Vaata peasisu

Arras: Digitaliseerimine annab ekspordile hoogu juurde

EASi ja KredExi ühendasutus
14. detsember 2020
4 min

Ehituskinnitusvahendite tootmise ja hulgimüügiga tegeleva Arras Construction Furniture tegevjuht Lauri Kivi räägib, kuidas digitaliseerimine on aidanud neil saada koduturu liidriks ja oma ekspordimahtusid suurendada.

Sarnaste väärtushinnangutega partner

Digitaliseerimisega alustades on Kivi sõnul võtmetähtsusega õige partneri leidmine. Tihti on tootmisettevõtted üksteisest väga erinevad ja valmis lahendusi pole seetõttu olemas.  „Koostöö sujub paremini partneriga, kellega on ühine mõtteviis ja kelle lähenemine on kliendikeskne,“ selgitas Kivi. Valiku tegemisel ei tuleks lähtuda vaid säravast resümeest, vaid teha põhjalikum eeltöö ning veenduda, millised on partneri teadmised tootmisest ja tootmisalane kompetents juhtide tasandil. Arrase tegevjuht soovitab digitaliseerimisega tegelemiseks varuda aega. „Eestlased on harjunud saama kõike väga kiiresti, aga digitaliseerimise puhul peab arvestama, et iga tootmine on omamoodi ning lahendused töötatakse välja ettevõtte ja partneri koostöös. Seepärast ei toimu asjad sageli päris nii ruttu, nagu sooviks ja tahaks,“ selgitas Kivi ja lisas, et kindlasti võiksid tippjuhid olla digitaliseerimise protsessi algusest lõpuni kaasatud. Samuti soovitab Arras arutada erinevate toetusvõimaluste üle EASi kontaktisikutega. „Meid on nad palju aidanud. Väga asjalikud inimesed, mõtlevad kaasa ja pakuvad lahendusi.“ Arras on EASist saanud nii digidiagnostika toetust kui ka arenguplaani toetust.

Saamata jäänud käive ja trahvid

Rääkides igapäevasest tööst ja protsessidest enne digitaliseerimist, toob Kivi välja suure ajakulu ja tekkinud vead. „Meil kulus väga palju aega info vahetamisele, komplekteerimine laos toimus paberi peal, toodete otsime võttis palju aega ja kaotasime asju ära – sellise mudeliga polnud võimalik tootmismahte kasvatada.“ Tootmise planeerimine toimus Excelis – sinna sisestati esmalt lähteandmed, loodi eraldi valemid ja selle põhjal planeeriti, mida on vaja toota. Kivi tõdeb, et süsteemi aegluse ja tekkinud vigade tõttu jäi ettevõttel palju käivet saamata. Samuti tuli ette olukordi, kus saadi klientidelt trahve. 

Pärast uue tootmistarkvara ja skännersüsteemi kasutuselevõtmist on olukord väga palju muutunud. „Tegeleme praegu paralleelselt kahe protsessi, skännersüsteemi ja tootmise digitaliseerimise, edasiarendamisega,“ rääkis Kivi. Eesmärgiks on skännersüsteemi tarkvara sidumine logistikaettevõtete tellimuskeskkondadega. Nii ei pea keegi tellimusi eraldi transpordifirmade veebilehele sisestama, vaid info liigub automaatselt logistikafirmale.  Kivi hinnangul annaks selline lahendus sektorile suure kasvu, kuid esmalt on vaja veenda partnereid sellega kaasa tulema. Tootmise poole pealt soovib Arras oma programmi veelgi täiustada. „Seal on mitmeid väikeseid asju, mida tahame parendada. Näiteks tuua ühte süsteemi rohkem infot kokku, et tagada kogu protsessi  jälgitavus. Täna on veel mõningast dubleerimist Exceliga,“ selgitas Kivi. Lisaks kogutakse ettevõtte sees infot, kaua võtab aega üleminek ühelt tööriistalt teisele. Asja mõte seisneb selles, et pärast oleks võimalik teha tootmisplaane nii, et on täpselt teada, kaua üks üleminek kestab ja vastavalt sellele saab teha ka tootmisotsuseid. 

Vähem vigu ja rahulolevad kliendid

Digitaliseerimine tähendab tootmisettevõtte jaoks nii ajalist võitu,  kvaliteedi tõusu  kui ka efektiivsuse kasvu. „Suudame vältida vigu ja segadusi, seeläbi tõuseb kliendirahulolu, kuna ta saab õiged tooted õigel ajal. Samuti võidame tööjõukuludelt. Kui meil poleks skännersüsteemi, oleksime pidanud praeguseks lattu mitu inimest juurde võtma, kuid tänane olukord on selline, et juba ühe töötaja palkamist tuleb hoolega kaaluda,“ rääkis Kivi. Tänu digitaliseerimisele saab tootmisettevõte hoida tööjõulukud madalamad ja seeläbi suureneb ka ettevõtte konkurentsivõime.

Eksport nõuab kiiremat ja parema hinnaga tootmist

Arras on tänaseks kasvanud edukaks eksportööriks – ligi 75% ettevõtte toodangust müüakse välismaale ja ettevõttel on plaanis ekspordi mahtu veelgi suurendada. Kivi sõnul tuleb mahtude suurenemisel ja ettevõtte kasvades ajaga kaasas käia ning võimalikult palju tegevusi automatiseerida. Vastasel juhul ei saa rääkida efektiivsest toimimisest. „Kindlasti tahame investeerida oma tootmise arendamisesse ja digitaliseerimisesse, et toota kiiremini ja soodsama hinnaga. Nii suudame oma toodangut ka kaugemale eksportida.“

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud. 

Jaga postitust

Tagasi üles