Vaata peasisu
Rahastus
Tagasi

leia projektile rahastus

praktilised nõuanded

52 mln

2021.a toetasime 545 ettevõtte arengut kokku 52 miljoni euroga

  1. Mõtle läbi, millised on Sinu ettevõtte arenguvajadused ja kitsaskohad ja kas toetus aitab Sul mõne kitsaskoha lahendada.
  2. Tutvu toetuse infoga ja hindamiskriteeriumitega ning tule eelnõustamisele, kui see on toetuse saamise eeltingimus või tahad saada toetuse kohta täpsemat infot.
  3. Kontrolli üle, milliseid tegevusi saab konkreetse toetuse abil rahastada ja veendu, et Sul on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering. Palun arvesta, et toetus makstakse välja alles tagantjärele.
  4. Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega (taotlusvorm ja selle lisad) ning vaata, kas taotluse koostamiseks on vaja teha mingid eeltegevused, näiteks võtta hinnapakkumisi.
  5. Pane taotlus kokku, küsi vajadusel lisainfot ja jälgi, et kõik  taotlusvormis ja selle lisades olevad küsimused ja lahtrid oleksid täidetud.
  1. Vaata üle, milliste eesmärkide saavutamiseks ja millistel tingimustel Sa toetust said –loe rahastusotsus läbi! Alusta tegevuste elluviimisega.
  2. Ära unusta, et kasutad avalikku raha, mis tähendab, et raha kasutamine peab olema eesmärgipärane ja läbipaistav (võta võrreldavad hinnapakkumised) ning ole valmis tõendama, milleks raha kulus.
  3. Kui tahad projektis midagi muuta, võta eelnevalt ühendust oma konsultandiga ja räägi muudatused läbi.
  4. Toetuse väljamakse saamiseks on vaja esitada sisutegevuste aruanded ja maksetaotlused ehk kulude aruanded, mille tähtajad leiad otsusest. Arvesta finantsplaneerimisel, et aruannete menetlus kestab keskmiselt kuu aega.
  5. Uuri välja, kus ja milliseid struktuurifondide logosid kasutama pead ning pea raamatupidamises projektiga seotud kulude üle eraldi arvestust.

52 mln

2021.a toetasime 545 ettevõtte arengut kokku 52 miljoni euroga

kust veel toetust saab?

PRIA agab toetusi põllunduse ja metsanduse, loomade ja kalanduse, maaelu ja sellega seotud ettevõtluse arendamise valdkonnas.

Vaata lähemalt

Maaelu Edendamise Sihtasutus toetab ja elavdab Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõstab maaettevõtluse konkurentsivõimet.

Vaata lähemalt

Keskkonnainvesteeringute Keskus on keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja, leides koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Vaata lähemalt

Kredex aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda, pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. 

Vaata lähemalt

Töötukassa toetab ettevõtlusega alustamist, piirkondlike töökohtade loomist, aitab värvata praktikante ning soodustav erivajadustega inimeste tööhõivet.

Vaata lähemalt