Vaata peasisu

COVID-19 mõju AÜE majandusele

EASi ja KredExi ühendasutus
29. september 2020
6 min

COVID-19 tõttu jäi kogu maailma majandustegevus peaaegu seisma, sest riigid kehtestasid viiruse leviku tõkestamiseks ranged liikumispiirangud. Ka Araabia Ühendemiraatides said mitmed sektorid tugevalt kannatada. Sellest hoolimata püsib Araabia Ühendemiraatide likviidsuse tase Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul kõrge. Nimelt oli AÜE üks esimestest riikidest, mis koostas hädaolukorra kava, et ohjeldada COVID-19 kriisist tulenevaid terviseprobleeme ja majanduslangust.


Dubai, United Arab Emirates

Olles 2012. aastal tegelenud MERS-iga (Lähis-Ida respiratoorne sündroom), oli AÜE nakatumise leviku ennetamiseks ja ohjamiseks hästi ette valmistatud, näiteks tehti põhjalikke tervisekontrolle (eelkõige tiheasustusega aladel), kehtestati väga ranged liikumispiirangud, suleti kõik avalikud rajatised ning peatati kogu ühistransport ja lennuliiklus.

COVID-19-ga toimetulekuks töötati kiiresti välja kava. Haiglad ja kliinikud valmistusid statsionaarset ravi vajavate patsientide arvu suurenemisega toimetulekuks, näiteks tehti ümber osa Dubai Maailmakaubanduskeskusest, et pakkuda seal täisvarustusega haiglateenust. Nakkusjuhtumite ja nende kontaktsete seireks töötati välja äpid.

COVID-19 suremus AÜE-s on üks maailma madalamaid: 2020. aasta 27. septembri seisuga on olnud 412 surmajuhtumit ja paranemismäär on kõrge, 87,48%. AÜE elanikkonnast moodustavad peaaegu 90% sisserändajad, kes on üldiselt nooremad ja tugevama immuunsusega. Ravikindlustuse eest maksab isik ja/või tema tööandja, kuid COVID-19 ravi on kõigile tasuta. Alates pandeemia algusest on riigid keskendunud vaktsiini leidmisele, sealhulgas ka AÜE, kus tuhanded eri rahvusest elanikud olid valmis kliinilises uuringus osalema.

Majanduse turgutusmeetmed

AÜE keskpank prognoosib riigi 2020. aasta SKP languseks 3,6% ning majanduse taastumist käesoleva aasta IV kvartalis ja 2021. aastal. Naftahindade stabiilsust toetab OPECi riikide kokkulepe naftatoodangu suuremahulises kärpimises.

Üle kogu AÜE on nii avalikus kui ka erasektoris käima pandud mitmeid erinevaid algatusi. AÜE föderaalvalitsus teatas märtsis 27 miljardit USA dollarit maksvast kavast COVID-19 majandusliku mõju leevendamiseks ning majanduse ja ettevõtlussektori kasvu edendamiseks.

AÜE keskpank lükkas edasi klientide erinevate rahaliste kohustuste tasumise tähtajad ning andis 2020. aasta I kvartalis välja 7,9 miljardi AÜE dirhemi (1,8 miljardi euro) väärtuses uusi laene ning süstis 15 miljardit dirhemi (3,4 miljardit eurot) erasektorisse.

Mitmesugused AÜE föderaalvalitsusasutused vähendasid tasusid või lükkasid osamakseid edasi ning kohalikud omavalitsused pakkusid ettevõtete stabiilsuse hoidmiseks algatusi, nt Abu Dhabis tühistati trahve, importijaid toetati stiimulitega, vähendati äriühingu registreerimise riigilõivu; Dubais pakkusid mitmed vabakaubandustsoonid maksuvabastusi, ergutuspakette ja paindlikke maksegraafikuid, stiimulite pakette jne.  Ka ‘Ajmāni, Ash-Shāriqah’, Umm al-Qaywayni, Al-Fujayrah’ ja Ra’s al-Khaymah’ väljendasid oma toetust, vähendades riigilõive; mitmed vähendasid oma jurisdiktsioonis ettevõtte registreerimiseks kohustusliku riigilõivu suurust.

Toiduainetööstus

Pandeemia tõi tähelepanu keskpunkti AÜE toiduainetega kindlustatuse hapruse ja riigi sõltuvuse imporditud toidust (ligikaudu 80–85%). AÜE on investeerinud ja jätkab investeerimist tehnoloogiliselt arenenud põllumajandussüsteemidesse, nt hüdropoonika ja vesiviljelus, toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni. Kui 2009. aastal oli AÜE-s 50 hüdropoonikaga tegelevat farmi ja enamik neist väikepõllumajandusettevõtted, siis aastaks 2020 oli neid üle tuhande. Eesmärk on suurendada kohalikku toidutootmist 100 000 tonni võrra ning selleks on vajalik jätkuv investeerimine tehisintellekti.

Ehitus ja kinnisvara

Sanaselt teistele ärivaldkondadele sai ka ehitus- ja kinnisvarasektor tugeva löögi. 2020. aastal on elamu- ja ärikinnisvara arendajad seisnud silmitsi finantseerimismurede, lepingutülide, ehitustööde hilinemise ja lubade saamise viibimisega. Mõned nimetatud probleemidest võimendusid pandeemia tõttu, teisalt aga kasutatakse nõudeid selleks, et varjata põhjendamatuid viivitusi, mis tulenevad varasematest pandeemiast sõltumatutest sündmustest või kehvast tööst.

Kindlasti andis COVID-19 ka impulsi hakata uuesti mõtestama töökeskkonna vajadusi. Ettevõtted tunnevad suuremat huvi oma töötajate füüsilise ja vaimse heaolu vastu ning seetõttu eeldatakse, et suurte avatud kontorite hulk väheneb ning kasvab paindlikult muudetavate tööruumide hulk.

Väärib mainimist, et Dubai maaomandi- ja kinnisvaraküsimustega tegelev amet (Dubai Land Department, DLD) hakkas kinnisvara hindamise protsessis kasutama tehisintellekti abi. Eeldatakse, et tehisintellekti kasutamine ehitus- ja kinnisvarasektoris areneb kiiresti ning see tõhustab ja muudab ladusamaks kõik DLD osutatavad teenused.

Turism ja majutus                                                     

See sektor seiskus AÜE-s täielikult ja sai majanduslikult tugevasti kannatada, hinnanguliselt 50% restoranidest suleti jäädavalt. Ametlik statistika puudub, kuid isegi kui jäädavalt suleti ainult 20%, tekitab see konkurentidele ruumi uuteks investeeringuteks ning avab võimaluse neile, kes küll soovisid siseneda AÜE turule, kuid pidasid seda kõrgete sisenemiskulude tõttu liiga kalliks. Üürileandjad peavad oma äri üle vaatama ja tekkinud probleemidele lahenduse leidma.

Tervishoid

Tervishoidu investeerimine AÜE-s suureneb pidevalt ja hinnanguliselt oli investeeringu suuruseks enne COVID-19 pandeemiat 19,5 miljonit USA dollarit. Maailmatasemel ja kaasaegset tervishoiusüsteemi toetab AÜE riiklik tegevuskava Vision 2021. Tehisintellekt lisab tervishoiusektorile põneva elemendi meditsiinilisel sekkumisel, isikustatud raviplaanides, telemeditsiinis ja prognoosivates analüüsides. Meditsiiniliste asjade internet (The Internet of Medical Things) areneb praegu väga kiiresti.

Haridus

COVID-19 tõttu suleti kõik era- ja avalikud haridusasutused. Õpilased ja õpetajad said ruttu selgeks veebipõhiste õppekeskkondade kasutamise. Tehisintellekti kasutatakse igal tasemel, näiteks tundide andmisel, tunniplaanide koostamisel ning õpilaste ohutuse ja turvalisusega seoses. Mitmed erakoolid on oma tasusid vähendanud, sest pandeemia on mõjutanud paljude sisserändajate sissetulekut. Selleks, et pakkuda nii koolidele kui ka lastevanematele kindlust distantsilt toimuva õppe kvaliteedi osas, toimub riiklikul tasemel kaugõppe hindamine.

Arendused jätkuvad

COVID-19 tekitatud segadus on maailmale näidanud, et milleski ei saa kindel olla. Kindluse puudumine on loonud võimalusi probleemidele positiivses võtmes vastu astuda. Eestil on siin oma võimalused. Näiteks tõstis Eestit hiljuti esile ettevõtte PrivacySolved tegevjuht Wayne Cleghorn, öeldes, et „nii nagu Eestil, on ka AÜE-l hästi varustatud ja arenenud e-valitsuse ja digitaalse ülemineku tegevuskava“.

Pandeemia ajal avati Abu Dhabis AÜE esimene tuumajaam,  välgukiirusel arenev tehisintellekt ja sellesse investeerimine on praegu olulisem kui kunagi varem. Selle tähtsus kajastub ka AÜE 2013. aasta tehisintellekti strateegias. Riiklik tehisintellekti programm on sõnastanud ambitsioonika sihi: „AÜE eesmärk on olla oluline tehisintellekti tehnikate ja õigusaktide väljatöötamise keskus“. Aastaks 2019 oli AÜE kümne aastaga investeerinud 2,15 miljardit USA dollarit (1,81 miljardit eurot) ning investeeringutega ka jätkatakse. Seitsmes iga-aastane Smart Data tippkohtumine toimub 2021. aasta veebruaris Dubais. Eeldatakse, et ootamatu ja kurnava viiruse laastamisest taastudes muutub AÜE areng alates 2021. aastast veelgi kiiremaks ning piinarikkast pandeemiast saadud kasulikke õppetunde suudetakse enda heaks tööle panna.

AÜE turule jõuda soovivad ettevõtted peavad end kurssi viima erinevate tööstussektoite arenguga ja tehtud jõupingutusi austama. AÜE oskus koondada ühte riiki üle 192 rahvuse esindajad, kes töötavad ja elavad koos, on saavutus iseenesest, eriti tänapäeva maailma taustal. Suur on ka välismaiste eraisikute ja ettevõtete panus AÜE-sse. Samas on COVID-19 ka mitmele AÜE turule siseneda soovijale uksed avanud. Nende edu või läbikukkumine oleneb pooltevahelisest usaldusest ja koostööst.

Fiona Thomas
The MENA Professionals, Dubai

 

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles