Vaata peasisu

Biotehnoloogia ja autotööstuse tõus Indias – võimalused Eesti ettevõtjatele

EASi ja KredExi ühendasutus
10. veebruar 2021
5 min

India majanduse kiire kasv viimastel kümnenditel on kaasa toonud erinevate sektorite tormilise arengu. Selles protsessis esile tõusnud sektorid, nagu autotööstus, biotehnoloogia ja tehnoloogiasektor laiemalt, pakuvad ka Eesti ettevõtetele võimalusi India turul edu saavutamiseks ning enda ekspordiportfoolio mitmekesistamiseks.

EASi ekspordinõunik Vinod Basliyal kirjutab 2021. aasta perspektiivis kahest olulisest sektorist, autotööstusest ning biotehnoloogiast, tuues välja ka konkreetsed võimalused Eesti ettevõtetele seoses kahe suure üritusega: Future Mobility Show 2021 ja Global Bio-India 2021.   

Autotööstus pakub võimalusi Eesti tehnoloogiaettevõtetele  

India autotööstus on viimastel aastatel olnud kiires kasvutrendis ning jõudnud tootlikkuse poolest ette isegi Saksamaast. Prognooside kohaselt saab Indiast 2026. aastaks maailmas suuruselt kolmas autotööstuse turg, võttes üle seni Jaapanile kuulunud poodiumikoha. 2020. aasta aprilli ja märtsi vahemikus toodeti Indias 26 miljonit sõidukit, millest 4,7 miljonit sõidukit eksporditi välisturgudele. 118 miljardi dollari suurune autotööstus peaks aastaks 2026 kasvama 300 miljardi dollarini. Aastatel 2018–2019 kasvas India toodang 6,26% ning seejuures toodeti 2019. aastal rekordilised 30,91 miljonit sõidukit. 

Kiire autotööstuse arengu ja kasvava nõudlusega seondub ka suurenev vajadus investeerida tootlikkuse suurendamisse ja erinevatesse tehnoloogiatesse ning teadus- ja arendustöösse, mis suudaksid sektorit ja autotööstust transformeerida innovaatilisemaks ja tulemuslikumaks. Olulisel kohal on keskkonna perspektiiv, mistõttu tegeletakse aktiivselt traditsiooniliste autode keskkonnasäästlikumaks muutmise kõrval ka elektriautode tootmisega. Lähtudes tulevikutrendidest tegeletakse ka aktiivselt autonoomsete sõidukite ning tulevikutehnoloogiate arendamise ja rakendamisega. 

See omakorda loob võimalusi ka Eesti ettevõtetele, kes pakuvad oma tooteid ja teenuseid autotööstusele või tegutsevad tehnoloogiliste lahenduste kallal, mis vastavaid probleeme lahendavad. EAS on antud sektori arenguid jälgimas ning pakub Eesti ettevõtjatele nõu ja tuge, et jalg sealse autotööstuse ukse vahele saada. Kuna praegusel reisipiirangute-rohkel ajal on koha peale reisimine raskendatud, siis on India ettevõtjad ja ettevõtlust toetavad asutused liikunud online-keskkondadesse, mis loob täiesti uudseid võimalusi leida Indias partnereid ka kohale minemata.  

Üks olulisi üritusi autotööstuse sektoris ärivõimaluste leidmiseks, Future Mobility Show 2021(FMS 2021), toimub CII Hive virtuaalsel platvormil juba 25. veebruarist 3. märtsini. FMS 2021 tutvustab kõige uuemaid tooteid ja tehnoloogiaid, mille hulka kuuluvad näiteks saastevabad sõidukid, alternatiivsed energialahendused ja sellega seotud infrastruktuur, et algatust toetada. FMS 2021 üritusega samal ajal toimub rahvusvaheline konverents, kus arutletakse võimaluste üle, mida India peaks kaaluma nii tehnoloogia kui ka kütusevaliku osas. Valdkonna algatusel loodetakse tuua kokku sidusrühmad, et saavutada Indias saastevaba mobiilsus. 

Future Mobility Show 2019 | Allikas: futuremobilityshow.in

Lisaks rahvusvahelisele konverentsile pannakse tugevat rõhku ka virtuaalsele messilahendusele, mis võimaldab ettevõtetel leida potentsiaalseid partnereid ning tutvustada enda lahendusi India ettevõtetele. Eesti ettevõtted, kes soovivad FMS virtuaalüritusel osaleda, soovitame täpsema info saamiseks pöörduda EASi poole, kes planeerib Eesti ettevõtteid ürituse käigus toetada. 

Biotehnoloogia kui India majanduskasvu tõukejõud

India biotehnoloogiatööstus on jõudmas uude kasvuajastusse. Tungides olulistesse sektoritesse nagu farmaatsia, põllumajandus, tootmistööstus, meditsiinitehnoloogia teenused ja infotehnoloogia, on biotehnoloogiatööstusel võimalus transformeerida India majandust ning juhtida riigi kasvuagendat aastakümneteks. 

India on biotehnoloogia valdkonnas maailma 12 suurima sihtturu seas, moodustades globaalsest biotehnoloogia tööstusest ligi 3%. India biotehnoloogia sektorit, mille väärtus on tänaseks 51 miljardit dollarit, peetakse üheks peamiseks tõukejõuks India 5 triljoni USA dollari suuruse majanduseesmärgi saavutamisel 2024. aastaks. Suuresti seetõttu on India valitsus seadnud sektorile ambitsioonika eesmärgi: kasvada 2025. aastaks 100 miljardi dollari suuruseks tööstusharuks

India valitsuse suur panus biotehnoloogia sektorisse peegeldub nii kiiresti arenevas tööstussektoris ja kasvavas start-up kogukonnas kui ka sealsete ettevõtete kasvavas huvis siinsete välisettevõtete ja nende toodete ning teenuste vastu. Biotehnoloogia valdkonna arengute kiirendamiseks ning koostöö hõlbustamiseks välisettevõtetega korraldavad India valitsuse teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi biotehnoloogia osakond (DBT) ja biotehnoloogia tööstuse teadusuuringute abinõukogu (BIRAC) juba märtsi alguses ülemaailmse rahvusvahelise konverentsi ja virtuaalse messi Bio-India Summit 2021.  

Tänavu teist korda toimuva ürituse näol on tegemist rahvusvahelise kokkutulekuga erinevate biotehnoloogia sidusrühmade vahel: rahvusvahelis organisatsioonid, reguleerivad asutused, ministeeriumid, väikeettevõtted, suurkorporatsioonid, bioklastrid, uurimisinstituudid, investorid ja idufirmad. Lisaks rahvusvahelisele kõrgetasemelisele konverentsile toimuvad üritusel ka töötoad ning ettevõtetevahelised kohtumised, et võimaldada rahvusvahelistel ettevõtetel leida omale kohalikke partnereid Indias.

Ka Eesti ettevõtted on oodatud 1.–3. märtsil toimuval virtuaalmessil osalema. Soovitame selleks ühendust võtta EASi India ekspertidega, kes Eesti ettevõtete osalemist Bio-India Summitil koordineerivad. 

Kui tunned huvi India turu vastu, siis võta ühendust EASi ekspordinõunikutega:

Vinod Basliyal

EASi ekspordinõunik Indias
[email protected]
+91 98108 38190

Grace Nathaniel

EASi ekspordinõunik Indias
[email protected]
+372 58190569

Jaga postitust

Tagasi üles