanud 12 protsendi küsitletud ettevõtete protsesside digitaliseerimise tegevusi ning aeglustanud 27 protsendil ettevõtetest. Seega on pandeemia mõju tervikuna olnud negatiivne. Ainsana märgivad kiirendavat mõju suured ehk enam kui 100 töötajaga ettevõtted.

Kiirendamise peamiseks põhjuseks on olnud vajadus muuta tegevus paindlikumaks, aeglustamise peamisteks põhjusteks on olnud tulude vähenemine mõnede kliendisektorite kadumine ja/või tellimuste vähenemine.

Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Jaga postitust

Tagasi üles