Vaata peasisu

Leia projektile rahastus

Avatud
eurostars

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
innovatsioon

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Tulemas
äri arendamine

Starditoetus

Suurim toetus 20000
Suletud
Turism

Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Suurim toetus 550 000
Suletud
loomemajandus

Loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetus

Suurim toetus 150 000
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Suletud
eksport

Välismessitoetus

Suurim toetus 50 000
Suletud
EAS

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Suletud
eurostars

Globalstars Keenia tootearendusprojektide voor

Suurim toetus 300 000
Suletud
äri arendamine

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Suurim toetus 1 000 000
Suletud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Suletud
innovatsioon

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 700 000

Praktilised nõuanded

52 mln

2021.a toetasime 545 ettevõtte arengut kokku 52 miljoni euroga

  1. Mõtle läbi, millised on Sinu ettevõtte arenguvajadused ja kitsaskohad ja kas toetus aitab Sul mõne kitsaskoha lahendada.
  2. Tutvu toetuse infoga ja hindamiskriteeriumitega ning tule eelnõustamisele, kui see on toetuse saamise eeltingimus või tahad saada toetuse kohta täpsemat infot.
  3. Kontrolli üle, milliseid tegevusi saab konkreetse toetuse abil rahastada ja veendu, et Sul on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering. Palun arvesta, et toetus makstakse välja alles tagantjärele.
  4. Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega (taotlusvorm ja selle lisad) ning vaata, kas taotluse koostamiseks on vaja teha mingid eeltegevused, näiteks võtta hinnapakkumisi.
  5. Pane taotlus kokku, küsi vajadusel lisainfot ja jälgi, et kõik  taotlusvormis ja selle lisades olevad küsimused ja lahtrid oleksid täidetud.
  1. Vaata üle, milliste eesmärkide saavutamiseks ja millistel tingimustel Sa toetust said –loe rahastusotsus läbi! Alusta tegevuste elluviimisega.
  2. Ära unusta, et kasutad avalikku raha, mis tähendab, et raha kasutamine peab olema eesmärgipärane ja läbipaistav (võta võrreldavad hinnapakkumised) ning ole valmis tõendama, milleks raha kulus.
  3. Kui tahad projektis midagi muuta, võta eelnevalt ühendust oma konsultandiga ja räägi muudatused läbi.
  4. Toetuse väljamakse saamiseks on vaja esitada sisutegevuste aruanded ja maksetaotlused ehk kulude aruanded, mille tähtajad leiad otsusest. Arvesta finantsplaneerimisel, et aruannete menetlus kestab keskmiselt kuu aega.
  5. Uuri välja, kus ja milliseid struktuurifondide logosid kasutama pead ning pea raamatupidamises projektiga seotud kulude üle eraldi arvestust.

52 mln

2021.a toetasime 545 ettevõtte arengut kokku 52 miljoni euroga

Kust veel toetust saab?

PRIA agab toetusi põllunduse ja metsanduse, loomade ja kalanduse, maaelu ja sellega seotud ettevõtluse arendamise valdkonnas.

Vaata lähemalt

Maaelu Edendamise Sihtasutus toetab ja elavdab Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõstab maaettevõtluse konkurentsivõimet.

Vaata lähemalt

Keskkonnainvesteeringute Keskus on keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja, leides koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Vaata lähemalt

Kredex aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda, pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. 

Vaata lähemalt

Töötukassa toetab ettevõtlusega alustamist, piirkondlike töökohtade loomist, aitab värvata praktikante ning soodustav erivajadustega inimeste tööhõivet.

Vaata lähemalt