Vaata peasisu

Avati Eesti-Vene programmi esimene taotlusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus
18. jaanuar 2017
2 min

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor on avatud alates 17. jaanuarist 2017 ning projektitaotluste (projekti lühikirjelduste) esitamise tähtaeg on 3.aprillil 2017 kell 17.00 Eesti aja järgi.

Esimeses taotlusvoorus on toetatavaid valdkondi kolm: -ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine; -hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil ning -keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohandumine.

Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt 2 partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks Venemaalt.

Projektipartnerite miinimum omaosalus projektis on 10% abikõlblikest kuludest. Programmi  toetus esimeses taotlusvoorus kokku on 10 000 476,78 EUR.

Projektitaotluste esitamine toimub kahes etapis – projekti lühikirjeldus ja täistaotlus. Taotlusvormid tuleb esitada läbi elektroonilise süsteemi (eMS).

Programmi abikõlblik piirkond:

Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sh.Tallinn.

Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.

Esimese taotlusvooru juhendmaterjal (inglise keeles) ning teised asjakohased dokumendid on avaldatud Eesti-Vene programmi kodulehel www.estoniarussia.eu.

Programmi tehniline sekretariaat korraldab kolm seminari ning konsultatsioonid Eestis ja Venemaal esimese taotlusvooru taotlejatele ning partneritele.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm edendab piiriülest koostööd  Eesti ja Venemaa vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon.

Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab EL eelmise programmperioodil 2007-2013  Eesti-Läti-Vene programmi  raames ellu viidud koostööd.

Täiendav info Eesti-Vene programmist: www.estoniarussia.eu

Jaga postitust

Tagasi üles