Vaata peasisu

Comodule: võimalikult vara tasub tagada tarkvaralahendused, mis võimaldavad tegemisi skaleerida

EASi ja KredExi ühendasutus
27. aprill 2021
6 min

Kiirelt arenev Comodule keskendub mikromobiilsuse arendamisele, tootes nii asjade interneti (IoT) mooduleid, mis võimaldavad hallata jagamismajanduse süsteeme, kui ka elektritõukerattaid Tuul ja Äike brändide alt. Ettevõtte avas 2019. aasta lõpus ettevõtte uue tehase ning juba siis pandi selle jaoks käiku digitaalsed lahendused, et hallata nii tootmise kui ka tarneahela protsesse kohe algusest peale. 

Comodule’i teekonda ja õppetunde kiire kasvuga toime tulemisel avas lähemalt nende tehase- ja tootmisahela juht Brit Vaga.

Digitaliseerimine eeldab nõuete kaardistamist ja erinevate võimaluste hindamist

Vaga sõnul on digitaliseerimine kodeeritud Comodule’i olemusse, kuna oma põhivaldkonnana pakuvadki nad tehnoloogiat digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks, ühendades kergelektersõidukeid internetti. Sellega võimaldatakse jagatud rattamajandust ning tehakse koostööd suurte elektrirataste tootjatega, kes kasutavad nende tehnoloogiat rattalt tulevate andmete töötlemiseks.

Enne tehase avamist kaardistati põhjalikult vajadused selle opereerimiseks ning vastavalt hinnati erinevaid MRP/ERP tarkvarasid. “Tehase avamisel hakkasime täiesti nullist lähenema toimimiseks vajalikele protsessidele. Esmalt oligi vaja tekitada baaslahendused ostmiseks, planeerimiseks ja tootmiseks, tagada materjalide täpne liikumine nii süsteemis kui ka füüsiliselt ning kooskõlastada kõik need andmed ka raamatupidamisega,” selgitas Vaga.

Kasuks tulid ka eelnevalt kasutuses olnud traditsioonilised tabelid . “Kuna digitaliseerimine on samm-sammuline protsess, siis alguses meil oli muidugi kasutusel ka mitmeid spreadsheete, aga tänu nendele saime ka hästi valideerida, mida me tegelikult digitaalsetelt lahendustelt ootame,” selgitas Vaga. Nende abil oli võimalik täpsemalt paika panna oma kogemuste pealt, mis on ettevõtte täpsed nõudmised digitaalsetele lahendustele.

Sellegipoolest ei läinud digitaliseerimine tagasilöökideta. Kuna tehase avamine pidi poole aastaga tehtud saama, prioriseeriti kiirust ning valiti programm, mida sai oma jõududega implementeerida. Valitud lahendus võimaldas protsessid käima lüüa ja tehasel opereerimist alustada, kuid kiire kasvu juures on selle võimekused piiratud. Seega on praeguseks tekkinud olukord, kus on vaja liikuda omakorda uuele süsteemile.

Selle kogemuse põhjalt toob tehasejuht välja peamise õppekoha ka teistele tootmisettevõtetele, kes mõtlevad digitaliseerimisele: “Kaardistage oma vajadused võimalikult kiiresti, et siis õigetest eeldustest lähtuvalt tagada sobivad digitaalsed ja automaatsed lahendused. Kui protsesside parendamine ongi pidev protsess, siis tarkvaralahenduste vahetamine selle sees on aeganõudev ja mida suuremaks kasvada, seda keerulisemaks selle tegemine muutub. Tasub võimalikult varakult tagada tarkvaralahendused, millega on võimalik oma tegemisi hästi edasi skaleerida.”

Keskendumine kodumaisele tooteahelale aitas koroonakriisi ajal hädast välja

Comodule’i tootearendus on väga selgelt suunatud pilguga tuleviku ja rohepöörde suunas. “Meie kõige juhtivam faktor tootearendusel on see, kuidas aidata kaasa rohelisemale mobiilsusele ja vähendada õhureostusest tingitud keskkonna- ja terviseprobleeme,” selgitas Brit Vaga.  Prioriteediks on seatud ka see, et maksimaalselt Eestis toota ja Eesti tarnijatelt soetada. Mida lähemalt tarnida, seda rohkem aidatakse jällegi kaasa keskkonnasäästule ning tagatakse ka usaldusväärsete, jätkusuutlike ja kvaliteetsete komponentide päritolu.

Kolmandaks oluliseks faktoriks on Vaga sõnul see, et tooted oleksid võimalikult lihtsalt toodetavad. Seda aitab neil saavutada oma tehas ning digitaalsed ja automaatsed lahendused. Igasugune automatiseerimine aitab kaasa jätkusuutlikkusele kui ka kliendi kogemuse parendamisele.           

Koroonakriis on raskendanud ka Comodule’i tarneahelate toimimist, kuna gloobalselt on erinevate komponentide tarneajad kasvanud ja kättesaadavus raskendatud. Siiski oldi juba enne koroonakriisi keskendunud tarnijavõrgustiku üles ehitamisele lähiümbrusest ja see on võimaldanud ettevõttel sellest olukorrast paremini välja tulla. Teisest küljes on koroonakriis avardanud turul võimalusi, kuna nõudlus on kergelektersõidukite ja seega Comoduel’i erinevate toodete vastu kasvanud.

Tulevikuplaanides on näha jätkuvat digitaliseerimist

Praegu on ettevõttel kiired ajad. “Meil läheb praegu väga põnevalt, kuna tulime just välja uue lõpptarbijatele suunitletud tõukerattaga ÄIKE. Kuna nõudlus on kasvanud kergelektersõidukite ehk nii meie tõukerataste kui ka IoT tehnoloogia järgi, siis tootmisel on käed-jalad tööd täis, aina rohkem ootab ees. Samal ajal tegeleme veelgi uute toodete arendamisega ja tootmisesse toomisega,” avaldas Vaga.                             

Lühiplaanis on Comodule’i tulevikuambitsiooniks saada info liikumine ettevõtte kõigi osakondade vahel veelgi paremaks. Ehk et kui kõik osakonnad on nüüdseks saanud oma protsessid vajalikul viisil toimima, siis on oluline, et ka osakondade vahel info liiguks hästi. Tehase vaatevinklist tähendab see näiteks seda, et tootmise ja arendustiimide vahel toodete info hästi liiguks. Aga ka seda, et tehase ja müügi vahel toimiksid vastavad protsessid hästi.

Viimase poole aasta jooksul olemegi fokusseeritud sellele, et tagada veelgi funktsionaalsemad tarkvaralahendused tootmise ja tarneahela jaoks ning ühtne andmevahetus ettevõtte kõigi osakondade vahel. Praegu on see aeg, kus peame panema rõhku digitaalsetele ja võimalikult automaatsetele lahendustele, mis toetaksid veelgi meie tegevuste skaleerimist edaspidi,” lisas tehasejuht.                                                    

Pikemas plaanis on tulevikuambitsiooniks tagada võimalikult automaatne ja nutikas tootmine, kus tänu automaatsetele liinidele on ebavajalik töö viidud miinimumi, füüsilised protsessid kajastuksid automaatselt süsteemis ning seeläbi oleks võimalik tagada kõikide protsesside efektiivne toimimine, kiire reageerimine ja ümber kohaldumine.                       

Digitaliseerimine võimaldab võita aega ja suuri kliente

Peamine võit digisüsteemide kasutamisel on Comodule’i sõnul võimalus kasutada aega võimalikult efektiivselt ja minimiseerida ebaolulisi töid. Lisaks võimaldavad hästi sisse töötatud süsteemid tagada sujuva infovahetuse erinevate osapoolte vahel ning tagavad tegemiste täpsuse. Samuti võimaldavad digitaalsed lahendused paremini mõõta enda tegemisi, et siis teha kiireid otsuseid, hoida fookust olulisel ning aina areneda edasi.

Klientidele on oluline teadmine tootmise kvaliteedi kohta. Digitaliseerimine on võimaldanud Comodule’il tagada just tootmisoperatsioonide jälgitavus ja kvaliteet. Normidekohased protsessid annavad klientidele kindlustunde, et ettevõte toodang vastab nende standarditele ning Vaga sõnul on see võimaldanud võita globaalseid ja suuri kliente.                                                                                                                                                                                                                                                                         

EAS on toetanud igal sammul                                                 

Brit Vaga sõnul on EAS on neid toetanud väga mitmekülgselt, näiteks Green ICT raames saadi abi tõukeratta teise versiooni valmimisele. „Samuti on toetatud meid messidel osalemisel ning mõeldud kaasa patentide loomise osas. Meie EASi haldur on meid aidanud igal sammul ning on proaktiivselt andnud märku, kui saaks meile kuidagi veel kasulik olla,“ märkis Vaga ja soovitas kindlasti nii oma tootearenduse kui ka digitaliseerimise mõtetele ka EASist tuge otsida.

Tahad optimeerida ettevõtte protsesse ja vähendada ressursside raiskamist? Kandideerimine EAS Digitaliseerimise meistriklassi on avatud kuni 07.02.2024 nii TÖÖSTUS- kui TEENUSETTEVÕTETELE. Lisainfo ja kandideerimine: www.eas.ee/digimeistriklass

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma vastloodud Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Tööstuse digitaliseerimise teadlikkuse tõstmise tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles