Vaata peasisu

Kestlik areng

Sihtasutuse roll kestliku arengu edendamisel on:

  • tõsta ettevõtete teadlikkust;
  • soodustada kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste kasutuselevõttu;
  • võimendada kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste arengut rahvusvahelistumisega.

Sihtasutuse ESG põhimõtted lähtuvad riiklikest arengukavadest ning aitavad kaasa „Eesti 2035“ arengustrateegia täitmisele.

Oma teenustega panustab Sihtasutus ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisesse järgmistelt:

  • tegeleme aktiivselt oma teenuste negatiivse keskkonnamõju vähendamisega;

  • kujundame ja sisustame enda teenuseid selliselt, et need oleksid sihipäraselt suunatud klientidele, kes teadvustavad enda kliimamõju ning tegelevad kasvuhoonegaaside heidete vähendamisega
  • toetame vähese heite ja kliima muutumisele vastupidava arengu saavutamiseks vajalikke tegevusi;
  • edendame ringmajandust toetavate tootmis- ja tarbimismudelite arenguid, mis hõlmavad olemasolevate toodete jagamist, liisimist, parandamist, uuendamist ja taaskasutamist nii kaua kui võimalik eesmärgiga pikendada toodete elutsüklit;
  • toetame klientide ambitsiooni rakendada ESG juhtimispraktikaid (st. väärtusahela ülene riskide ja mõjude hindamine, ESG strateegia loomine, ESG põhimõtete integreerimine, regulaarne avalik aruandlus);
  • aitame kaasa õiglasele üleminekule ja regionaalsele arengule.

Tööriistad ja nõuanded

Kuidas koostada oma ettevõttele roheauditit? Selle jaoks on loodud abistav materjal.

Teekaardi juhend

Sündmused ja insaider